BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome85.0.4183???
Chrome86.0.4240ownnumber1400
Edge86.0.622ownnumber1400
Edge87.0.651???
Edge87.0.658ownnumber1400
Firefox68.0.0???
Firefox79.0.0ownnumber1053
Firefox81.0.0ownnumber1416
IE10.0.0inheritednumber1312
IE11.0.0inheritednumber1416
Safari10.1.2ownnumber1053
Safari11.0.0ownnumber0
Safari13.0.4ownnumber896

PropertiesChromeEdgeFirefoxIESafari