BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome72.0.3626???
Chrome71.0.3539???
Chrome70.0.3538ownnumber2
Chrome70.0.3534ownnumber1
Chrome70.0.3531ownnumber2
Chrome70.0.3522ownnumber1
Chrome70.0.3520ownnumber1
Chrome69.0.3497ownnumber1
Chrome69.0.3494ownnumber1
Chrome69.0.3481???
Chrome69.0.3472ownnumber1
Chrome69.0.3466ownnumber1
Chrome69.0.3457ownnumber1
Chrome69.0.3449???
Chrome68.0.3440ownnumber1
Chrome68.0.3434???
Chrome68.0.3431???
Chrome68.0.3428???
Chrome68.0.3423???
Chrome68.0.3409???
Chrome68.0.3400ownnumber2
Chrome68.0.3398ownnumber1
Chrome67.0.3500???
Chrome67.0.3396ownnumber1
Chrome67.0.3394???
Chrome67.0.3386???
Chrome67.0.3384???
Chrome66.0.3450ownnumber1
Chrome66.0.3359ownnumber1
Chrome66.0.3336???
Chrome65.0.3325inheritednumber1
Chrome65.0.3298???
Chrome65.0.3294ownnumber1
Chrome64.0.3350ownnumber1
Chrome64.0.3282ownnumber1
Chrome64.0.3253ownnumber1
Chrome63.0.3239ownnumber1
Chrome63.0.3231ownnumber1
Chrome63.0.3214???
Chrome63.0.3205???
Chrome62.0.3202ownnumber1
Chrome62.0.3176ownnumber1
Chrome62.0.3175???
Chrome62.0.3172ownnumber1
Chrome62.0.3166???
Chrome61.0.3163ownnumber2
Chrome61.0.3159???
Chrome61.0.3156ownnumber1
Chrome61.0.3150???
Chrome61.0.3149ownnumber1
Chrome61.0.3147ownnumber1
Chrome61.0.3126???
Chrome60.0.3112ownnumber1
Chrome59.0.3071ownnumber1
Chrome58.0.3300ownnumber1
Chrome58.0.3050ownnumber1
Chrome58.0.3029ownnumber1.25
Chrome57.0.2987???
Chrome56.0.2924ownnumber1
Chrome55.0.2883???
Chrome54.0.2840ownnumber1
Chrome53.0.2785???
Chrome52.0.2743ownnumber1
Chrome51.0.2704ownnumber1
Chrome50.0.2661ownnumber1
Chrome49.0.2623ownnumber1
Chrome48.0.2564ownnumber1
Chrome47.0.2526???
Chrome46.0.2490???
Chrome45.0.2454???
Chrome44.0.2403ownnumber1
Chrome43.0.2357???
Chrome42.0.2311???
Chrome41.0.2272ownnumber1
Chrome40.0.2214???
Chrome39.0.2171???
Chrome38.0.2125ownnumber1
Chrome38.0.1025???
Chrome37.0.2062ownnumber1
Chrome36.0.1985ownnumber1
Chrome35.0.1916???
Chrome34.0.1847???
Chrome33.0.1750ownnumber1
Chrome29.0.1547???
Chrome27.0.1453???
Chrome25.0.1364ownnumber1
Chrome24.0.1312ownnumber1
Chrome19.0.1084ownnumber1
Chrome16.0.912???
Chrome15.0.874ownnumber1
Chromium70.0.3538???
Chromium69.0.3497???
Chromium68.0.3440ownnumber1
Chromium66.0.3359ownnumber1
Chromium65.0.3325ownnumber1
Chromium64.0.3282???
Chromium63.0.3239???
Chromium62.0.3202???
Chromium61.0.3163???
Chromium60.0.3112???
Chromium48.0.2564???
Chromium37.0.2062???
CriOS66.0.3359ownnumber2
CriOS65.0.3325ownnumber2
CriOS64.0.3282ownnumber2
CriOS62.0.3202ownnumber2
CriOS59.0.3071ownnumber2
Edge17.17134.0ownnumber1.149999976158142
Edge16.16299.0ownnumber1
Edge15.15063.0ownnumber1
Edge14.14393.0ownnumber1
Edge13.10586.0ownnumber1
Edge12.10136.0ownnumber1
Firefox65.0.0???
Firefox64.0.0ownnumber2
Firefox63.0.0ownnumber1
Firefox62.0.0ownnumber1
Firefox61.0.0ownnumber1
Firefox60.0.0ownnumber1
Firefox59.0.0ownnumber1
Firefox58.0.0ownnumber1
Firefox57.0.0ownnumber1
Firefox56.2.3???
Firefox56.0.0ownnumber1
Firefox55.0.0inheritednumber1
Firefox54.0.0ownnumber1
Firefox53.0.0ownnumber1
Firefox52.0.0ownnumber1
Firefox51.0.0ownnumber1
Firefox50.0.0ownnumber1
Firefox49.0.0???
Firefox47.0.0???
Firefox45.0.0???
Firefox44.0.0ownnumber1
Firefox43.0.0???
Firefox38.0.0ownnumber1
Firefox35.0.0inheritednumber1
Firefox33.0.0inheritednumber1
Firefox30.0.0inheritednumber1
Firefox29.0.0inheritednumber1
Firefox28.0.0inheritednumber1
Firefox27.0.0inheritednumber1
Firefox24.0.0???
Firefox22.0.0???
Firefox18.0.0inheritednumber1
Firefox6.0.0???
Firefox5.0.1???
Googlebot2.1.0ownnumber1
IE11.0.0inheritednumber1
IE10.0.0???
IE9.0.0???
Opera9.80.0ownnumber1
Safari538.1.0???
Safari12.0.1ownnumber2
Safari12.0.0ownnumber1
Safari11.1.2ownnumber1
Safari11.1.1ownnumber1
Safari11.1.0ownnumber1
Safari11.0.3ownnumber1
Safari11.0.2ownnumber1
Safari11.0.1ownnumber2
Safari11.0.0ownnumber2
Safari10.1.2ownnumber1
Safari10.1.1ownnumber1
Safari10.1.0ownnumber1
Safari10.0.3ownnumber1
Safari10.0.0ownnumber2
Safari9.1.3ownnumber1
Safari9.1.2ownnumber1
Safari8.0.8ownnumber1
Safari8.0.0???
Safari7.1.8ownnumber1
Safari7.0.3???
Safari6.0.5ownnumber1
Safari5.1.7ownnumber1
Safari5.0.5???
Safari4.0.0ownnumber1
SamsungBrowser7.2.0ownnumber1.75
SamsungBrowser6.2.0ownnumber2
SamsungBrowser4.0.0???
SemrushBot3.0.0???

PropertiesChromeChromiumCriOSEdgeFirefoxGooglebotIEOperaSafariSamsungBrowserSemrushBot