BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome79.0.3945???
Chrome80.0.3987ownobject[object StyleMedia]
Chrome85.0.4183???
Chrome86.0.4240ownobject[object StyleMedia]
Edge85.0.564???
Edge86.0.622ownobject[object StyleMedia]
Edge87.0.651???
Edge87.0.658ownobject[object StyleMedia]
Firefox68.0.0???
IE10.0.0inheritedobject[object StyleMedia]
Safari10.1.2ownobject[object StyleMedia]
YandexBot3.0.0ownobject[object StyleMedia]

PropertiesChromeEdgeFirefoxIESafariYandexBot
matchMedium 80.0.3987 86.0.622?? 10.0.0 3.0.0
prototype??? 10.0.0??
type 80.0.3987 86.0.622?? 10.0.0 3.0.0