BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome85.0.4183???
Chrome86.0.4240inheritednumber0
Chrome88.0.4301???
Edge86.0.622inheritednumber0
Edge87.0.651???
Edge87.0.658inheritednumber0
Firefox68.0.0???
IE10.0.0???
Safari10.1.2???

PropertiesChromeEdgeFirefoxIESafari