BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome85.0.4183???
Chrome86.0.4240ownundefinedundefined
Edge86.0.622ownundefinedundefined
Firefox68.0.0ownundefinedundefined
IE10.0.0ownundefinedundefined
Safari10.1.2ownundefinedundefined

PropertiesChromeEdgeFirefoxIESafari