BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome80.0.3972???
Chrome80.0.3971???
Chrome80.0.3970ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome80.0.3969???
Chrome80.0.3967???
Chrome80.0.3963???
Chrome80.0.3957???
Chrome80.0.3955???
Chrome79.0.3945ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome79.0.3928ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome79.0.3915ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome78.0.3904ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome78.0.3902ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome78.0.3901???
Chrome78.0.3895???
Chrome78.0.3887???
Chrome78.0.3876???
Chrome77.0.3865ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome77.0.3858ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome77.0.3855???
Chrome77.0.3849ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome77.0.3835ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome77.0.3833ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome76.0.3809ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome76.0.3804???
Chrome76.0.3802ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome76.0.3800???
Chrome76.0.3788ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome75.0.3900ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome75.0.3770ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome75.0.3755ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome74.0.3729ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome73.0.3683ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome72.0.3626ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome72.0.3617???
Chrome72.0.3598ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome71.0.3578ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome71.0.3539???
Chrome70.0.3538ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome70.0.3534ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome70.0.3531ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome70.0.3522ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome70.0.3520ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome69.0.3497ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome69.0.3494ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome69.0.3481???
Chrome69.0.3472ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome69.0.3466ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome69.0.3457ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome69.0.3449???
Chrome68.0.3440ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome68.0.3434???
Chrome68.0.3431???
Chrome68.0.3428???
Chrome68.0.3423???
Chrome68.0.3409???
Chrome68.0.3400ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome68.0.3398???
Chrome67.0.3500???
Chrome67.0.3396ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome67.0.3394ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome67.0.3386ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome67.0.3384???
Chrome66.0.3450ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome66.0.3359ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome66.0.3336???
Chrome65.0.3325ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome65.0.3298???
Chrome65.0.3294ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome65.0.3136???
Chrome64.0.3350ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome64.0.3282ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome64.0.3253ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome63.0.3239ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome63.0.3231ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome63.0.3214ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome63.0.3205???
Chrome62.0.3202ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome62.0.3176ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome62.0.3175ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome62.0.3172ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome62.0.3166ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome61.0.3163ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome61.0.3159ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome61.0.3156ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome61.0.3150ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome61.0.3149ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome61.0.3147ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome61.0.3126ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome60.0.3112ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome60.0.2488ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome59.0.3071ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome58.0.3300ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome58.0.3050ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome58.0.3029ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome57.0.2987ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome56.0.2924ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome55.0.2883ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome54.0.5485???
Chrome54.0.2840ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome53.0.2785ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome52.0.2743ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome51.0.2704ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome50.0.2661ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome49.0.2623ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome48.0.6483???
Chrome48.0.2564ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome47.0.2526ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome46.0.2490ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome45.0.2454ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome44.0.2403ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome43.0.2357ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome42.0.2311ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome41.0.2272ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome40.0.2214ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome39.0.2596???
Chrome39.0.2171ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome38.0.2125ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome38.0.1025???
Chrome37.0.2062ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome36.0.1985ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome35.0.1916ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome34.0.1847ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome33.0.1750ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome31.0.1650ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome29.0.1547ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome27.0.1453???
Chrome25.0.1364ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Chrome24.0.1312???
Chrome19.0.1084???
Chrome15.0.874???
CriOS66.0.3359???
CriOS65.0.3325???
CriOS64.0.3282???
CriOS62.0.3202???
CriOS59.0.3071???
eContext1.0.0???
Edge80.0.320ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Edge79.0.287ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Edge78.0.276ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Edge78.0.268ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Edge77.0.235ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Edge77.0.232???
Edge77.0.222ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Edge77.0.221ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Edge77.0.217ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Edge77.0.186ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Edge76.0.174ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Edge76.0.169ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Edge76.0.167ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Edge76.0.147ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Edge76.0.141ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Edge75.0.130ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Edge75.0.126ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Edge75.0.121ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Edge75.0.111ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Edge74.1.96???
Edge18.18363.0???
Edge18.18362.0???
Edge18.17763.0???
Edge17.17134.0???
Edge16.16299.0???
Edge15.15063.0???
Edge14.14393.0???
Edge13.10586.0???
Edge12.10136.0ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Firefox71.0.0???
Firefox70.0.0???
Firefox69.0.0???
Firefox68.0.0???
Firefox67.0.0???
Firefox66.0.0???
Firefox65.0.0???
Firefox64.0.0???
Firefox63.0.0???
Firefox62.0.0???
Firefox61.0.0???
Firefox60.0.0???
Firefox59.0.0???
Firefox58.0.0???
Firefox57.0.0???
Firefox56.2.5???
Firefox56.2.3???
Firefox56.0.0???
Firefox55.0.0???
Firefox54.0.0???
Firefox53.0.0???
Firefox52.0.0???
Firefox51.0.0???
Firefox50.0.0???
Firefox49.0.0???
Firefox48.0.0???
Firefox47.0.0???
Firefox45.0.0???
Firefox44.0.0???
Firefox43.0.0???
Firefox39.0.0???
Firefox38.0.0???
Firefox35.0.0???
Firefox33.0.0???
Firefox30.0.0???
Firefox29.0.0???
Firefox28.0.0???
Firefox27.0.0???
Firefox24.0.0???
Firefox18.0.0???
Firefox6.0.0???
Firefox5.0.1???
FxiOS19.1.0???
Googlebot2.1.0???
IE11.0.0???
IE10.0.0???
IE9.0.0???
Opera9.80.0???
Safari538.1.0???
Safari13.1.0???
Safari13.0.3???
Safari13.0.2???
Safari13.0.1???
Safari13.0.0???
Safari12.1.2???
Safari12.1.1???
Safari12.1.0???
Safari12.0.3???
Safari12.0.2???
Safari12.0.1???
Safari12.0.0???
Safari11.1.2???
Safari11.1.1???
Safari11.1.0???
Safari11.0.3???
Safari11.0.2???
Safari11.0.1???
Safari11.0.0???
Safari10.1.2???
Safari10.1.1???
Safari10.1.0???
Safari10.0.3???
Safari10.0.0???
Safari9.1.3???
Safari9.1.2???
Safari8.0.8???
Safari8.0.0???
Safari7.1.8???
Safari7.0.3???
Safari7.0.0???
Safari6.0.5???
Safari5.1.7???
Safari5.0.5???
Safari4.0.0ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Safari3.1.1ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
SamsungBrowser9.2.0ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
SamsungBrowser9.0.0ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
SamsungBrowser7.2.0ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
SamsungBrowser6.2.0ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
SamsungBrowser4.0.0ownfunctionfunction SpeechGrammarList() { [native code] }
Scrapy1.8.0???

PropertiesChromeCriOSeContextEdgeFirefoxFxiOSGooglebotIEOperaSafariSamsungBrowserScrapy
length 25.0.1364?? 12.0.0????? 3.0.0 4.0.0?
prototype 25.0.1364?? 12.0.0????? 3.0.0 4.0.0?
toString 25.0.1364????????? 4.0.0?