BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome79.0.3915ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome79.0.3914???
Chrome79.0.3913???
Chrome78.0.3902ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome78.0.3901ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome78.0.3895???
Chrome78.0.3887???
Chrome78.0.3876ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome77.0.3865ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome77.0.3858ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome77.0.3855ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome77.0.3849???
Chrome77.0.3835ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome77.0.3833ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome76.0.3809ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome76.0.3804???
Chrome76.0.3802ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome76.0.3800ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome76.0.3788ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome75.0.3770ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome75.0.3755ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome74.0.3729ownobject[object SVGRect]
Chrome73.0.3683ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome72.0.3626ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome72.0.3617ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome72.0.3598ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome71.0.3578ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome71.0.3539ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome70.0.3538ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome70.0.3534ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome70.0.3531ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome70.0.3522ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome70.0.3520ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome69.0.3497ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome69.0.3494ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome69.0.3481???
Chrome69.0.3472ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome69.0.3466ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome69.0.3457ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome69.0.3449ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome68.0.3440ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome68.0.3434ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome68.0.3431???
Chrome68.0.3428???
Chrome68.0.3423???
Chrome68.0.3409ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome68.0.3400ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome68.0.3398???
Chrome67.0.3500???
Chrome67.0.3396ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome67.0.3394ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome67.0.3386ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome67.0.3384???
Chrome66.0.3450ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome66.0.3359ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome66.0.3336ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome65.0.3325ownobject[object SVGRect]
Chrome65.0.3298???
Chrome65.0.3294ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome64.0.3350ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome64.0.3282ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome64.0.3253ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome63.0.3239ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome63.0.3231ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome63.0.3214???
Chrome63.0.3205ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome62.0.3202ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome62.0.3176ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome62.0.3175???
Chrome62.0.3172ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome62.0.3166???
Chrome61.0.3163ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome61.0.3159???
Chrome61.0.3156ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome61.0.3150???
Chrome61.0.3149ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome61.0.3147ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome61.0.3126???
Chrome60.0.3112ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome60.0.2488ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome59.0.3071ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome58.0.3300ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome58.0.3050ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome58.0.3029ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome57.0.6516???
Chrome57.0.2987???
Chrome56.0.9075???
Chrome56.0.2924ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome55.0.2903???
Chrome55.0.2883ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome54.0.2840ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome53.0.2785ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome52.0.8288???
Chrome52.0.2743ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome51.0.2704ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome50.0.6843???
Chrome50.0.2661ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome49.0.2623ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome48.0.6483???
Chrome48.0.2564ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome47.0.2526???
Chrome46.0.2490???
Chrome45.0.6845???
Chrome45.0.2454???
Chrome44.0.2403ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome43.0.2357???
Chrome42.0.2311???
Chrome41.0.2272ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome40.0.2214???
Chrome39.0.2596???
Chrome39.0.2171???
Chrome38.0.2125ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome38.0.1025ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome37.0.2062ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome36.0.1985ownobject[object SVGRectConstructor]
Chrome35.0.1916???
Chrome34.0.1847???
Chrome33.0.1750ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome31.0.1650ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome29.0.1547???
Chrome27.0.1453ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome25.0.1364ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome24.0.1312ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome19.0.1084ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Chrome15.0.874ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
CriOS66.0.3359???
CriOS65.0.3325???
CriOS64.0.3282???
CriOS62.0.3202???
CriOS59.0.3071???
Edge78.0.268ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Edge77.0.235ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Edge77.0.232???
Edge77.0.222ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Edge77.0.221ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Edge77.0.217ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Edge77.0.186ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Edge76.0.174ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Edge76.0.169ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Edge76.0.167ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Edge76.0.147ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Edge76.0.141ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Edge75.0.130ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Edge75.0.126ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Edge75.0.121ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Edge75.0.111ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Edge74.1.96ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Edge18.18362.0???
Edge18.17763.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Edge17.17134.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Edge16.16299.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Edge15.15063.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Edge14.14393.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Edge13.10586.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Edge12.10136.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Firefox71.0.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Firefox70.0.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Firefox69.0.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Firefox68.0.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Firefox67.0.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Firefox66.0.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Firefox65.0.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Firefox64.0.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Firefox63.0.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Firefox62.0.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Firefox61.0.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Firefox60.0.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Firefox59.0.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Firefox58.0.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Firefox57.0.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Firefox56.2.5???
Firefox56.2.3ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Firefox56.0.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Firefox55.0.0ownobject[object SVGRect]
Firefox54.0.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Firefox53.0.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Firefox52.0.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Firefox51.0.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Firefox50.0.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Firefox49.0.0???
Firefox48.0.0ownobject[object SVGRectConstructor]
Firefox47.0.0???
Firefox45.0.0???
Firefox44.0.0???
Firefox43.0.0???
Firefox39.0.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Firefox38.0.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Firefox35.0.0???
Firefox33.0.0inheritedfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Firefox30.0.0inheritedfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Firefox29.0.0inheritedfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Firefox28.0.0inheritedfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Firefox27.0.0inheritedfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Firefox24.0.0inheritedfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Firefox18.0.0???
Firefox6.0.0???
Firefox5.0.1???
Googlebot2.1.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
IE11.0.0ownobject[object SVGRect]
IE10.0.0ownobject[object SVGRect]
IE9.0.0ownobject[object SVGRect]
Opera9.80.0???
Safari538.1.0ownobject[object SVGRectConstructor]
Safari13.0.0???
Safari12.1.2ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Safari12.1.1???
Safari12.1.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Safari12.0.3ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Safari12.0.2???
Safari12.0.1ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Safari12.0.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Safari11.1.2ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Safari11.1.1???
Safari11.1.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Safari11.0.3???
Safari11.0.2???
Safari11.0.1???
Safari11.0.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Safari10.1.2ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Safari10.1.1ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Safari10.1.0???
Safari10.0.3???
Safari10.0.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Safari9.1.3ownobject[object SVGRectConstructor]
Safari9.1.2???
Safari8.0.8ownobject[object SVGRectConstructor]
Safari8.0.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Safari7.1.8ownobject[object SVGRectConstructor]
Safari7.0.3???
Safari7.0.0ownobject[object SVGRectConstructor]
Safari6.0.5ownobject[object SVGRectConstructor]
Safari5.1.7ownobject[object SVGRectConstructor]
Safari5.0.5???
Safari4.0.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
Safari3.1.1ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
SamsungBrowser9.2.0???
SamsungBrowser9.0.0???
SamsungBrowser7.2.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
SamsungBrowser6.2.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }
SamsungBrowser4.0.0ownfunctionfunction SVGRect() { [native code] }

PropertiesChromeCriOSEdgeFirefoxGooglebotIEOperaSafariSamsungBrowser
length 15.0.874? 12.0.0 24.0.0 2.1.0?? 3.0.0 4.0.0
prototype 15.0.874? 12.0.0 24.0.0 2.1.0 9.0.0? 3.0.0 4.0.0
toString 15.0.874?? 24.0.0 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0