BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome80.0.3969???
Chrome80.0.3967???
Chrome80.0.3963???
Chrome80.0.3957ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome80.0.3955ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome79.0.3945ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome79.0.3928ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome79.0.3915ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome78.0.3904ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome78.0.3902ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome78.0.3901ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome78.0.3895???
Chrome78.0.3887???
Chrome78.0.3876ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome77.0.3865ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome77.0.3858ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome77.0.3855ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome77.0.3849???
Chrome77.0.3835ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome77.0.3833ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome76.0.3809ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome76.0.3804???
Chrome76.0.3802ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome76.0.3800ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome76.0.3788ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome75.0.3900ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome75.0.3770ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome75.0.3755ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome74.0.3729ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome73.0.3683ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome72.0.3626ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome72.0.3617ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome72.0.3598ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome71.0.3578ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome71.0.3539ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome70.0.3538ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome70.0.3534ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome70.0.3531ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome70.0.3522ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome70.0.3520ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3497ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3494ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3481ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3472ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3466ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3457ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3449ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome68.0.3440ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome68.0.3434ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome68.0.3431???
Chrome68.0.3428???
Chrome68.0.3423ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome68.0.3409ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome68.0.3400ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome68.0.3398???
Chrome67.0.3500ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome67.0.3396ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome67.0.3394ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome67.0.3386ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome67.0.3384???
Chrome66.0.3450ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome66.0.3359ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome66.0.3336ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome65.0.3325ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome65.0.3298???
Chrome65.0.3294ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome65.0.3136???
Chrome64.0.3350ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome64.0.3282ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome64.0.3253ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome63.0.3239ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome63.0.3231ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome63.0.3214???
Chrome63.0.3205ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome62.0.3202ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome62.0.3176ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome62.0.3175ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome62.0.3172ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome62.0.3166???
Chrome61.0.3163ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome61.0.3159???
Chrome61.0.3156ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome61.0.3150???
Chrome61.0.3149ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome61.0.3147ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome61.0.3126???
Chrome60.0.3112ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome60.0.2488ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome59.0.3071ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome58.0.3300ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome58.0.3050ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome58.0.3029ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome57.0.2987???
Chrome56.0.2924ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome55.0.2883ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome54.0.5485???
Chrome54.0.2840ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome53.0.2785ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome52.0.2743ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome51.0.2704ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome50.0.2661ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome49.0.2623ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome48.0.6483???
Chrome48.0.2564ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome47.0.2526???
Chrome46.0.2490???
Chrome45.0.2454???
Chrome44.0.2403ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome43.0.2357???
Chrome42.0.2311???
Chrome41.0.2272ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome40.0.2214???
Chrome39.0.2596???
Chrome39.0.2171???
Chrome38.0.2125ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome38.0.1025ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome37.0.2062ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome36.0.1985ownobject[object TouchEventConstructor]
Chrome35.0.1916???
Chrome34.0.1847???
Chrome33.0.1750ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome31.0.1650ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome29.0.1547???
Chrome27.0.1453ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome25.0.1364ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome24.0.1312ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome19.0.1084ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Chrome15.0.874ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
CriOS66.0.3359ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
CriOS65.0.3325ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
CriOS64.0.3282ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
CriOS62.0.3202ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
CriOS59.0.3071ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Edge80.0.320ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Edge79.0.287ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Edge78.0.276ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Edge78.0.268ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Edge77.0.235ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Edge77.0.232???
Edge77.0.222ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Edge77.0.221ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Edge77.0.217ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Edge77.0.186ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Edge76.0.174ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Edge76.0.169ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Edge76.0.167ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Edge76.0.147ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Edge76.0.141ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Edge75.0.130ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Edge75.0.126ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Edge75.0.121ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Edge75.0.111ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Edge74.1.96ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Edge18.18363.0???
Edge18.18362.0???
Edge18.17763.0???
Edge17.17134.0???
Edge16.16299.0???
Edge15.15063.0???
Edge14.14393.0???
Edge13.10586.0???
Edge12.10136.0ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Firefox71.0.0???
Firefox70.0.0???
Firefox69.0.0???
Firefox68.0.0???
Firefox67.0.0???
Firefox66.0.0???
Firefox65.0.0???
Firefox64.0.0ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Firefox63.0.0???
Firefox62.0.0???
Firefox61.0.0ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Firefox60.0.0???
Firefox59.0.0???
Firefox58.0.0???
Firefox57.0.0ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Firefox56.2.5???
Firefox56.2.3???
Firefox56.0.0???
Firefox55.0.0???
Firefox54.0.0???
Firefox53.0.0???
Firefox52.0.0???
Firefox51.0.0???
Firefox50.0.0???
Firefox49.0.0???
Firefox48.0.0ownobject[object TouchEventConstructor]
Firefox47.0.0???
Firefox45.0.0???
Firefox44.0.0???
Firefox43.0.0???
Firefox39.0.0???
Firefox38.0.0???
Firefox35.0.0???
Firefox33.0.0???
Firefox30.0.0???
Firefox29.0.0???
Firefox28.0.0???
Firefox27.0.0???
Firefox24.0.0???
Firefox18.0.0???
Firefox6.0.0???
Firefox5.0.1???
FxiOS19.1.0ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Googlebot2.1.0ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
IE11.0.0???
IE10.0.0???
IE9.0.0???
Opera9.80.0???
Safari538.1.0ownobject[object TouchEventConstructor]
Safari13.1.0???
Safari13.0.3ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Safari13.0.2???
Safari13.0.1ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Safari13.0.0ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Safari12.1.2ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Safari12.1.1???
Safari12.1.0ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Safari12.0.3???
Safari12.0.2???
Safari12.0.1???
Safari12.0.0ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Safari11.1.2???
Safari11.1.1???
Safari11.1.0???
Safari11.0.3???
Safari11.0.2???
Safari11.0.1???
Safari11.0.0ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Safari10.1.2???
Safari10.1.1???
Safari10.1.0???
Safari10.0.3???
Safari10.0.0ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Safari9.1.3???
Safari9.1.2???
Safari8.0.8???
Safari8.0.0ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Safari7.1.8???
Safari7.0.3???
Safari7.0.0ownobject[object TouchEventConstructor]
Safari6.0.5???
Safari5.1.7???
Safari5.0.5???
Safari4.0.0ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Safari3.1.1ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
SamsungBrowser9.2.0ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
SamsungBrowser9.0.0???
SamsungBrowser7.2.0ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
SamsungBrowser6.2.0ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
SamsungBrowser4.0.0ownfunctionfunction TouchEvent() { [native code] }
Scrapy1.8.0???

PropertiesChromeCriOSEdgeFirefoxFxiOSGooglebotIEOperaSafariSamsungBrowserScrapy
ALT_MASK 77.0.3835?? 57.0.0???????
AT_TARGET 27.0.1025 59.0.3071 12.0.0 57.0.0 19.1.0 2.1.0?? 3.0.0 4.0.0?
BLUR 31.0.1025 59.0.3071??? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0?
BUBBLING_PHASE 27.0.1025 59.0.3071 12.0.0 57.0.0 19.1.0 2.1.0?? 3.0.0 4.0.0?
CAPTURING_PHASE 27.0.1025 59.0.3071 12.0.0 57.0.0 19.1.0 2.1.0?? 3.0.0 4.0.0?
CHANGE 31.0.1025 59.0.3071??? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0?
CLICK 31.0.1025 59.0.3071??? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0?
CONTROL_MASK 77.0.3835?? 57.0.0???????
DBLCLICK 31.0.1025 59.0.3071??? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0?
DRAGDROP 31.0.1025 59.0.3071??? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0?
FOCUS 31.0.1025 59.0.3071??? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0?
KEYDOWN 31.0.1025 59.0.3071??? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0?
KEYPRESS 31.0.1025 59.0.3071??? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0?
KEYUP 31.0.1025 59.0.3071??? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0?
length 15.0.874 59.0.3071 12.0.0 48.0.0 19.1.0 2.1.0?? 3.0.0 4.0.0?
META_MASK 77.0.3835?? 57.0.0???????
MOUSEDOWN 31.0.1025 59.0.3071??? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0?
MOUSEDRAG 31.0.1025 59.0.3071??? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0?
MOUSEMOVE 31.0.1025 59.0.3071??? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0?
MOUSEOUT 31.0.1025 59.0.3071??? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0?
MOUSEOVER 31.0.1025 59.0.3071??? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0?
MOUSEUP 31.0.1025 59.0.3071??? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0?
NONE 27.0.1025 59.0.3071 12.0.0 57.0.0 19.1.0 2.1.0?? 3.0.0 4.0.0?
prototype 15.0.874 59.0.3071 12.0.0 48.0.0 19.1.0 2.1.0?? 3.0.0 4.0.0?
SCROLL_PAGE_DOWN 77.0.3835?? 57.0.0???????
SCROLL_PAGE_UP 77.0.3835?? 57.0.0???????
SELECT 31.0.1025 59.0.3071??? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0?
SHIFT_MASK 77.0.3835?? 57.0.0???????
toString 15.0.874???? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0?