BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome85.0.4183???
Chrome86.0.4240ownnumber1
CriOS85.0.4183???
Edge86.0.622ownnumber1
Edge87.0.651???
Edge87.0.658ownnumber1
Firefox68.0.0???
Firefox79.0.0ownnumber1
IE10.0.0inheritednumber1
KomodiaBot1.0.0???
Safari10.1.2ownnumber1

PropertiesChromeCriOSEdgeFirefoxIEKomodiaBotSafari