BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome72.0.3626ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome71.0.3578ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome71.0.3539ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome70.0.3538ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome70.0.3534ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome70.0.3531ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome70.0.3522ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome70.0.3520ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3497ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3494ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3481ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3472ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3466ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3457ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3449ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome68.0.3440ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome68.0.3434ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome68.0.3431???
Chrome68.0.3428???
Chrome68.0.3423ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome68.0.3409ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome68.0.3400ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome68.0.3398???
Chrome67.0.3500ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome67.0.3396ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome67.0.3394ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome67.0.3386ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome67.0.3384???
Chrome66.0.3450ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome66.0.3359ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome66.0.3336ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome65.0.3325ownobject[object UIEvent]
Chrome65.0.3298???
Chrome65.0.3294ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome64.0.3350ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome64.0.3282ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome64.0.3253ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome63.0.3239ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome63.0.3231ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome63.0.3214???
Chrome63.0.3205ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome62.0.3202ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome62.0.3176ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome62.0.3175ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome62.0.3172ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome62.0.3166???
Chrome61.0.3163ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome61.0.3159???
Chrome61.0.3156ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome61.0.3150???
Chrome61.0.3149ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome61.0.3147ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome61.0.3126???
Chrome60.0.3112ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome60.0.3020???
Chrome59.0.8579???
Chrome59.0.6740???
Chrome59.0.6578???
Chrome59.0.3071ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome58.0.3300ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome58.0.3050ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome58.0.3029ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome57.0.9361???
Chrome57.0.5690???
Chrome57.0.2987???
Chrome56.0.2924ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome55.0.3849???
Chrome55.0.2883ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome54.0.2840ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome53.0.3221???
Chrome53.0.2785ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome52.0.2743ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome52.0.1894???
Chrome51.0.8411???
Chrome51.0.2704ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome50.0.9575???
Chrome50.0.7865???
Chrome50.0.2661ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome49.0.3933???
Chrome49.0.3393???
Chrome49.0.2623ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome48.0.2564ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome47.0.2526???
Chrome46.0.2490???
Chrome45.0.4392???
Chrome45.0.2620???
Chrome45.0.2566???
Chrome45.0.2454???
Chrome44.0.5389???
Chrome44.0.2403ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome43.0.8570???
Chrome43.0.6502???
Chrome43.0.4717???
Chrome43.0.2357???
Chrome42.0.3812???
Chrome42.0.3721???
Chrome42.0.2311???
Chrome41.0.3258???
Chrome41.0.2272ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome40.0.2214???
Chrome39.0.8358???
Chrome39.0.2578???
Chrome39.0.2171???
Chrome38.0.2125ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome38.0.1025ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome37.0.2062ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome36.0.1985ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome35.0.1916???
Chrome34.0.1847???
Chrome33.0.1750ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome31.0.1650ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome29.0.1547???
Chrome27.0.1453ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome25.0.1364ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome24.0.1312ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome19.0.1084ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chrome15.0.874ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chromium70.0.3538ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chromium69.0.3497ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chromium68.0.3440ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chromium66.0.3359ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chromium65.0.3325ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chromium64.0.3282???
Chromium63.0.3239???
Chromium62.0.3202ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chromium61.0.3163ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chromium60.0.3112ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chromium48.0.2564ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Chromium37.0.2062ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
CriOS66.0.3359???
CriOS65.0.3325ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
CriOS64.0.3282ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
CriOS62.0.3202ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
CriOS59.0.3071???
Edge18.17763.0ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Edge17.17134.0ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Edge16.16299.0ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Edge15.15063.0ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Edge14.14393.0ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Edge13.10586.0ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Edge12.10136.0ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Firefox66.0.0ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Firefox65.0.0ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Firefox64.0.0ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Firefox63.0.0ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Firefox62.0.0ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Firefox61.0.0ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Firefox60.0.0ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Firefox59.0.0ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Firefox58.0.0ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Firefox57.0.0ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Firefox56.2.3ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Firefox56.0.0ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Firefox55.0.0ownobject[object UIEvent]
Firefox54.0.0ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Firefox53.0.0ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Firefox52.0.0ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Firefox51.0.0ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Firefox50.0.0ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Firefox49.0.0???
Firefox47.0.0???
Firefox45.0.0???
Firefox44.0.0???
Firefox43.0.0???
Firefox39.0.0ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Firefox38.0.0ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Firefox35.0.0inheritedfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Firefox33.0.0inheritedfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Firefox30.0.0inheritedfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Firefox29.0.0inheritedfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Firefox28.0.0inheritedfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Firefox27.0.0inheritedfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Firefox24.0.0inheritedfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Firefox18.0.0???
Firefox6.0.0???
Firefox5.0.1???
Googlebot2.1.0ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
IE11.0.0ownobject[object UIEvent]
IE10.0.0ownobject[object UIEvent]
IE9.0.0ownobject[object UIEvent]
Opera9.80.0???
Safari538.1.0???
Safari12.0.3ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Safari12.0.2ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Safari12.0.1???
Safari12.0.0ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Safari11.1.2ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Safari11.1.1???
Safari11.1.0ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Safari11.0.3ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Safari11.0.2ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Safari11.0.1ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Safari11.0.0ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Safari10.1.2ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Safari10.1.1ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Safari10.1.0???
Safari10.0.3ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Safari10.0.0ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
Safari9.1.3ownobject[object UIEventConstructor]
Safari9.1.2ownobject[object UIEventConstructor]
Safari8.0.8ownobject[object UIEventConstructor]
Safari8.0.0???
Safari7.1.8ownobject[object UIEventConstructor]
Safari7.0.3???
Safari6.0.5ownobject[object UIEventConstructor]
Safari5.1.7ownobject[object UIEventConstructor]
Safari5.0.5???
Safari4.0.0ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
SamsungBrowser9.0.0???
SamsungBrowser7.2.0ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
SamsungBrowser6.2.0ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }
SamsungBrowser4.0.0ownfunctionfunction UIEvent() { [native code] }

PropertiesChromeChromiumCriOSEdgeFirefoxGooglebotIEOperaSafariSamsungBrowser
ABORT???? 24.0.0?????
ALT_MASK 69.0.3494??? 24.0.0?????
AT_TARGET 27.0.1025 37.0.2062 62.0.3202 12.10136.0 24.0.0 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0
BACK???? 24.0.0?????
BLUR 31.0.1650 37.0.2062 64.0.3282? 24.0.0 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0
BUBBLING_PHASE 27.0.1025 37.0.2062 62.0.3202 12.10136.0 24.0.0 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0
CAPTURING_PHASE 27.0.1025 37.0.2062 62.0.3202 12.10136.0 24.0.0 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0
CHANGE 31.0.1650 37.0.2062 64.0.3282? 24.0.0 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0
CLICK 31.0.1025 37.0.2062 64.0.3282? 24.0.0 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0
CONTROL_MASK 69.0.3494??? 24.0.0?????
DBLCLICK 31.0.1025 37.0.2062 64.0.3282? 24.0.0 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0
DRAGDROP 31.0.1650 37.0.2062 64.0.3282? 24.0.0 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0
ERROR???? 24.0.0?????
FOCUS 31.0.1650 37.0.2062 64.0.3282? 24.0.0 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0
FORWARD???? 24.0.0?????
HELP???? 24.0.0?????
KEYDOWN 31.0.1025 37.0.2062 64.0.3282? 24.0.0 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0
KEYPRESS 31.0.1650 37.0.2062 64.0.3282? 24.0.0 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0
KEYUP 31.0.1025 37.0.2062 64.0.3282? 24.0.0 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0
length 15.0.874 37.0.2062 62.0.3202 12.10136.0 24.0.0 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0
LOAD???? 24.0.0?????
LOCATE???? 24.0.0?????
META_MASK 69.0.3494??? 24.0.0?????
MOUSEDOWN 31.0.1025 37.0.2062 64.0.3282? 24.0.0 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0
MOUSEDRAG 31.0.1025 37.0.2062 64.0.3282? 24.0.0 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0
MOUSEMOVE 31.0.1025 37.0.2062 64.0.3282? 24.0.0 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0
MOUSEOUT 31.0.1025 37.0.2062 64.0.3282? 24.0.0 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0
MOUSEOVER 31.0.1025 37.0.2062 64.0.3282? 24.0.0 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0
MOUSEUP 31.0.1025 37.0.2062 64.0.3282? 24.0.0 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0
MOVE???? 24.0.0?????
NONE 27.0.1025 37.0.2062 62.0.3202 12.10136.0 24.0.0 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0
prototype 15.0.874 37.0.2062 62.0.3202 12.10136.0 24.0.0 2.1.0 9.0.0? 4.0.0 4.0.0
RESET???? 24.0.0?????
RESIZE???? 24.0.0?????
SCROLL???? 24.0.0?????
SCROLL_PAGE_DOWN 69.0.3494??? 24.0.0?????
SCROLL_PAGE_UP 69.0.3494??? 24.0.0?????
SELECT 31.0.1650 37.0.2062 64.0.3282? 24.0.0 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0
SHIFT_MASK 69.0.3494??? 24.0.0?????
SUBMIT???? 24.0.0?????
TEXT???? 24.0.0?????
toString 15.0.874 37.0.2062?? 24.0.0 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0
UNLOAD???? 24.0.0?????
XFER_DONE???? 24.0.0?????