BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome81.0.4044???
Chrome86.0.4240ownnumber1
Chrome88.0.4301???
Edge86.0.622ownnumber1
Edge87.0.651???
Edge87.0.658ownnumber1
Firefox68.0.0???
Firefox79.0.0ownnumber1
HeadlessChrome81.0.4044???
IE10.0.0???
IE11.0.0inheritednumber1
Safari10.1.2ownnumber1
Safari11.0.0ownnumber3
Safari13.0.4ownnumber2

PropertiesChromeEdgeFirefoxHeadlessChromeIESafari