BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome81.0.4044???
Chrome85.0.4183ownnullnull
Chrome88.0.4301???
Edge86.0.622ownnullnull
Edge87.0.651???
Edge87.0.658ownnullnull
Firefox68.0.0???
Firefox79.0.0ownnullnull
HeadlessChrome81.0.4044???
IE10.0.0???
IE11.0.0inheritednullnull
Safari10.1.2???
Safari11.0.0ownnullnull

PropertiesChromeEdgeFirefoxHeadlessChromeIESafari