BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome86.0.4240ownnullnull
Chrome88.0.4291???
Chrome88.0.4292ownnullnull
Edge86.0.622ownnullnull
Firefox78.0.0???
Firefox79.0.0ownnullnull
Safari10.1.2ownnullnull

PropertiesChromeEdgeFirefoxSafari