BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome81.0.4044???
Chrome86.0.4240ownobject[object BarProp]
Chrome88.0.4301???
Edge86.0.622ownobject[object BarProp]
Edge87.0.651???
Edge87.0.658ownobject[object BarProp]
Firefox68.0.0???
Firefox79.0.0ownobject[object BarProp]
HeadlessChrome81.0.4044???
IE10.0.0???
Safari10.1.2ownobject[object BarProp]

PropertiesChromeEdgeFirefoxHeadlessChromeIESafari
visible 86.0.4240 86.0.622 79.0.0?? 10.0.0