BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome80.0.3963???
Chrome80.0.3957???
Chrome80.0.3955???
Chrome79.0.3945ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome79.0.3928ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome79.0.3915ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome78.0.3904ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome78.0.3902ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome78.0.3901???
Chrome78.0.3895???
Chrome78.0.3887???
Chrome78.0.3876???
Chrome77.0.3865ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome77.0.3858ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome77.0.3855???
Chrome77.0.3849ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome77.0.3835ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome77.0.3833ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome76.0.3809ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome76.0.3804???
Chrome76.0.3802ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome76.0.3800???
Chrome76.0.3788ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome75.0.3900ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome75.0.3770ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome75.0.3755ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome74.0.3729ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome73.0.3683ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome72.0.3626ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome72.0.3617???
Chrome72.0.3598ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome71.0.3578ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome71.0.3539???
Chrome70.0.3538ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome70.0.3534ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome70.0.3531ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome70.0.3522ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome70.0.3520ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3497ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3494ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3481???
Chrome69.0.3472ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3466ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3457ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3449???
Chrome68.0.3440ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome68.0.3434???
Chrome68.0.3431???
Chrome68.0.3428???
Chrome68.0.3423???
Chrome68.0.3409???
Chrome68.0.3400ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome68.0.3398???
Chrome67.0.3500???
Chrome67.0.3396ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome67.0.3394ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome67.0.3386ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome67.0.3384???
Chrome66.0.3450ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome66.0.3359ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome66.0.3336???
Chrome65.0.3325ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome65.0.3298???
Chrome65.0.3294ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome65.0.3136???
Chrome64.0.3350ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome64.0.3282ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome64.0.3253ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome63.0.3239ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome63.0.3231ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome63.0.3214ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome63.0.3205???
Chrome62.0.3202ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome62.0.3176ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome62.0.3175ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome62.0.3172ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome62.0.3166ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome61.0.3163ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome61.0.3159ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome61.0.3156ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome61.0.3150ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome61.0.3149ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome61.0.3147ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome61.0.3126ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome60.0.3112ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome60.0.2488ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome59.0.3071ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome58.0.3300ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome58.0.3050ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome58.0.3029ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome57.0.2987ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome56.0.2924ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome55.0.2883ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome54.0.5485???
Chrome54.0.2840ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome53.0.2785ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome52.0.2743ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome51.0.2704ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome50.0.2661ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome49.0.2623ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome48.0.6483???
Chrome48.0.2564ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome47.0.2526ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome46.0.2490ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome45.0.2454ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome44.0.2403ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome43.0.2357ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome42.0.2311ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome41.0.2272ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome40.0.2214ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome39.0.2596???
Chrome39.0.2171ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome38.0.2125ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome38.0.1025???
Chrome37.0.2062ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome36.0.1985ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome35.0.1916ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome34.0.1847ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome33.0.1750ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome31.0.1650ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome29.0.1547ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome27.0.1453???
Chrome25.0.1364ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Chrome24.0.1312???
Chrome19.0.1084???
Chrome15.0.874???
CriOS66.0.3359???
CriOS65.0.3325???
CriOS64.0.3282???
CriOS62.0.3202???
CriOS59.0.3071???
Edge79.0.287ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Edge78.0.276ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Edge78.0.268ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Edge77.0.235ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Edge77.0.232???
Edge77.0.222ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Edge77.0.221ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Edge77.0.217ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Edge77.0.186ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Edge76.0.174ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Edge76.0.169ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Edge76.0.167ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Edge76.0.147ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Edge76.0.141ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Edge75.0.130ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Edge75.0.126ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Edge75.0.121ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Edge75.0.111ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Edge74.1.96???
Edge18.18363.0???
Edge18.18362.0???
Edge18.17763.0???
Edge17.17134.0???
Edge16.16299.0???
Edge15.15063.0???
Edge14.14393.0???
Edge13.10586.0???
Edge12.10136.0ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Firefox71.0.0???
Firefox70.0.0???
Firefox69.0.0???
Firefox68.0.0???
Firefox67.0.0???
Firefox66.0.0???
Firefox65.0.0???
Firefox64.0.0???
Firefox63.0.0???
Firefox62.0.0???
Firefox61.0.0???
Firefox60.0.0???
Firefox59.0.0???
Firefox58.0.0???
Firefox57.0.0???
Firefox56.2.5???
Firefox56.2.3???
Firefox56.0.0???
Firefox55.0.0???
Firefox54.0.0???
Firefox53.0.0???
Firefox52.0.0???
Firefox51.0.0???
Firefox50.0.0???
Firefox49.0.0???
Firefox48.0.0???
Firefox47.0.0???
Firefox45.0.0???
Firefox44.0.0???
Firefox43.0.0???
Firefox39.0.0???
Firefox38.0.0???
Firefox35.0.0???
Firefox33.0.0???
Firefox30.0.0???
Firefox29.0.0???
Firefox28.0.0???
Firefox27.0.0???
Firefox24.0.0???
Firefox18.0.0???
Firefox6.0.0???
Firefox5.0.1???
FxiOS19.1.0???
Googlebot2.1.0???
IE11.0.0???
IE10.0.0???
IE9.0.0???
Opera9.80.0???
Safari538.1.0???
Safari13.0.3???
Safari13.0.2???
Safari13.0.1???
Safari13.0.0???
Safari12.1.2???
Safari12.1.1???
Safari12.1.0???
Safari12.0.3???
Safari12.0.2???
Safari12.0.1???
Safari12.0.0???
Safari11.1.2???
Safari11.1.1???
Safari11.1.0???
Safari11.0.3???
Safari11.0.2???
Safari11.0.1???
Safari11.0.0???
Safari10.1.2???
Safari10.1.1???
Safari10.1.0???
Safari10.0.3???
Safari10.0.0???
Safari9.1.3???
Safari9.1.2???
Safari8.0.8???
Safari8.0.0???
Safari7.1.8???
Safari7.0.3???
Safari7.0.0???
Safari6.0.5???
Safari5.1.7???
Safari5.0.5???
Safari4.0.0ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
Safari3.1.1ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
SamsungBrowser9.2.0ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
SamsungBrowser9.0.0ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
SamsungBrowser7.2.0ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
SamsungBrowser6.2.0ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }
SamsungBrowser4.0.0ownfunctionfunction SpeechRecognitionEvent() { [native code] }

PropertiesChromeCriOSEdgeFirefoxFxiOSGooglebotIEOperaSafariSamsungBrowser
AT_TARGET 31.0.1650? 12.0.0????? 3.0.0 4.0.0
BLUR 31.0.1650???????? 4.0.0
BUBBLING_PHASE 31.0.1650? 12.0.0????? 3.0.0 4.0.0
CAPTURING_PHASE 31.0.1650? 12.0.0????? 3.0.0 4.0.0
CHANGE 31.0.1650???????? 4.0.0
CLICK 31.0.1650???????? 4.0.0
DBLCLICK 31.0.1650???????? 4.0.0
DRAGDROP 31.0.1650???????? 4.0.0
FOCUS 31.0.1650???????? 4.0.0
KEYDOWN 31.0.1650???????? 4.0.0
KEYPRESS 31.0.1650???????? 4.0.0
KEYUP 31.0.1650???????? 4.0.0
length 25.0.1364? 12.0.0????? 3.0.0 4.0.0
MOUSEDOWN 31.0.1650???????? 4.0.0
MOUSEDRAG 31.0.1650???????? 4.0.0
MOUSEMOVE 31.0.1650???????? 4.0.0
MOUSEOUT 31.0.1650???????? 4.0.0
MOUSEOVER 31.0.1650???????? 4.0.0
MOUSEUP 31.0.1650???????? 4.0.0
NONE 31.0.1650? 12.0.0????? 3.0.0 4.0.0
prototype 25.0.1364? 12.0.0????? 3.0.0 4.0.0
SELECT 31.0.1650???????? 4.0.0
toString 25.0.1364???????? 4.0.0