BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome80.0.3971???
Chrome80.0.3969???
Chrome80.0.3967???
Chrome80.0.3963???
Chrome80.0.3957ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome80.0.3955ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome79.0.3945ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome79.0.3928ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome79.0.3915ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome78.0.3904ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome78.0.3902ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome78.0.3901ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome78.0.3895ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome78.0.3887ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome78.0.3876ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome77.0.3865ownfunctionfunction () { [native code] }
Chrome77.0.3858ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome77.0.3855ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome77.0.3849ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome77.0.3835ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome77.0.3833ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome76.0.3809ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome76.0.3804ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome76.0.3802ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome76.0.3800ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome76.0.3788ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome75.0.3900ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome75.0.3770ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome75.0.3755ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome74.0.3729ownfunction function WebSocket() { [native code] }
Chrome73.0.3683ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome72.0.3626ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome72.0.3617ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome72.0.3598ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome71.0.3578ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome71.0.3539ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome70.0.3538ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome70.0.3534ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome70.0.3531ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome70.0.3522ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome70.0.3520ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome69.0.3497ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome69.0.3494ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome69.0.3481ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome69.0.3472ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome69.0.3466ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome69.0.3457ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome69.0.3449ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome68.0.3440ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome68.0.3434ownfunctionfunction () { [native code] }
Chrome68.0.3431ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome68.0.3428???
Chrome68.0.3423ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome68.0.3409ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome68.0.3400ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome68.0.3398???
Chrome67.0.3500ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome67.0.3396ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome67.0.3394ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome67.0.3386ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome67.0.3384???
Chrome66.0.3450ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome66.0.3359ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome66.0.3336ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome65.0.3325ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome65.0.3298???
Chrome65.0.3294ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome65.0.3136???
Chrome64.0.3350ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome64.0.3282ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome64.0.3253ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome63.0.3239ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome63.0.3231ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome63.0.3214???
Chrome63.0.3205ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome62.0.3202ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome62.0.3176ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome62.0.3175ownfunctionfunction () { [native code] }
Chrome62.0.3172ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome62.0.3166???
Chrome61.0.3163ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome61.0.3159???
Chrome61.0.3156ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome61.0.3150ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome61.0.3149ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome61.0.3147ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome61.0.3126ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome60.0.3112ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome60.0.2488ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome59.0.3071ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome58.0.3300ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome58.0.3050ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome58.0.3029ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome57.0.2987ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome56.0.2924ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome55.0.2883ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome54.0.5485???
Chrome54.0.2840ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome53.0.2785ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome52.0.2743ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome51.0.2704ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome50.0.2661ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome49.0.2623ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome48.0.6483???
Chrome48.0.2564ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome47.0.2526ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome46.0.2490ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome45.0.2454ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome44.0.2403ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome43.0.2357ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome42.0.2311ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome41.0.2272ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome40.0.2214ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome39.0.2596???
Chrome39.0.2171ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome38.0.2125ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome38.0.1025???
Chrome37.0.2062ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome36.0.1985ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome35.0.1916???
Chrome34.0.1847ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome33.0.1750ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome31.0.1650ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome29.0.1547???
Chrome27.0.1453ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome25.0.1364ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome24.0.1312ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome19.0.1084ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Chrome15.0.874ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
CriOS66.0.3359???
CriOS65.0.3325ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
CriOS64.0.3282???
CriOS62.0.3202???
CriOS59.0.3071???
Edge80.0.320ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Edge79.0.287ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Edge78.0.276ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Edge78.0.268ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Edge77.0.235ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Edge77.0.232ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Edge77.0.222ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Edge77.0.221ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Edge77.0.217ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Edge77.0.186ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Edge76.0.174ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Edge76.0.169ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Edge76.0.167ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Edge76.0.147ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Edge76.0.141ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Edge75.0.130ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Edge75.0.126ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Edge75.0.121ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Edge75.0.111ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Edge74.1.96ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Edge18.18363.0???
Edge18.18362.0???
Edge18.17763.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Edge17.17134.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Edge16.16299.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Edge15.15063.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Edge14.14393.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Edge13.10586.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Edge12.10136.0ownfunctionfunction () { [native code] }
Firefox71.0.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Firefox70.0.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Firefox69.0.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Firefox68.0.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Firefox67.0.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Firefox66.0.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Firefox65.0.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Firefox64.0.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Firefox63.0.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Firefox62.0.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Firefox61.0.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Firefox60.0.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Firefox59.0.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Firefox58.0.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Firefox57.0.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Firefox56.2.5???
Firefox56.2.3ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Firefox56.0.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Firefox55.0.0ownfunction function WebSocket() { [native code] }
Firefox54.0.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Firefox53.0.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Firefox52.0.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Firefox51.0.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Firefox50.0.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Firefox49.0.0???
Firefox48.0.0ownobject[object WebSocketConstructor]
Firefox47.0.0???
Firefox45.0.0???
Firefox44.0.0???
Firefox43.0.0???
Firefox39.0.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Firefox38.0.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Firefox35.0.0???
Firefox33.0.0inheritedfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Firefox30.0.0inheritedfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Firefox29.0.0inheritedfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Firefox28.0.0inheritedfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Firefox27.0.0inheritedfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Firefox24.0.0inheritedfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Firefox18.0.0???
Firefox6.0.0???
Firefox5.0.1???
FxiOS19.1.0???
Googlebot2.1.0???
IE11.0.0ownfunction function WebSocket() { [native code] }
IE10.0.0ownfunction function WebSocket() { [native code] }
IE9.0.0???
Opera9.80.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Safari538.1.0ownobject[object WebSocketConstructor]
Safari13.1.0???
Safari13.0.3???
Safari13.0.2???
Safari13.0.1ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Safari13.0.0???
Safari12.1.2ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Safari12.1.1???
Safari12.1.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Safari12.0.3ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Safari12.0.2???
Safari12.0.1ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Safari12.0.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Safari11.1.2ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Safari11.1.1ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Safari11.1.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Safari11.0.3???
Safari11.0.2???
Safari11.0.1???
Safari11.0.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Safari10.1.2ownobject[object WebSocketConstructor]
Safari10.1.1ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Safari10.1.0???
Safari10.0.3???
Safari10.0.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Safari9.1.3ownobject[object WebSocketConstructor]
Safari9.1.2ownobject[object WebSocketConstructor]
Safari8.0.8ownobject[object WebSocketConstructor]
Safari8.0.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Safari7.1.8ownobject[object WebSocketConstructor]
Safari7.0.3ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Safari7.0.0ownobject[object WebSocketConstructor]
Safari6.0.5ownobject[object WebSocketConstructor]
Safari5.1.7ownobject[object WebSocketConstructor]
Safari5.0.5???
Safari4.0.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Safari3.1.1ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
SamsungBrowser9.2.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
SamsungBrowser9.0.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
SamsungBrowser7.2.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
SamsungBrowser6.2.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
SamsungBrowser4.0.0ownfunctionfunction WebSocket() { [native code] }
Scrapy1.8.0???

PropertiesChromeCriOSEdgeFirefoxFxiOSGooglebotIEOperaSafariSamsungBrowserScrapy
CLOSED 15.0.874 65.0.3325 12.0.0 24.0.0? 2.1.0 10.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0?
CLOSING 15.0.874 65.0.3325 12.0.0 24.0.0? 2.1.0 10.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0?
CONNECTING 15.0.874 65.0.3325 12.0.0 24.0.0? 2.1.0 10.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0?
length 15.0.874 65.0.3325 12.0.0 24.0.0? 2.1.0?? 3.0.0 4.0.0?
OPEN 15.0.874 65.0.3325 12.0.0 24.0.0? 2.1.0 10.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0?
prototype 15.0.874 65.0.3325 12.0.0 24.0.0? 2.1.0 10.0.0? 3.0.0 4.0.0?
toString 15.0.874?? 24.0.0???? 4.0.0 4.0.0?