BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome85.0.4183???
Chrome86.0.4240ownbooltrue
Chrome88.0.4301???
Edge86.0.622ownbooltrue
Edge87.0.651???
Edge87.0.658ownbooltrue
Firefox68.0.0???
Firefox79.0.0ownbooltrue
IE10.0.0???
Safari10.1.2???
Safari12.0.0ownbooltrue

PropertiesChromeEdgeFirefoxIESafari