BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome80.0.3967???
Chrome80.0.3963???
Chrome80.0.3957???
Chrome80.0.3955???
Chrome79.0.3945???
Chrome79.0.3928ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome79.0.3915ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome78.0.3904ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome78.0.3902ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome78.0.3901???
Chrome78.0.3895???
Chrome78.0.3887???
Chrome78.0.3876???
Chrome77.0.3865ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome77.0.3858ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome77.0.3855???
Chrome77.0.3849???
Chrome77.0.3835ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome77.0.3833ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome76.0.3809ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome76.0.3804???
Chrome76.0.3802ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome76.0.3800???
Chrome76.0.3788ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome75.0.3900ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome75.0.3770ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome75.0.3755ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome74.0.3729ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome73.0.3683ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome72.0.3626ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome72.0.3617???
Chrome72.0.3598ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome71.0.3578ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome71.0.3539???
Chrome70.0.3538ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome70.0.3534ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome70.0.3531ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome70.0.3522ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome70.0.3520ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome69.0.3497ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome69.0.3494ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome69.0.3481???
Chrome69.0.3472ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome69.0.3466ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome69.0.3457ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome69.0.3449???
Chrome68.0.3440ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome68.0.3434???
Chrome68.0.3431???
Chrome68.0.3428???
Chrome68.0.3423???
Chrome68.0.3409???
Chrome68.0.3400ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome68.0.3398???
Chrome67.0.3500???
Chrome67.0.3396ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome67.0.3394???
Chrome67.0.3386???
Chrome67.0.3384???
Chrome66.0.3450ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome66.0.3359ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome66.0.3336???
Chrome65.0.3325ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome65.0.3298???
Chrome65.0.3294ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome65.0.3136???
Chrome64.0.3350ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome64.0.3282ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome64.0.3253ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome63.0.3239ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome63.0.3231ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome63.0.3214???
Chrome63.0.3205???
Chrome62.0.3202ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome62.0.3176ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome62.0.3175???
Chrome62.0.3172ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome62.0.3166???
Chrome61.0.3163ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome61.0.3159???
Chrome61.0.3156ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome61.0.3150???
Chrome61.0.3149ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome61.0.3147ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome61.0.3126???
Chrome60.0.3112ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome60.0.2488ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome59.0.3071ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome58.0.3300ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome58.0.3050ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome58.0.3029ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome57.0.2987???
Chrome56.0.2924ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome55.0.2883???
Chrome54.0.5485???
Chrome54.0.2840ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome53.0.2785???
Chrome52.0.2743ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome51.0.2704ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome50.0.2661ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome49.0.2623ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome48.0.6483???
Chrome48.0.2564ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome47.0.2526???
Chrome46.0.2490???
Chrome45.0.2454???
Chrome44.0.2403ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome43.0.2357???
Chrome42.0.2311???
Chrome41.0.2272ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome40.0.2214???
Chrome39.0.2596???
Chrome39.0.2171???
Chrome38.0.2125ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome38.0.1025???
Chrome37.0.2062ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome36.0.1985ownfunctionfunction WebKitMutationObserver() { [native code] }
Chrome35.0.1916???
Chrome34.0.1847???
Chrome33.0.1750ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome31.0.1650ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome29.0.1547???
Chrome27.0.1453???
Chrome25.0.1364ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome24.0.1312ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Chrome19.0.1084ownfunctionfunction WebKitMutationObserver() { [native code] }
Chrome15.0.874???
CriOS66.0.3359ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
CriOS65.0.3325ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
CriOS64.0.3282ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
CriOS62.0.3202ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
CriOS59.0.3071ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Edge80.0.320ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Edge79.0.287ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Edge78.0.276ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Edge78.0.268ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Edge77.0.235ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Edge77.0.232???
Edge77.0.222ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Edge77.0.221ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Edge77.0.217ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Edge77.0.186ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Edge76.0.174ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Edge76.0.169ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Edge76.0.167ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Edge76.0.147ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Edge76.0.141ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Edge75.0.130ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Edge75.0.126ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Edge75.0.121ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Edge75.0.111ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Edge74.1.96???
Edge18.18363.0???
Edge18.18362.0???
Edge18.17763.0???
Edge17.17134.0???
Edge16.16299.0ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Edge15.15063.0???
Edge14.14393.0???
Edge13.10586.0???
Edge12.10136.0ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Firefox71.0.0???
Firefox70.0.0???
Firefox69.0.0???
Firefox68.0.0???
Firefox67.0.0???
Firefox66.0.0???
Firefox65.0.0???
Firefox64.0.0???
Firefox63.0.0???
Firefox62.0.0???
Firefox61.0.0???
Firefox60.0.0???
Firefox59.0.0???
Firefox58.0.0???
Firefox57.0.0???
Firefox56.2.5???
Firefox56.2.3???
Firefox56.0.0???
Firefox55.0.0???
Firefox54.0.0???
Firefox53.0.0???
Firefox52.0.0???
Firefox51.0.0???
Firefox50.0.0???
Firefox49.0.0???
Firefox48.0.0ownobject[object MutationObserverConstructor]
Firefox47.0.0???
Firefox45.0.0???
Firefox44.0.0???
Firefox43.0.0???
Firefox39.0.0???
Firefox38.0.0???
Firefox35.0.0???
Firefox33.0.0???
Firefox30.0.0???
Firefox29.0.0???
Firefox28.0.0???
Firefox27.0.0???
Firefox24.0.0???
Firefox18.0.0???
Firefox6.0.0???
Firefox5.0.1???
FxiOS19.1.0ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Googlebot2.1.0ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
IE11.0.0???
IE10.0.0???
IE9.0.0???
Opera9.80.0???
Safari538.1.0ownobject[object MutationObserverConstructor]
Safari13.0.3ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Safari13.0.2ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Safari13.0.1ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Safari13.0.0ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Safari12.1.2ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Safari12.1.1ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Safari12.1.0ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Safari12.0.3ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Safari12.0.2ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Safari12.0.1ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Safari12.0.0ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Safari11.1.2ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Safari11.1.1???
Safari11.1.0ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Safari11.0.3ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Safari11.0.2ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Safari11.0.1ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Safari11.0.0ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Safari10.1.2ownobject[object MutationObserverConstructor]
Safari10.1.1ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Safari10.1.0ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Safari10.0.3ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Safari10.0.0ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Safari9.1.3ownobject[object MutationObserverConstructor]
Safari9.1.2ownobject[object MutationObserverConstructor]
Safari8.0.8ownobject[object MutationObserverConstructor]
Safari8.0.0ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Safari7.1.8ownobject[object MutationObserverConstructor]
Safari7.0.3???
Safari7.0.0ownobject[object MutationObserverConstructor]
Safari6.0.5ownobject[object WebKitMutationObserverConstructor]
Safari5.1.7???
Safari5.0.5???
Safari4.0.0ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
Safari3.1.1ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
SamsungBrowser9.2.0???
SamsungBrowser9.0.0???
SamsungBrowser7.2.0ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
SamsungBrowser6.2.0ownfunctionfunction MutationObserver() { [native code] }
SamsungBrowser4.0.0???
Scrapy1.8.0???

PropertiesChromeCriOSEdgeFirefoxFxiOSGooglebotIEOperaSafariSamsungBrowserScrapy
length 19.0.1084 59.0.3071 12.0.0 48.0.0 19.1.0 2.1.0?? 3.0.0 6.2.0?
prototype 19.0.1084 59.0.3071 12.0.0 48.0.0 19.1.0 2.1.0?? 3.0.0 6.2.0?
toString 19.0.1084???? 2.1.0?? 4.0.0??