BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome80.0.3971???
Chrome80.0.3969???
Chrome80.0.3967???
Chrome80.0.3963???
Chrome80.0.3957ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome80.0.3955ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome79.0.3945ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome79.0.3928ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome79.0.3915ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome78.0.3904ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome78.0.3902ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome78.0.3901ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome78.0.3895ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome78.0.3887ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome78.0.3876ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome77.0.3865ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome77.0.3858ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome77.0.3855ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome77.0.3849ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome77.0.3835ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome77.0.3833ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome76.0.3809ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome76.0.3804ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome76.0.3802ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome76.0.3800ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome76.0.3788ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome75.0.3900ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome75.0.3770ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome75.0.3755ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome74.0.3729ownfunction function Uint16Array() { [native code] }
Chrome73.0.3683ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome72.0.3626ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome72.0.3617ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome72.0.3598ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome71.0.3578ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome71.0.3539ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome70.0.3538ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome70.0.3534ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome70.0.3531ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome70.0.3522ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome70.0.3520ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome69.0.3497ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome69.0.3494ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome69.0.3481ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome69.0.3472ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome69.0.3466ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome69.0.3457ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome69.0.3449ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome68.0.3440ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome68.0.3434ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome68.0.3431ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome68.0.3428ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome68.0.3423ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome68.0.3409ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome68.0.3400ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome68.0.3398???
Chrome67.0.3500ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome67.0.3396ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome67.0.3394ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome67.0.3386ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome67.0.3384ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome66.0.3450ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome66.0.3359ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome66.0.3336ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome65.0.3325ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome65.0.3298ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome65.0.3294ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome65.0.3136???
Chrome64.0.3350ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome64.0.3282ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome64.0.3253ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome63.0.3239ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome63.0.3231ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome63.0.3214ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome63.0.3205ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome62.0.3202ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome62.0.3176ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome62.0.3175ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome62.0.3172ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome62.0.3166ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome61.0.3163ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome61.0.3159ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome61.0.3156ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome61.0.3150ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome61.0.3149ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome61.0.3147ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome61.0.3126ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome60.0.3112ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome60.0.2488ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome59.0.3071ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome58.0.3300ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome58.0.3050ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome58.0.3029ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome57.0.2987ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome56.0.2924ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome55.0.2883ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome54.0.5485ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome54.0.2840ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome53.0.2785ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome52.0.2743ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome51.0.2704ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome50.0.2661ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome49.0.2623ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome48.0.6483ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome48.0.2564ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome47.0.2526ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome46.0.2490ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome45.0.2454ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome44.0.2403ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome43.0.2357ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome42.0.2311ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome41.0.2272ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome40.0.2214ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome39.0.2596ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome39.0.2171ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome38.0.2125ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome38.0.1025ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome37.0.2062ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome36.0.1985ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome35.0.1916ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome34.0.1847ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome33.0.1750ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome31.0.1650ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome29.0.1547???
Chrome27.0.1453ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome25.0.1364ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome24.0.1312ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome19.0.1084ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Chrome15.0.874ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
CriOS66.0.3359???
CriOS65.0.3325???
CriOS64.0.3282???
CriOS62.0.3202???
CriOS59.0.3071???
Edge80.0.320ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Edge79.0.287ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Edge78.0.276ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Edge78.0.268ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Edge77.0.235ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Edge77.0.232ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Edge77.0.222ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Edge77.0.221ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Edge77.0.217ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Edge77.0.186ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Edge76.0.174ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Edge76.0.169ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Edge76.0.167ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Edge76.0.147ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Edge76.0.141ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Edge75.0.130ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Edge75.0.126ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Edge75.0.121ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Edge75.0.111ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Edge74.1.96ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Edge18.18363.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Edge18.18362.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Edge18.17763.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Edge17.17134.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Edge16.16299.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Edge15.15063.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Edge14.14393.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Edge13.10586.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Edge12.10136.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Firefox71.0.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Firefox70.0.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Firefox69.0.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Firefox68.0.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Firefox67.0.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Firefox66.0.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Firefox65.0.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Firefox64.0.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Firefox63.0.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Firefox62.0.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Firefox61.0.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Firefox60.0.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Firefox59.0.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Firefox58.0.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Firefox57.0.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Firefox56.2.5ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Firefox56.2.3ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Firefox56.0.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Firefox55.0.0ownfunction function Uint16Array() { [native code] }
Firefox54.0.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Firefox53.0.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Firefox52.0.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Firefox51.0.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Firefox50.0.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Firefox49.0.0???
Firefox48.0.0ownobject[object Uint16ArrayConstructor]
Firefox47.0.0???
Firefox45.0.0???
Firefox44.0.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Firefox43.0.0???
Firefox39.0.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Firefox38.0.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Firefox35.0.0inheritedfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Firefox33.0.0inheritedfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Firefox30.0.0inheritedfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Firefox29.0.0inheritedfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Firefox28.0.0inheritedfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Firefox27.0.0inheritedfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Firefox24.0.0inheritedfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Firefox18.0.0inheritedfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Firefox6.0.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Firefox5.0.1ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
FxiOS19.1.0???
Googlebot2.1.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
IE11.0.0ownfunction function Uint16Array() { [native code] }
IE10.0.0ownfunction function Uint16Array() { [native code] }
IE9.0.0???
Opera9.80.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Safari538.1.0ownobject[object Uint16ArrayConstructor]
Safari13.1.0???
Safari13.0.3???
Safari13.0.2???
Safari13.0.1ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Safari13.0.0???
Safari12.1.2ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Safari12.1.1???
Safari12.1.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Safari12.0.3ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Safari12.0.2???
Safari12.0.1ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Safari12.0.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Safari11.1.2ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Safari11.1.1???
Safari11.1.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Safari11.0.3???
Safari11.0.2???
Safari11.0.1???
Safari11.0.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Safari10.1.2ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Safari10.1.1ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Safari10.1.0???
Safari10.0.3???
Safari10.0.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Safari9.1.3ownobjectfunction Uint16Array() { [native code] }
Safari9.1.2???
Safari8.0.8ownobjectfunction Uint16Array() { [native code] }
Safari8.0.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Safari7.1.8ownobjectfunction Uint16Array() { [native code] }
Safari7.0.3ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Safari7.0.0ownobjectfunction Uint16Array() { [native code] }
Safari6.0.5ownobject[object Uint16ArrayConstructor]
Safari5.1.7ownobject[object Uint16ArrayConstructor]
Safari5.0.5???
Safari4.0.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Safari3.1.1ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
SamsungBrowser9.2.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
SamsungBrowser9.0.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
SamsungBrowser7.2.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
SamsungBrowser6.2.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
SamsungBrowser4.0.0ownfunctionfunction Uint16Array() { [native code] }
Scrapy1.8.0???

PropertiesChromeCriOSEdgeFirefoxFxiOSGooglebotIEOperaSafariSamsungBrowserScrapy
arity??? 5.0.0???????
BYTES_PER_ELEMENT 15.0.874? 12.0.0 5.0.0? 2.1.0 10.0.0 9.80.0 2.0.0 4.0.0?
copyWithin 61.0.3163??????????
entries 61.0.3163??????????
every 61.0.3163??????????
fill 61.0.3163??????????
filter 61.0.3163??????????
find 61.0.3163??????????
findIndex 61.0.3163??????????
forEach 61.0.3163??????????
from 45.0.2454??????????
includes 61.0.3163??????????
indexOf 61.0.3163??????????
join 61.0.3163??????????
keys 61.0.3163??????????
lastIndexOf 61.0.3163??????????
length 15.0.874? 12.0.0 5.0.0? 2.1.0 10.0.0 9.80.0 2.0.0 4.0.0?
map 61.0.3163??????????
name???????? 7.0.0??
of 45.0.2454??????????
prototype 15.0.874? 12.0.0 5.0.0? 2.1.0 10.0.0 9.80.0 2.0.0 4.0.0?
reduce 61.0.3163??????????
reduceRight 61.0.3163??????????
reverse 61.0.3163??????????
set 61.0.3163?? 18.0.0???????
slice 61.0.3163??????????
some 61.0.3163??????????
sort 61.0.3163??????????
subarray 61.0.3163?? 18.0.0???????
toLocaleString 61.0.3163??????????
toString 15.0.874??????? 4.0.0??
values 61.0.3163??????????