BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome71.0.3539???
Chrome70.0.3538ownboolfalse
Chrome70.0.3534ownboolfalse
Chrome70.0.3531ownboolfalse
Chrome70.0.3522ownboolfalse
Chrome70.0.3520ownboolfalse
Chrome69.0.3497ownboolfalse
Chrome69.0.3494ownboolfalse
Chrome69.0.3481???
Chrome69.0.3472ownboolfalse
Chrome69.0.3466ownboolfalse
Chrome69.0.3457ownboolfalse
Chrome69.0.3449???
Chrome68.0.3440ownboolfalse
Chrome68.0.3434???
Chrome68.0.3431???
Chrome68.0.3428???
Chrome68.0.3423???
Chrome68.0.3409???
Chrome68.0.3400ownboolfalse
Chrome68.0.3398ownboolfalse
Chrome67.0.3500???
Chrome67.0.3396ownboolfalse
Chrome67.0.3394???
Chrome67.0.3386???
Chrome67.0.3384???
Chrome66.0.3450ownboolfalse
Chrome66.0.3359ownboolfalse
Chrome66.0.3336???
Chrome65.0.3325inheritedboolfalse
Chrome65.0.3298???
Chrome65.0.3294ownboolfalse
Chrome64.0.3350ownboolfalse
Chrome64.0.3282ownboolfalse
Chrome64.0.3253ownboolfalse
Chrome63.0.3239ownboolfalse
Chrome63.0.3231ownboolfalse
Chrome63.0.3214???
Chrome63.0.3205???
Chrome62.0.3202ownboolfalse
Chrome62.0.3176ownboolfalse
Chrome62.0.3175???
Chrome62.0.3172ownboolfalse
Chrome62.0.3166???
Chrome61.0.3163ownboolfalse
Chrome61.0.3159???
Chrome61.0.3156ownboolfalse
Chrome61.0.3150???
Chrome61.0.3149ownboolfalse
Chrome61.0.3147ownboolfalse
Chrome61.0.3126???
Chrome60.0.9994???
Chrome60.0.9966???
Chrome60.0.9702???
Chrome60.0.9672???
Chrome60.0.8998???
Chrome60.0.8610???
Chrome60.0.8466???
Chrome60.0.8261???
Chrome60.0.8223???
Chrome60.0.8106???
Chrome60.0.7536???
Chrome60.0.7488???
Chrome60.0.7300???
Chrome60.0.7177???
Chrome60.0.6509???
Chrome60.0.6065???
Chrome60.0.5933???
Chrome60.0.5728???
Chrome60.0.4760???
Chrome60.0.4574???
Chrome60.0.4444???
Chrome60.0.4284???
Chrome60.0.4003???
Chrome60.0.3115???
Chrome60.0.3112ownboolfalse
Chrome60.0.2617???
Chrome60.0.1584???
Chrome60.0.1065???
Chrome59.0.9705???
Chrome59.0.9409???
Chrome59.0.8923???
Chrome59.0.7826???
Chrome59.0.7210???
Chrome59.0.7203???
Chrome59.0.6844???
Chrome59.0.6067???
Chrome59.0.5933???
Chrome59.0.5872???
Chrome59.0.5681???
Chrome59.0.5259???
Chrome59.0.5088???
Chrome59.0.5066???
Chrome59.0.4828???
Chrome59.0.4624???
Chrome59.0.4395???
Chrome59.0.4190???
Chrome59.0.3794???
Chrome59.0.3446???
Chrome59.0.3352???
Chrome59.0.3307???
Chrome59.0.3146???
Chrome59.0.3071ownboolfalse
Chrome59.0.2788???
Chrome59.0.2652???
Chrome59.0.2522???
Chrome59.0.2478???
Chrome58.0.9959???
Chrome58.0.9618???
Chrome58.0.9391???
Chrome58.0.9146???
Chrome58.0.8544???
Chrome58.0.8543???
Chrome58.0.8270???
Chrome58.0.8252???
Chrome58.0.7898???
Chrome58.0.7674???
Chrome58.0.7467???
Chrome58.0.6372???
Chrome58.0.6268???
Chrome58.0.5248???
Chrome58.0.5219???
Chrome58.0.4844???
Chrome58.0.4719???
Chrome58.0.3866???
Chrome58.0.3557???
Chrome58.0.3300ownboolfalse
Chrome58.0.3246???
Chrome58.0.3050ownboolfalse
Chrome58.0.3029ownboolfalse
Chrome58.0.2978???
Chrome58.0.2862???
Chrome58.0.2668???
Chrome58.0.2650???
Chrome58.0.2377???
Chrome58.0.1889???
Chrome58.0.1826???
Chrome57.0.9581???
Chrome57.0.8769???
Chrome57.0.8757???
Chrome57.0.8693???
Chrome57.0.8404???
Chrome57.0.8001???
Chrome57.0.7814???
Chrome57.0.7554???
Chrome57.0.7089???
Chrome57.0.6357???
Chrome57.0.6156???
Chrome57.0.5813???
Chrome57.0.5278???
Chrome57.0.4745???
Chrome57.0.4205???
Chrome57.0.4141???
Chrome57.0.3880???
Chrome57.0.3706???
Chrome57.0.3286???
Chrome57.0.2987???
Chrome57.0.1492???
Chrome56.0.9143???
Chrome56.0.8663???
Chrome56.0.8093???
Chrome56.0.8035???
Chrome56.0.7797???
Chrome56.0.7746???
Chrome56.0.7724???
Chrome56.0.7112???
Chrome56.0.7048???
Chrome56.0.6973???
Chrome56.0.6205???
Chrome56.0.6086???
Chrome56.0.5428???
Chrome56.0.5333???
Chrome56.0.5185???
Chrome56.0.5076???
Chrome56.0.4725???
Chrome56.0.4326???
Chrome56.0.3815???
Chrome56.0.3391???
Chrome56.0.3221???
Chrome56.0.3215???
Chrome56.0.2948???
Chrome56.0.2924ownboolfalse
Chrome56.0.2274???
Chrome56.0.2213???
Chrome56.0.1974???
Chrome56.0.1385???
Chrome56.0.1351???
Chrome55.0.9763???
Chrome55.0.9614???
Chrome55.0.9435???
Chrome55.0.9403???
Chrome55.0.8933???
Chrome55.0.8782???
Chrome55.0.8614???
Chrome55.0.7737???
Chrome55.0.7676???
Chrome55.0.7562???
Chrome55.0.7464???
Chrome55.0.6472???
Chrome55.0.6296???
Chrome55.0.6154???
Chrome55.0.5664???
Chrome55.0.5347???
Chrome55.0.5136???
Chrome55.0.3164???
Chrome55.0.2883???
Chrome55.0.2759???
Chrome55.0.2214???
Chrome55.0.2049???
Chrome55.0.1880???
Chrome55.0.1867???
Chrome55.0.1649???
Chrome55.0.1473???
Chrome55.0.1350???
Chrome54.0.9703???
Chrome54.0.9271???
Chrome54.0.9227???
Chrome54.0.8863???
Chrome54.0.8514???
Chrome54.0.7938???
Chrome54.0.7766???
Chrome54.0.7306???
Chrome54.0.7157???
Chrome54.0.6543???
Chrome54.0.6456???
Chrome54.0.4063???
Chrome54.0.3979???
Chrome54.0.3758???
Chrome54.0.2840ownboolfalse
Chrome54.0.1913???
Chrome53.0.9282???
Chrome53.0.9142???
Chrome53.0.9136???
Chrome53.0.8882???
Chrome53.0.8359???
Chrome53.0.7951???
Chrome53.0.7590???
Chrome53.0.7378???
Chrome53.0.6976???
Chrome53.0.6850???
Chrome53.0.6617???
Chrome53.0.6243???
Chrome53.0.5729???
Chrome53.0.5637???
Chrome53.0.5627???
Chrome53.0.5176???
Chrome53.0.5124???
Chrome53.0.4586???
Chrome53.0.3968???
Chrome53.0.3386???
Chrome53.0.3378???
Chrome53.0.3165???
Chrome53.0.2785???
Chrome53.0.2630???
Chrome53.0.2254???
Chrome53.0.1569???
Chrome53.0.1523???
Chrome52.0.9463???
Chrome52.0.8642???
Chrome52.0.8437???
Chrome52.0.8378???
Chrome52.0.8317???
Chrome52.0.7528???
Chrome52.0.6999???
Chrome52.0.6733???
Chrome52.0.6656???
Chrome52.0.6413???
Chrome52.0.6327???
Chrome52.0.6012???
Chrome52.0.5195???
Chrome52.0.4865???
Chrome52.0.4850???
Chrome52.0.4233???
Chrome52.0.4026???
Chrome52.0.3846???
Chrome52.0.3759???
Chrome52.0.3673???
Chrome52.0.3274???
Chrome52.0.3234???
Chrome52.0.3004???
Chrome52.0.2935???
Chrome52.0.2835???
Chrome52.0.2743ownboolfalse
Chrome52.0.2300???
Chrome52.0.2135???
Chrome52.0.2051???
Chrome52.0.2032???
Chrome52.0.1878???
Chrome52.0.1480???
Chrome52.0.1349???
Chrome51.0.9800???
Chrome51.0.9603???
Chrome51.0.9548???
Chrome51.0.8655???
Chrome51.0.8634???
Chrome51.0.8555???
Chrome51.0.8462???
Chrome51.0.8371???
Chrome51.0.7650???
Chrome51.0.7376???
Chrome51.0.7091???
Chrome51.0.6655???
Chrome51.0.5681???
Chrome51.0.5217???
Chrome51.0.4438???
Chrome51.0.4397???
Chrome51.0.3898???
Chrome51.0.3365???
Chrome51.0.2975???
Chrome51.0.2704ownboolfalse
Chrome51.0.2427???
Chrome51.0.1704???
Chrome51.0.1697???
Chrome51.0.1527???
Chrome51.0.1513???
Chrome51.0.1410???
Chrome51.0.1097???
Chrome50.0.9683???
Chrome50.0.8818???
Chrome50.0.8641???
Chrome50.0.8495???
Chrome50.0.8484???
Chrome50.0.8446???
Chrome50.0.8121???
Chrome50.0.7659???
Chrome50.0.7606???
Chrome50.0.6749???
Chrome50.0.5950???
Chrome50.0.5021???
Chrome50.0.4784???
Chrome50.0.4605???
Chrome50.0.4166???
Chrome50.0.3924???
Chrome50.0.3001???
Chrome50.0.2706???
Chrome50.0.2661ownboolfalse
Chrome50.0.2050???
Chrome50.0.2044???
Chrome50.0.1992???
Chrome50.0.1753???
Chrome50.0.1618???
Chrome50.0.1443???
Chrome50.0.1369???
Chrome49.0.9952???
Chrome49.0.9640???
Chrome49.0.9491???
Chrome49.0.9418???
Chrome49.0.9214???
Chrome49.0.9091???
Chrome49.0.8594???
Chrome49.0.7749???
Chrome49.0.7374???
Chrome49.0.6430???
Chrome49.0.6411???
Chrome49.0.6234???
Chrome49.0.6068???
Chrome49.0.5862???
Chrome49.0.5328???
Chrome49.0.5244???
Chrome49.0.4135???
Chrome49.0.3495???
Chrome49.0.2724???
Chrome49.0.2660???
Chrome49.0.2623ownboolfalse
Chrome49.0.2546???
Chrome49.0.2356???
Chrome49.0.2226???
Chrome49.0.2014???
Chrome49.0.1075???
Chrome48.0.9790???
Chrome48.0.9121???
Chrome48.0.8770???
Chrome48.0.8517???
Chrome48.0.8266???
Chrome48.0.8097???
Chrome48.0.7735???
Chrome48.0.7602???
Chrome48.0.7584???
Chrome48.0.6448???
Chrome48.0.6249???
Chrome48.0.6244???
Chrome48.0.6220???
Chrome48.0.5837???
Chrome48.0.5327???
Chrome48.0.4924???
Chrome48.0.4110???
Chrome48.0.3907???
Chrome48.0.3739???
Chrome48.0.3683???
Chrome48.0.3512???
Chrome48.0.3013???
Chrome48.0.2564ownboolfalse
Chrome48.0.2484???
Chrome48.0.2286???
Chrome48.0.1978???
Chrome48.0.1472???
Chrome48.0.1089???
Chrome47.0.9616???
Chrome47.0.9426???
Chrome47.0.8591???
Chrome47.0.8579???
Chrome47.0.8094???
Chrome47.0.7626???
Chrome47.0.7161???
Chrome47.0.6533???
Chrome47.0.6390???
Chrome47.0.6245???
Chrome47.0.6088???
Chrome47.0.5311???
Chrome47.0.5250???
Chrome47.0.5001???
Chrome47.0.4422???
Chrome47.0.4358???
Chrome47.0.4161???
Chrome47.0.3501???
Chrome47.0.3124???
Chrome47.0.3016???
Chrome47.0.3011???
Chrome47.0.2843???
Chrome47.0.2526???
Chrome47.0.2298???
Chrome47.0.1485???
Chrome47.0.1398???
Chrome47.0.1267???
Chrome47.0.1037???
Chrome46.0.9793???
Chrome46.0.9323???
Chrome46.0.8716???
Chrome46.0.8253???
Chrome46.0.8110???
Chrome46.0.7914???
Chrome46.0.5874???
Chrome46.0.5370???
Chrome46.0.4868???
Chrome46.0.4418???
Chrome46.0.3889???
Chrome46.0.3499???
Chrome46.0.3440???
Chrome46.0.3395???
Chrome46.0.3158???
Chrome46.0.3064???
Chrome46.0.2839???
Chrome46.0.2490???
Chrome46.0.1928???
Chrome46.0.1853???
Chrome46.0.1554???
Chrome46.0.1101???
Chrome46.0.1042???
Chrome45.0.9571???
Chrome45.0.9332???
Chrome45.0.9200???
Chrome45.0.9136???
Chrome45.0.9028???
Chrome45.0.9008???
Chrome45.0.8876???
Chrome45.0.8765???
Chrome45.0.8487???
Chrome45.0.7380???
Chrome45.0.7073???
Chrome45.0.7061???
Chrome45.0.6892???
Chrome45.0.6756???
Chrome45.0.6670???
Chrome45.0.6563???
Chrome45.0.6501???
Chrome45.0.6224???
Chrome45.0.5582???
Chrome45.0.4955???
Chrome45.0.4859???
Chrome45.0.4649???
Chrome45.0.4176???
Chrome45.0.4169???
Chrome45.0.3337???
Chrome45.0.3331???
Chrome45.0.3272???
Chrome45.0.2977???
Chrome45.0.2603???
Chrome45.0.2454???
Chrome45.0.2327???
Chrome45.0.1618???
Chrome45.0.1314???
Chrome44.0.9308???
Chrome44.0.9291???
Chrome44.0.8030???
Chrome44.0.6703???
Chrome44.0.6451???
Chrome44.0.6411???
Chrome44.0.6268???
Chrome44.0.5632???
Chrome44.0.5277???
Chrome44.0.4888???
Chrome44.0.4160???
Chrome44.0.3843???
Chrome44.0.3379???
Chrome44.0.2569???
Chrome44.0.2403ownboolfalse
Chrome44.0.2294???
Chrome44.0.1528???
Chrome43.0.9998???
Chrome43.0.9953???
Chrome43.0.9690???
Chrome43.0.8844???
Chrome43.0.8637???
Chrome43.0.8160???
Chrome43.0.8015???
Chrome43.0.8003???
Chrome43.0.7992???
Chrome43.0.7798???
Chrome43.0.7757???
Chrome43.0.7619???
Chrome43.0.7392???
Chrome43.0.6902???
Chrome43.0.6760???
Chrome43.0.6723???
Chrome43.0.6146???
Chrome43.0.6111???
Chrome43.0.5925???
Chrome43.0.5477???
Chrome43.0.5422???
Chrome43.0.5010???
Chrome43.0.4731???
Chrome43.0.4450???
Chrome43.0.3831???
Chrome43.0.2357???
Chrome43.0.2308???
Chrome43.0.2141???
Chrome43.0.1629???
Chrome43.0.1183???
Chrome43.0.1111???
Chrome42.0.9769???
Chrome42.0.9768???
Chrome42.0.9395???
Chrome42.0.9270???
Chrome42.0.9209???
Chrome42.0.8927???
Chrome42.0.8860???
Chrome42.0.8301???
Chrome42.0.8197???
Chrome42.0.8124???
Chrome42.0.8103???
Chrome42.0.8034???
Chrome42.0.7912???
Chrome42.0.7831???
Chrome42.0.7001???
Chrome42.0.6331???
Chrome42.0.6163???
Chrome42.0.6093???
Chrome42.0.5940???
Chrome42.0.4742???
Chrome42.0.4641???
Chrome42.0.4610???
Chrome42.0.4031???
Chrome42.0.3718???
Chrome42.0.3059???
Chrome42.0.2793???
Chrome42.0.2311???
Chrome42.0.2098???
Chrome42.0.1323???
Chrome42.0.1002???
Chrome41.0.8960???
Chrome41.0.8952???
Chrome41.0.8714???
Chrome41.0.8675???
Chrome41.0.8526???
Chrome41.0.8332???
Chrome41.0.8163???
Chrome41.0.7962???
Chrome41.0.6922???
Chrome41.0.6826???
Chrome41.0.6600???
Chrome41.0.6402???
Chrome41.0.5244???
Chrome41.0.4719???
Chrome41.0.3983???
Chrome41.0.3917???
Chrome41.0.3909???
Chrome41.0.3796???
Chrome41.0.3432???
Chrome41.0.3378???
Chrome41.0.3285???
Chrome41.0.3110???
Chrome41.0.2852???
Chrome41.0.2800???
Chrome41.0.2490???
Chrome41.0.2272ownboolfalse
Chrome41.0.2249???
Chrome41.0.1364???
Chrome40.0.9120???
Chrome40.0.8529???
Chrome40.0.8338???
Chrome40.0.8025???
Chrome40.0.7941???
Chrome40.0.7471???
Chrome40.0.6770???
Chrome40.0.6646???
Chrome40.0.6474???
Chrome40.0.6044???
Chrome40.0.6019???
Chrome40.0.5782???
Chrome40.0.5499???
Chrome40.0.5256???
Chrome40.0.4060???
Chrome40.0.3655???
Chrome40.0.3548???
Chrome40.0.3135???
Chrome40.0.2853???
Chrome40.0.2214???
Chrome40.0.2067???
Chrome40.0.1966???
Chrome40.0.1589???
Chrome40.0.1000???
Chrome39.0.9500???
Chrome39.0.9134???
Chrome39.0.8850???
Chrome39.0.8054???
Chrome39.0.7753???
Chrome39.0.7258???
Chrome39.0.6982???
Chrome39.0.6968???
Chrome39.0.6843???
Chrome39.0.6510???
Chrome39.0.6156???
Chrome39.0.6049???
Chrome39.0.5996???
Chrome39.0.5504???
Chrome39.0.4761???
Chrome39.0.4476???
Chrome39.0.4270???
Chrome39.0.4116???
Chrome39.0.4109???
Chrome39.0.4008???
Chrome39.0.3842???
Chrome39.0.3636???
Chrome39.0.3625???
Chrome39.0.3363???
Chrome39.0.3074???
Chrome39.0.3065???
Chrome39.0.2817???
Chrome39.0.2538???
Chrome39.0.2391???
Chrome39.0.2171???
Chrome39.0.1882???
Chrome38.0.2125ownboolfalse
Chrome38.0.1025???
Chrome37.0.2062ownboolfalse
Chrome36.0.1985ownboolfalse
Chrome35.0.1916???
Chrome34.0.1847???
Chrome33.0.1750ownboolfalse
Chrome29.0.1547???
Chrome27.0.1453???
Chrome25.0.1364ownboolfalse
Chrome24.0.1312ownboolfalse
Chrome19.0.1084ownboolfalse
Chrome15.0.874ownboolfalse
Chromium70.0.3538???
Chromium69.0.3497???
Chromium68.0.3440ownboolfalse
Chromium66.0.3359ownboolfalse
Chromium65.0.3325ownboolfalse
Chromium64.0.3282???
Chromium63.0.3239???
Chromium62.0.3202???
Chromium61.0.3163???
Chromium60.0.3112???
Chromium48.0.2564???
Chromium37.0.2062???
CriOS66.0.3359ownboolfalse
CriOS65.0.3325ownboolfalse
CriOS64.0.3282ownboolfalse
CriOS62.0.3202ownboolfalse
CriOS59.0.3071ownboolfalse
Edge17.17134.0ownboolfalse
Edge16.16299.0ownboolfalse
Edge15.15063.0ownboolfalse
Edge14.14393.0ownboolfalse
Edge13.10586.0ownboolfalse
Edge12.10136.0ownboolfalse
Firefox65.0.0???
Firefox64.0.0ownboolfalse
Firefox63.0.0ownboolfalse
Firefox62.0.0ownboolfalse
Firefox61.0.0ownboolfalse
Firefox60.0.0ownboolfalse
Firefox59.0.0ownboolfalse
Firefox58.0.0ownboolfalse
Firefox57.0.0ownboolfalse
Firefox56.2.3ownboolfalse
Firefox56.0.0ownboolfalse
Firefox55.0.0inheritedboolfalse
Firefox54.0.0ownboolfalse
Firefox53.0.0ownboolfalse
Firefox52.0.0ownboolfalse
Firefox51.0.0ownboolfalse
Firefox50.0.0ownboolfalse
Firefox49.0.0ownboolfalse
Firefox47.0.0ownboolfalse
Firefox45.0.0ownboolfalse
Firefox44.0.0ownboolfalse
Firefox43.0.0ownboolfalse
Firefox38.0.0ownboolfalse
Firefox35.0.0inheritedboolfalse
Firefox33.0.0inheritedboolfalse
Firefox30.0.0inheritedboolfalse
Firefox29.0.0inheritedboolfalse
Firefox28.0.0inheritedboolfalse
Firefox27.0.0inheritedboolfalse
Firefox24.0.0???
Firefox18.0.0inheritedboolfalse
Firefox6.0.0???
Firefox5.0.1???
Googlebot2.1.0ownboolfalse
IE11.0.0inheritedboolfalse
IE10.0.0inheritedboolfalse
IE9.0.0inheritedboolfalse
Opera9.80.0ownboolfalse
Safari538.1.0???
Safari12.0.1ownboolfalse
Safari12.0.0ownboolfalse
Safari11.1.2ownboolfalse
Safari11.1.1ownboolfalse
Safari11.1.0ownboolfalse
Safari11.0.3ownboolfalse
Safari11.0.2ownboolfalse
Safari11.0.1ownboolfalse
Safari11.0.0ownboolfalse
Safari10.1.2ownboolfalse
Safari10.1.1ownboolfalse
Safari10.1.0ownboolfalse
Safari10.0.3ownboolfalse
Safari10.0.0ownboolfalse
Safari9.1.3ownboolfalse
Safari9.1.2ownboolfalse
Safari8.0.8ownboolfalse
Safari8.0.0???
Safari7.1.8ownboolfalse
Safari7.0.3???
Safari6.0.5ownboolfalse
Safari5.1.7ownboolfalse
Safari5.0.5???
Safari4.0.0ownboolfalse
SamsungBrowser7.2.0ownboolfalse
SamsungBrowser6.2.0ownboolfalse
SamsungBrowser4.0.0???

PropertiesChromeChromiumCriOSEdgeFirefoxGooglebotIEOperaSafariSamsungBrowser