BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome81.0.4044???
Chrome86.0.4240ownobject[object Window]
Chrome88.0.4301???
Edge86.0.622ownobject[object Window]
Firefox68.0.0ownobject[object Window]
HeadlessChrome81.0.4044ownobject[object Window]
IE10.0.0???
Safari10.1.2???
Safari13.0.4ownobject[object Window]

PropertiesChromeEdgeFirefoxHeadlessChromeIESafari