BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome86.0.4240ownboolfalse
Chrome88.0.4291???
Chrome88.0.4292ownboolfalse
Edge86.0.622ownboolfalse
Edge87.0.651???
Edge87.0.658ownboolfalse
Firefox78.0.0???
Firefox79.0.0ownboolfalse
IE7.0.0???
Safari10.1.2ownboolfalse

PropertiesChromeEdgeFirefoxIESafari