BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome80.0.3967???
Chrome80.0.3963???
Chrome80.0.3957???
Chrome80.0.3955???
Chrome79.0.3945ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome79.0.3928ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome79.0.3915ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome78.0.3904ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome78.0.3902ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome78.0.3901???
Chrome78.0.3895???
Chrome78.0.3887???
Chrome78.0.3876???
Chrome77.0.3865ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome77.0.3858ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome77.0.3855???
Chrome77.0.3849ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome77.0.3835ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome77.0.3833ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome76.0.3809ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome76.0.3804???
Chrome76.0.3802ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome76.0.3800???
Chrome76.0.3788ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome75.0.3900ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome75.0.3770ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome75.0.3755ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome74.0.3729ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome73.0.3683ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome72.0.3626ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome72.0.3617???
Chrome72.0.3598ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome71.0.3578ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome71.0.3539???
Chrome70.0.3538ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome70.0.3534ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome70.0.3531ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome70.0.3522ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome70.0.3520ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3497ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3494ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3481???
Chrome69.0.3472ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3466ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3457ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3449???
Chrome68.0.3440ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome68.0.3434???
Chrome68.0.3431???
Chrome68.0.3428???
Chrome68.0.3423???
Chrome68.0.3409???
Chrome68.0.3400ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome68.0.3398???
Chrome67.0.3500???
Chrome67.0.3396ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome67.0.3394ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome67.0.3386ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome67.0.3384???
Chrome66.0.3450ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome66.0.3359ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome66.0.3336???
Chrome65.0.3325ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome65.0.3298???
Chrome65.0.3294ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome65.0.3136???
Chrome64.0.3350ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome64.0.3282ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome64.0.3253ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome63.0.3239ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome63.0.3231ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome63.0.3214ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome63.0.3205???
Chrome62.0.3202ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome62.0.3176ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome62.0.3175ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome62.0.3172ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome62.0.3166ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome61.0.3163ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome61.0.3159ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome61.0.3156ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome61.0.3150ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome61.0.3149ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome61.0.3147ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome61.0.3126ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome60.0.3112ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome60.0.2488ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome59.0.3071ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome58.0.3300ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome58.0.3050ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome58.0.3029ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome57.0.2987ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome56.0.2924ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome55.0.2883ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome54.0.5485???
Chrome54.0.2840ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome53.0.2785ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome52.0.2743ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome51.0.2704ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome50.0.2661ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome49.0.2623ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome48.0.6483???
Chrome48.0.2564ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome47.0.2526ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome46.0.2490ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome45.0.2454ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome44.0.2403ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome43.0.2357ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome42.0.2311ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome41.0.2272ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome40.0.2214ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome39.0.2596???
Chrome39.0.2171ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome38.0.2125ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome38.0.1025ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome37.0.2062ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome36.0.1985ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome35.0.1916ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome34.0.1847ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome33.0.1750ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Chrome31.0.1650???
Chrome29.0.1547???
Chrome27.0.1453???
Chrome25.0.1364???
Chrome24.0.1312???
Chrome19.0.1084???
Chrome15.0.874???
CriOS66.0.3359ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
CriOS65.0.3325ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
CriOS64.0.3282ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
CriOS62.0.3202ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
CriOS59.0.3071ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Edge80.0.320ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Edge79.0.287ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Edge78.0.276ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Edge78.0.268ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Edge77.0.235ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Edge77.0.232???
Edge77.0.222ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Edge77.0.221ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Edge77.0.217ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Edge77.0.186ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Edge76.0.174ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Edge76.0.169ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Edge76.0.167ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Edge76.0.147ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Edge76.0.141ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Edge75.0.130ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Edge75.0.126ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Edge75.0.121ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Edge75.0.111ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Edge74.1.96???
Edge18.18363.0???
Edge18.18362.0???
Edge18.17763.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Edge17.17134.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Edge16.16299.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Edge15.15063.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Edge14.14393.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Edge13.10586.0???
Edge12.10136.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Firefox71.0.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Firefox70.0.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Firefox69.0.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Firefox68.0.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Firefox67.0.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Firefox66.0.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Firefox65.0.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Firefox64.0.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Firefox63.0.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Firefox62.0.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Firefox61.0.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Firefox60.0.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Firefox59.0.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Firefox58.0.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Firefox57.0.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Firefox56.2.5???
Firefox56.2.3ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Firefox56.0.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Firefox55.0.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Firefox54.0.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Firefox53.0.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Firefox52.0.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Firefox51.0.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Firefox50.0.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Firefox49.0.0???
Firefox48.0.0???
Firefox47.0.0???
Firefox45.0.0???
Firefox44.0.0???
Firefox43.0.0???
Firefox39.0.0???
Firefox38.0.0???
Firefox35.0.0???
Firefox33.0.0???
Firefox30.0.0???
Firefox29.0.0inheritedfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Firefox28.0.0inheritedfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Firefox27.0.0inheritedfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Firefox24.0.0inheritedfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Firefox18.0.0???
Firefox6.0.0???
Firefox5.0.1???
FxiOS19.1.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Googlebot2.1.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
IE11.0.0???
IE10.0.0???
IE9.0.0???
Opera9.80.0???
Safari538.1.0???
Safari13.0.3ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Safari13.0.2ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Safari13.0.1ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Safari13.0.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Safari12.1.2ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Safari12.1.1ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Safari12.1.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Safari12.0.3ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Safari12.0.2ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Safari12.0.1ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Safari12.0.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Safari11.1.2ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Safari11.1.1ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Safari11.1.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Safari11.0.3ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Safari11.0.2ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Safari11.0.1ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Safari11.0.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Safari10.1.2ownobject[object SpeechSynthesisEventConstructor]
Safari10.1.1ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Safari10.1.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Safari10.0.3ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Safari10.0.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Safari9.1.3ownobject[object SpeechSynthesisEventConstructor]
Safari9.1.2ownobject[object SpeechSynthesisEventConstructor]
Safari8.0.8ownobject[object SpeechSynthesisEventConstructor]
Safari8.0.0???
Safari7.1.8ownobject[object SpeechSynthesisEventConstructor]
Safari7.0.3???
Safari7.0.0???
Safari6.0.5???
Safari5.1.7???
Safari5.0.5???
Safari4.0.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Safari3.1.1ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
SamsungBrowser9.2.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
SamsungBrowser9.0.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
SamsungBrowser7.2.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
SamsungBrowser6.2.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
SamsungBrowser4.0.0ownfunctionfunction SpeechSynthesisEvent() { [native code] }
Scrapy1.8.0???

PropertiesChromeCriOSEdgeFirefoxFxiOSGooglebotIEOperaSafariSamsungBrowserScrapy
ABORT??? 24.0.0???????
ALT_MASK 69.0.3494?? 24.0.0???????
AT_TARGET 33.0.1025 59.0.3071 12.0.0 24.0.0 19.1.0 2.1.0?? 3.0.0 4.0.0?
BACK??? 24.0.0???????
BLUR 33.0.1025 59.0.3071? 24.0.0? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0?
BUBBLING_PHASE 33.0.1025 59.0.3071 12.0.0 24.0.0 19.1.0 2.1.0?? 3.0.0 4.0.0?
CAPTURING_PHASE 33.0.1025 59.0.3071 12.0.0 24.0.0 19.1.0 2.1.0?? 3.0.0 4.0.0?
CHANGE 33.0.1025 59.0.3071? 24.0.0? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0?
CLICK 33.0.1025 59.0.3071? 24.0.0? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0?
CONTROL_MASK 69.0.3494?? 24.0.0???????
DBLCLICK 33.0.1025 59.0.3071? 24.0.0? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0?
DRAGDROP 33.0.1025 59.0.3071? 24.0.0? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0?
ERROR??? 24.0.0???????
FOCUS 33.0.1025 59.0.3071? 24.0.0? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0?
FORWARD??? 24.0.0???????
HELP??? 24.0.0???????
KEYDOWN 33.0.1025 59.0.3071? 24.0.0? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0?
KEYPRESS 33.0.1025 59.0.3071? 24.0.0? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0?
KEYUP 33.0.1025 59.0.3071? 24.0.0? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0?
length 33.0.1025 59.0.3071 12.0.0 24.0.0 19.1.0 2.1.0?? 3.0.0 4.0.0?
LOAD??? 24.0.0???????
LOCATE??? 24.0.0???????
META_MASK 69.0.3494?? 24.0.0???????
MOUSEDOWN 33.0.1025 59.0.3071? 24.0.0? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0?
MOUSEDRAG 33.0.1025 59.0.3071? 24.0.0? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0?
MOUSEMOVE 33.0.1025 59.0.3071? 24.0.0? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0?
MOUSEOUT 33.0.1025 59.0.3071? 24.0.0? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0?
MOUSEOVER 33.0.1025 59.0.3071? 24.0.0? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0?
MOUSEUP 33.0.1025 59.0.3071? 24.0.0? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0?
MOVE??? 24.0.0???????
NONE 33.0.1025 59.0.3071 12.0.0 24.0.0 19.1.0 2.1.0?? 3.0.0 4.0.0?
prototype 33.0.1025 59.0.3071 12.0.0 24.0.0 19.1.0 2.1.0?? 3.0.0 4.0.0?
RESET??? 24.0.0???????
RESIZE??? 24.0.0???????
SCROLL??? 24.0.0???????
SELECT 33.0.1025 59.0.3071? 24.0.0? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0?
SHIFT_MASK 69.0.3494?? 24.0.0???????
SUBMIT??? 24.0.0???????
TEXT??? 24.0.0???????
toString 33.0.1025?? 24.0.0? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0?
UNLOAD??? 24.0.0???????
XFER_DONE??? 24.0.0???????