BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome79.0.3915ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome79.0.3914???
Chrome79.0.3913???
Chrome78.0.3902ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome78.0.3901ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome78.0.3895ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome78.0.3887ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome78.0.3876ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome77.0.3865ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome77.0.3858ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome77.0.3855ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome77.0.3849ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome77.0.3835ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome77.0.3833ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome76.0.3809ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome76.0.3804ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome76.0.3802ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome76.0.3800ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome76.0.3788ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome75.0.3770ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome75.0.3755ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome74.0.3729ownfunction function Array() { [native code] }
Chrome73.0.3683ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome72.0.3626ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome72.0.3617ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome72.0.3598ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome71.0.3578ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome71.0.3539ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome70.0.3538ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome70.0.3534ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome70.0.3531ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome70.0.3522ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome70.0.3520ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome69.0.3497ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome69.0.3494ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome69.0.3481ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome69.0.3472ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome69.0.3466ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome69.0.3457ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome69.0.3449ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome68.0.3440ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome68.0.3434ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome68.0.3431ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome68.0.3428ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome68.0.3423ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome68.0.3409ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome68.0.3400ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome68.0.3398???
Chrome67.0.3500ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome67.0.3396ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome67.0.3394ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome67.0.3386ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome67.0.3384ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome66.0.3450ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome66.0.3359ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome66.0.3336ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome65.0.3325ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome65.0.3298ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome65.0.3294ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome64.0.3350ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome64.0.3282ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome64.0.3253ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome63.0.3239ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome63.0.3231ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome63.0.3214ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome63.0.3205ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome62.0.3202ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome62.0.3176ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome62.0.3175ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome62.0.3172ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome62.0.3166ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome61.0.3163ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome61.0.3159ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome61.0.3156ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome61.0.3150ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome61.0.3149ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome61.0.3147ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome61.0.3126ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome60.0.3112ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome60.0.2488ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome59.0.3071ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome58.0.3300ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome58.0.3050ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome58.0.3029ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome57.0.6516???
Chrome57.0.2987ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome56.0.9075???
Chrome56.0.2924ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome55.0.2903???
Chrome55.0.2883ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome54.0.2840ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome53.0.2785ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome52.0.8288???
Chrome52.0.2743ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome51.0.2704ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome50.0.6843???
Chrome50.0.2661ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome49.0.2623ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome48.0.6483ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome48.0.2564ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome47.0.2526ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome46.0.2490ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome45.0.6845???
Chrome45.0.2454ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome44.0.2403ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome43.0.2357ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome42.0.2311ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome41.0.2272ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome40.0.2214ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome39.0.2596ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome39.0.2171ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome38.0.2125ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome38.0.1025ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome37.0.2062ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome36.0.1985ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome35.0.1916ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome34.0.1847ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome33.0.1750ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome31.0.1650ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome29.0.1547ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome27.0.1453ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome25.0.1364ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome24.0.1312ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome19.0.1084ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Chrome15.0.874ownfunctionfunction Array() { [native code] }
CriOS66.0.3359???
CriOS65.0.3325???
CriOS64.0.3282???
CriOS62.0.3202???
CriOS59.0.3071???
Edge78.0.268ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Edge77.0.232ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Edge77.0.222ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Edge77.0.221ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Edge77.0.217ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Edge77.0.186ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Edge76.0.174ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Edge76.0.169ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Edge76.0.167ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Edge76.0.147ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Edge76.0.141ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Edge75.0.130ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Edge75.0.126ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Edge75.0.121ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Edge75.0.111ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Edge74.1.96ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Edge18.18362.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Edge18.17763.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Edge17.17134.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Edge16.16299.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Edge15.15063.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Edge14.14393.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Edge13.10586.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Edge12.10136.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Firefox71.0.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Firefox70.0.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Firefox69.0.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Firefox68.0.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Firefox67.0.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Firefox66.0.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Firefox65.0.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Firefox64.0.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Firefox63.0.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Firefox62.0.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Firefox61.0.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Firefox60.0.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Firefox59.0.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Firefox58.0.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Firefox57.0.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Firefox56.2.5ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Firefox56.2.3ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Firefox56.0.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Firefox55.0.0ownfunction function Array() { [native code] }
Firefox54.0.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Firefox53.0.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Firefox52.0.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Firefox51.0.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Firefox50.0.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Firefox49.0.0???
Firefox48.0.0???
Firefox47.0.0???
Firefox45.0.0???
Firefox44.0.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Firefox43.0.0???
Firefox39.0.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Firefox38.0.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Firefox35.0.0inheritedfunctionfunction Array() { [native code] }
Firefox33.0.0inheritedfunctionfunction Array() { [native code] }
Firefox30.0.0inheritedfunctionfunction Array() { [native code] }
Firefox29.0.0inheritedfunctionfunction Array() { [native code] }
Firefox28.0.0inheritedfunctionfunction Array() { [native code] }
Firefox27.0.0inheritedfunctionfunction Array() { [native code] }
Firefox24.0.0inheritedfunctionfunction Array() { [native code] }
Firefox18.0.0inheritedfunctionfunction Array() { [native code] }
Firefox6.0.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Firefox5.0.1ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Googlebot2.1.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
IE11.0.0ownfunction function Array() { [native code] }
IE10.0.0ownfunction function Array() { [native code] }
IE9.0.0ownfunction function Array() { [native code] }
Opera9.80.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Safari538.1.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Safari13.0.0???
Safari12.1.2ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Safari12.1.1???
Safari12.1.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Safari12.0.3ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Safari12.0.2???
Safari12.0.1ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Safari12.0.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Safari11.1.2ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Safari11.1.1???
Safari11.1.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Safari11.0.3???
Safari11.0.2???
Safari11.0.1???
Safari11.0.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Safari10.1.2ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Safari10.1.1ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Safari10.1.0???
Safari10.0.3???
Safari10.0.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Safari9.1.3ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Safari9.1.2???
Safari8.0.8ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Safari8.0.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Safari7.1.8ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Safari7.0.3ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Safari7.0.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Safari6.0.5ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Safari5.1.7ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Safari5.0.5ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Safari4.0.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
Safari3.1.1ownfunctionfunction Array() { [native code] }
SamsungBrowser9.2.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
SamsungBrowser9.0.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
SamsungBrowser7.2.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
SamsungBrowser6.2.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }
SamsungBrowser4.0.0ownfunctionfunction Array() { [native code] }

PropertiesChromeCriOSEdgeFirefoxGooglebotIEOperaSafariSamsungBrowser
arity??? 5.0.0?????
concat 68.0.3428?? 5.0.0?????
every 68.0.3428?? 5.0.0?????
filter 68.0.3428?? 5.0.0?????
forEach 68.0.3428?? 5.0.0?????
from 27.0.1453? 12.0.0 33.0.0??? 3.0.0 5.0.0
indexOf 68.0.3428?? 5.0.0?????
isArray 15.0.874? 12.0.0 5.0.0 2.1.0 9.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0
join 68.0.3428?? 5.0.0?????
lastIndexOf 68.0.3428?? 5.0.0?????
length 15.0.874? 12.0.0 5.0.0 2.1.0 9.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0
map 68.0.3428?? 5.0.0?????
observe 36.0.1025??? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0
of 27.0.1453? 12.0.0 27.0.0??? 3.0.0 5.0.0
pop 68.0.3428?? 5.0.0?????
prototype 15.0.874? 12.0.0 5.0.0 2.1.0 9.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0
push 68.0.3428?? 5.0.0?????
reduce 68.0.3428?? 5.0.0?????
reduceRight 68.0.3428?? 5.0.0?????
reverse 68.0.3428?? 5.0.0?????
shift 68.0.3428?? 5.0.0?????
slice 68.0.3428?? 5.0.0?????
some 68.0.3428?? 5.0.0?????
sort 68.0.3428?? 5.0.0?????
splice 68.0.3428?? 5.0.0?????
unobserve 36.0.1025??? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0
unshift 68.0.3428?? 5.0.0?????