BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome86.0.4240ownnumber0
Chrome88.0.4291???
Chrome88.0.4292ownnumber0
Edge86.0.622ownnumber0
Edge87.0.651???
Edge87.0.658ownnumber0
Firefox78.0.0???
Firefox79.0.0ownnumber0
IE7.0.0???
Safari10.1.2ownnumber0

PropertiesChromeEdgeFirefoxIESafari