BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome80.0.3971???
Chrome80.0.3969???
Chrome80.0.3967???
Chrome80.0.3963???
Chrome80.0.3957ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome80.0.3955ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome79.0.3945ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome79.0.3928ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome79.0.3915ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome78.0.3904ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome78.0.3902ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome78.0.3901ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome78.0.3895ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome78.0.3887ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome78.0.3876ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome77.0.3865ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome77.0.3858ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome77.0.3855ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome77.0.3849ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome77.0.3835ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome77.0.3833ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome76.0.3809ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome76.0.3804ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome76.0.3802ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome76.0.3800ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome76.0.3788ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome75.0.3900ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome75.0.3770ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome75.0.3755ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome74.0.3729ownfunction function Uint32Array() { [native code] }
Chrome73.0.3683ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome72.0.3626ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome72.0.3617ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome72.0.3598ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome71.0.3578ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome71.0.3539ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome70.0.3538ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome70.0.3534ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome70.0.3531ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome70.0.3522ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome70.0.3520ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome69.0.3497ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome69.0.3494ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome69.0.3481ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome69.0.3472ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome69.0.3466ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome69.0.3457ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome69.0.3449ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome68.0.3440ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome68.0.3434ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome68.0.3431ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome68.0.3428ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome68.0.3423ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome68.0.3409ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome68.0.3400ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome68.0.3398???
Chrome67.0.3500ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome67.0.3396ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome67.0.3394ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome67.0.3386ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome67.0.3384ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome66.0.3450ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome66.0.3359ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome66.0.3336ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome65.0.3325ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome65.0.3298ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome65.0.3294ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome65.0.3136???
Chrome64.0.3350ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome64.0.3282ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome64.0.3253ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome63.0.3239ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome63.0.3231ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome63.0.3214ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome63.0.3205ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome62.0.3202ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome62.0.3176ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome62.0.3175ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome62.0.3172ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome62.0.3166ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome61.0.3163ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome61.0.3159ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome61.0.3156ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome61.0.3150ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome61.0.3149ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome61.0.3147ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome61.0.3126ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome60.0.3112ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome60.0.2488ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome59.0.3071ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome58.0.3300ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome58.0.3050ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome58.0.3029ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome57.0.2987ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome56.0.2924ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome55.0.2883ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome54.0.5485ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome54.0.2840ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome53.0.2785ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome52.0.2743ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome51.0.2704ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome50.0.2661ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome49.0.2623ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome48.0.6483ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome48.0.2564ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome47.0.2526ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome46.0.2490ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome45.0.2454ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome44.0.2403ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome43.0.2357ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome42.0.2311ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome41.0.2272ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome40.0.2214ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome39.0.2596ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome39.0.2171ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome38.0.2125ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome38.0.1025ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome37.0.2062ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome36.0.1985ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome35.0.1916ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome34.0.1847ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome33.0.1750ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome31.0.1650ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome29.0.1547???
Chrome27.0.1453ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome25.0.1364ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome24.0.1312ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome19.0.1084ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Chrome15.0.874ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
CriOS66.0.3359???
CriOS65.0.3325???
CriOS64.0.3282???
CriOS62.0.3202???
CriOS59.0.3071???
Edge80.0.320ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Edge79.0.287ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Edge78.0.276ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Edge78.0.268ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Edge77.0.235ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Edge77.0.232ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Edge77.0.222ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Edge77.0.221ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Edge77.0.217ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Edge77.0.186ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Edge76.0.174ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Edge76.0.169ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Edge76.0.167ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Edge76.0.147ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Edge76.0.141ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Edge75.0.130ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Edge75.0.126ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Edge75.0.121ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Edge75.0.111ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Edge74.1.96ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Edge18.18363.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Edge18.18362.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Edge18.17763.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Edge17.17134.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Edge16.16299.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Edge15.15063.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Edge14.14393.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Edge13.10586.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Edge12.10136.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Firefox71.0.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Firefox70.0.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Firefox69.0.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Firefox68.0.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Firefox67.0.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Firefox66.0.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Firefox65.0.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Firefox64.0.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Firefox63.0.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Firefox62.0.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Firefox61.0.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Firefox60.0.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Firefox59.0.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Firefox58.0.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Firefox57.0.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Firefox56.2.5ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Firefox56.2.3ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Firefox56.0.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Firefox55.0.0ownfunction function Uint32Array() { [native code] }
Firefox54.0.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Firefox53.0.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Firefox52.0.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Firefox51.0.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Firefox50.0.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Firefox49.0.0???
Firefox48.0.0???
Firefox47.0.0???
Firefox45.0.0???
Firefox44.0.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Firefox43.0.0???
Firefox39.0.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Firefox38.0.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Firefox35.0.0inheritedfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Firefox33.0.0inheritedfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Firefox30.0.0inheritedfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Firefox29.0.0inheritedfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Firefox28.0.0inheritedfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Firefox27.0.0inheritedfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Firefox24.0.0inheritedfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Firefox18.0.0inheritedfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Firefox6.0.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Firefox5.0.1ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
FxiOS19.1.0???
Googlebot2.1.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
IE11.0.0ownfunction function Uint32Array() { [native code] }
IE10.0.0ownfunction function Uint32Array() { [native code] }
IE9.0.0???
Opera9.80.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Safari538.1.0ownobject[object Uint32ArrayConstructor]
Safari13.1.0???
Safari13.0.3???
Safari13.0.2???
Safari13.0.1ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Safari13.0.0???
Safari12.1.2ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Safari12.1.1???
Safari12.1.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Safari12.0.3ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Safari12.0.2???
Safari12.0.1ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Safari12.0.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Safari11.1.2ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Safari11.1.1???
Safari11.1.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Safari11.0.3???
Safari11.0.2???
Safari11.0.1???
Safari11.0.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Safari10.1.2ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Safari10.1.1ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Safari10.1.0???
Safari10.0.3???
Safari10.0.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Safari9.1.3ownobjectfunction Uint32Array() { [native code] }
Safari9.1.2???
Safari8.0.8ownobjectfunction Uint32Array() { [native code] }
Safari8.0.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Safari7.1.8ownobjectfunction Uint32Array() { [native code] }
Safari7.0.3ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Safari7.0.0ownobjectfunction Uint32Array() { [native code] }
Safari6.0.5ownobject[object Uint32ArrayConstructor]
Safari5.1.7ownobject[object Uint32ArrayConstructor]
Safari5.0.5???
Safari4.0.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Safari3.1.1ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
SamsungBrowser9.2.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
SamsungBrowser9.0.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
SamsungBrowser7.2.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
SamsungBrowser6.2.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
SamsungBrowser4.0.0ownfunctionfunction Uint32Array() { [native code] }
Scrapy1.8.0???

PropertiesChromeCriOSEdgeFirefoxFxiOSGooglebotIEOperaSafariSamsungBrowserScrapy
arity??? 5.0.0???????
BYTES_PER_ELEMENT 15.0.874? 12.0.0 5.0.0? 2.1.0 10.0.0 9.80.0 2.0.0 4.0.0?
copyWithin 61.0.3163??????????
entries 61.0.3163??????????
every 61.0.3163??????????
fill 61.0.3163??????????
filter 61.0.3163??????????
find 61.0.3163??????????
findIndex 61.0.3163??????????
forEach 61.0.3163??????????
from 45.0.2454??????????
includes 61.0.3163??????????
indexOf 61.0.3163??????????
join 61.0.3163??????????
keys 61.0.3163??????????
lastIndexOf 61.0.3163??????????
length 15.0.874? 12.0.0 5.0.0? 2.1.0 10.0.0 9.80.0 2.0.0 4.0.0?
map 61.0.3163??????????
name???????? 7.0.0??
of 45.0.2454??????????
prototype 15.0.874? 12.0.0 5.0.0? 2.1.0 10.0.0 9.80.0 2.0.0 4.0.0?
reduce 61.0.3163??????????
reduceRight 61.0.3163??????????
reverse 61.0.3163??????????
set 61.0.3163?? 18.0.0???????
slice 61.0.3163??????????
some 61.0.3163??????????
sort 61.0.3163??????????
subarray 61.0.3163?? 18.0.0???????
toLocaleString 61.0.3163??????????
toString 15.0.874??????? 4.0.0??
values 61.0.3163??????????