BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome80.0.3971???
Chrome80.0.3969???
Chrome80.0.3967???
Chrome80.0.3963???
Chrome80.0.3957ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome80.0.3955ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome79.0.3945ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome79.0.3928ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome79.0.3915ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome78.0.3904ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome78.0.3902ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome78.0.3901ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome78.0.3895ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome78.0.3887ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome78.0.3876ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome77.0.3865ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome77.0.3858ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome77.0.3855ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome77.0.3849ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome77.0.3835ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome77.0.3833ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome76.0.3809ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome76.0.3804ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome76.0.3802ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome76.0.3800ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome76.0.3788ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome75.0.3900ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome75.0.3770ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome75.0.3755ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome74.0.3729ownfunction function isFinite() { [native code] }
Chrome73.0.3683ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome72.0.3626ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome72.0.3617ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome72.0.3598ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome71.0.3578ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome71.0.3539ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome70.0.3538ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome70.0.3534ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome70.0.3531ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome70.0.3522ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome70.0.3520ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome69.0.3497ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome69.0.3494ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome69.0.3481ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome69.0.3472ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome69.0.3466ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome69.0.3457ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome69.0.3449ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome68.0.3440ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome68.0.3434ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome68.0.3431ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome68.0.3428ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome68.0.3423ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome68.0.3409ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome68.0.3400ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome68.0.3398???
Chrome67.0.3500ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome67.0.3396ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome67.0.3394ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome67.0.3386ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome67.0.3384ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome66.0.3450ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome66.0.3359ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome66.0.3336ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome65.0.3325ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome65.0.3298ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome65.0.3294ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome65.0.3136???
Chrome64.0.3350ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome64.0.3282ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome64.0.3253ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome63.0.3239ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome63.0.3231ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome63.0.3214ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome63.0.3205ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome62.0.3202ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome62.0.3176ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome62.0.3175ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome62.0.3172ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome62.0.3166ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome61.0.3163ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome61.0.3159ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome61.0.3156ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome61.0.3150ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome61.0.3149ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome61.0.3147ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome61.0.3126ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome60.0.3112ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome60.0.2488ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome59.0.3071ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome58.0.3300ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome58.0.3050ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome58.0.3029ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome57.0.2987ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome56.0.2924ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome55.0.2883ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome54.0.5485ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome54.0.2840ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome53.0.2785ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome52.0.2743ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome51.0.2704ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome50.0.2661ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome49.0.2623ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome48.0.6483ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome48.0.2564ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome47.0.2526ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome46.0.2490ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome45.0.2454ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome44.0.2403ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome43.0.2357ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome42.0.2311ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome41.0.2272ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome40.0.2214ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome39.0.2596ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome39.0.2171ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome38.0.2125ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome38.0.1025ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome37.0.2062ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome36.0.1985ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome35.0.1916ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome34.0.1847ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome33.0.1750ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome31.0.1650???
Chrome29.0.1547ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome27.0.1453ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome25.0.1364ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome24.0.1312ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome19.0.1084ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Chrome15.0.874ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
CriOS66.0.3359???
CriOS65.0.3325???
CriOS64.0.3282???
CriOS62.0.3202???
CriOS59.0.3071???
Edge80.0.320ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Edge79.0.287ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Edge78.0.276ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Edge78.0.268ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Edge77.0.235ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Edge77.0.232ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Edge77.0.222ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Edge77.0.221ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Edge77.0.217ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Edge77.0.186ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Edge76.0.174ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Edge76.0.169ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Edge76.0.167ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Edge76.0.147ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Edge76.0.141ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Edge75.0.130ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Edge75.0.126ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Edge75.0.121ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Edge75.0.111ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Edge74.1.96ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Edge18.18363.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Edge18.18362.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Edge18.17763.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Edge17.17134.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Edge16.16299.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Edge15.15063.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Edge14.14393.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Edge13.10586.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Edge12.10136.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Firefox71.0.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Firefox70.0.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Firefox69.0.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Firefox68.0.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Firefox67.0.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Firefox66.0.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Firefox65.0.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Firefox64.0.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Firefox63.0.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Firefox62.0.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Firefox61.0.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Firefox60.0.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Firefox59.0.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Firefox58.0.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Firefox57.0.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Firefox56.2.5ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Firefox56.2.3ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Firefox56.0.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Firefox55.0.0ownfunction function isFinite() { [native code] }
Firefox54.0.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Firefox53.0.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Firefox52.0.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Firefox51.0.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Firefox50.0.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Firefox49.0.0???
Firefox48.0.0???
Firefox47.0.0???
Firefox45.0.0???
Firefox44.0.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Firefox43.0.0???
Firefox39.0.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Firefox38.0.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Firefox35.0.0inheritedfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Firefox33.0.0inheritedfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Firefox30.0.0inheritedfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Firefox29.0.0inheritedfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Firefox28.0.0inheritedfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Firefox27.0.0inheritedfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Firefox24.0.0inheritedfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Firefox18.0.0inheritedfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Firefox6.0.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Firefox5.0.1ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
FxiOS19.1.0???
Googlebot2.1.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
IE11.0.0ownfunction function isFinite() { [native code] }
IE10.0.0ownfunction function isFinite() { [native code] }
IE9.0.0ownfunction function isFinite() { [native code] }
Opera9.80.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Safari538.1.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Safari13.1.0???
Safari13.0.3???
Safari13.0.2???
Safari13.0.1ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Safari13.0.0???
Safari12.1.2ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Safari12.1.1???
Safari12.1.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Safari12.0.3ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Safari12.0.2???
Safari12.0.1ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Safari12.0.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Safari11.1.2ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Safari11.1.1???
Safari11.1.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Safari11.0.3???
Safari11.0.2???
Safari11.0.1???
Safari11.0.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Safari10.1.2ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Safari10.1.1ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Safari10.1.0???
Safari10.0.3???
Safari10.0.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Safari9.1.3ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Safari9.1.2???
Safari8.0.8ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Safari8.0.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Safari7.1.8ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Safari7.0.3ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Safari7.0.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Safari6.0.5ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Safari5.1.7ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Safari5.0.5???
Safari4.0.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Safari3.1.1ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
SamsungBrowser9.2.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
SamsungBrowser9.0.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
SamsungBrowser7.2.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
SamsungBrowser6.2.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
SamsungBrowser4.0.0ownfunctionfunction isFinite() { [native code] }
Scrapy1.8.0???

PropertiesChromeCriOSEdgeFirefoxFxiOSGooglebotIEOperaSafariSamsungBrowserScrapy
arity??? 5.0.0???????
length 15.0.874? 12.0.0 5.0.0? 2.1.0 9.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0?