BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome80.0.3971???
Chrome80.0.3969???
Chrome80.0.3967???
Chrome80.0.3963???
Chrome80.0.3957ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome80.0.3955???
Chrome79.0.3945???
Chrome79.0.3928ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome79.0.3915ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome78.0.3904ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome78.0.3902ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome78.0.3901ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome78.0.3895???
Chrome78.0.3887???
Chrome78.0.3876ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome77.0.3865ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome77.0.3858ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome77.0.3855ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome77.0.3849???
Chrome77.0.3835ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome77.0.3833ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome76.0.3809ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome76.0.3804???
Chrome76.0.3802ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome76.0.3800ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome76.0.3788ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome75.0.3900ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome75.0.3770ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome75.0.3755ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome74.0.3729ownobject[object SVGFEFuncRElement]
Chrome73.0.3683ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome72.0.3626ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome72.0.3617ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome72.0.3598ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome71.0.3578ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome71.0.3539ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome70.0.3538ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome70.0.3534ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome70.0.3531ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome70.0.3522ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome70.0.3520ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome69.0.3497ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome69.0.3494ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome69.0.3481???
Chrome69.0.3472ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome69.0.3466ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome69.0.3457ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome69.0.3449???
Chrome68.0.3440ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome68.0.3434ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome68.0.3431???
Chrome68.0.3428???
Chrome68.0.3423???
Chrome68.0.3409ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome68.0.3400ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome68.0.3398ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome67.0.3500???
Chrome67.0.3396ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome67.0.3394???
Chrome67.0.3386ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome67.0.3384???
Chrome66.0.3450ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome66.0.3359ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome66.0.3336???
Chrome65.0.3325ownobject[object SVGFEFuncRElement]
Chrome65.0.3298???
Chrome65.0.3294ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome65.0.3136???
Chrome64.0.3350ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome64.0.3282ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome64.0.3253ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome63.0.3239ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome63.0.3231ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome63.0.3214???
Chrome63.0.3205???
Chrome62.0.3202ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome62.0.3176ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome62.0.3175???
Chrome62.0.3172ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome62.0.3166???
Chrome61.0.3163ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome61.0.3159???
Chrome61.0.3156ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome61.0.3150???
Chrome61.0.3149ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome61.0.3147ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome61.0.3126???
Chrome60.0.3112ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome60.0.2488ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome59.0.3071ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome58.0.3300ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome58.0.3050ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome58.0.3029ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome57.0.2987???
Chrome56.0.2924ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome55.0.2883ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome54.0.5485???
Chrome54.0.2840ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome53.0.2785ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome52.0.2743ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome51.0.2704ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome50.0.2661ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome49.0.2623ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome48.0.6483???
Chrome48.0.2564ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome47.0.2526???
Chrome46.0.2490???
Chrome45.0.2454???
Chrome44.0.2403ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome43.0.2357???
Chrome42.0.2311???
Chrome41.0.2272ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome40.0.2214???
Chrome39.0.2596???
Chrome39.0.2171???
Chrome38.0.2125ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome38.0.1025ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome37.0.2062ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome36.0.1985ownobject[object SVGFEFuncRElementConstructor]
Chrome35.0.1916???
Chrome34.0.1847???
Chrome33.0.1750ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome31.0.1650ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome29.0.1547???
Chrome27.0.1453???
Chrome25.0.1364ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome24.0.1312ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome19.0.1084ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Chrome15.0.874ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
CriOS66.0.3359???
CriOS65.0.3325???
CriOS64.0.3282???
CriOS62.0.3202???
CriOS59.0.3071???
Edge80.0.320ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Edge79.0.287ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Edge78.0.276ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Edge78.0.268ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Edge77.0.235ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Edge77.0.232???
Edge77.0.222ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Edge77.0.221ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Edge77.0.217ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Edge77.0.186ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Edge76.0.174ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Edge76.0.169ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Edge76.0.167ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Edge76.0.147ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Edge76.0.141ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Edge75.0.130ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Edge75.0.126ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Edge75.0.121ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Edge75.0.111ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Edge74.1.96ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Edge18.18363.0???
Edge18.18362.0???
Edge18.17763.0ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Edge17.17134.0ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Edge16.16299.0ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Edge15.15063.0ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Edge14.14393.0ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Edge13.10586.0ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Edge12.10136.0ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Firefox71.0.0ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Firefox70.0.0ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Firefox69.0.0ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Firefox68.0.0ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Firefox67.0.0ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Firefox66.0.0ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Firefox65.0.0ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Firefox64.0.0ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Firefox63.0.0ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Firefox62.0.0ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Firefox61.0.0ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Firefox60.0.0ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Firefox59.0.0ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Firefox58.0.0ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Firefox57.0.0ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Firefox56.2.5???
Firefox56.2.3ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Firefox56.0.0ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Firefox55.0.0ownobject[object SVGFEFuncRElement]
Firefox54.0.0ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Firefox53.0.0ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Firefox52.0.0ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Firefox51.0.0ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Firefox50.0.0ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Firefox49.0.0???
Firefox48.0.0ownobject[object SVGFEFuncRElementConstructor]
Firefox47.0.0???
Firefox45.0.0???
Firefox44.0.0???
Firefox43.0.0???
Firefox39.0.0ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Firefox38.0.0ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Firefox35.0.0???
Firefox33.0.0inheritedfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Firefox30.0.0inheritedfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Firefox29.0.0inheritedfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Firefox28.0.0inheritedfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Firefox27.0.0inheritedfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Firefox24.0.0inheritedfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Firefox18.0.0???
Firefox6.0.0???
Firefox5.0.1???
FxiOS19.1.0???
Googlebot2.1.0ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
IE11.0.0ownobject[object SVGFEFuncRElement]
IE10.0.0ownobject[object SVGFEFuncRElement]
IE9.0.0???
Opera9.80.0???
Safari538.1.0ownobject[object SVGFEFuncRElementConstructor]
Safari13.1.0???
Safari13.0.3???
Safari13.0.2???
Safari13.0.1ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Safari13.0.0???
Safari12.1.2ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Safari12.1.1???
Safari12.1.0ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Safari12.0.3ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Safari12.0.2???
Safari12.0.1ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Safari12.0.0ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Safari11.1.2ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Safari11.1.1???
Safari11.1.0ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Safari11.0.3???
Safari11.0.2???
Safari11.0.1???
Safari11.0.0ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Safari10.1.2ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Safari10.1.1ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Safari10.1.0???
Safari10.0.3???
Safari10.0.0ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Safari9.1.3ownobject[object SVGFEFuncRElementConstructor]
Safari9.1.2???
Safari8.0.8ownobject[object SVGFEFuncRElementConstructor]
Safari8.0.0ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Safari7.1.8ownobject[object SVGFEFuncRElementConstructor]
Safari7.0.3???
Safari7.0.0ownobject[object SVGFEFuncRElementConstructor]
Safari6.0.5ownobject[object SVGFEFuncRElementConstructor]
Safari5.1.7???
Safari5.0.5???
Safari4.0.0ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
Safari3.1.1ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
SamsungBrowser9.2.0???
SamsungBrowser9.0.0???
SamsungBrowser7.2.0ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
SamsungBrowser6.2.0ownfunctionfunction SVGFEFuncRElement() { [native code] }
SamsungBrowser4.0.0???
Scrapy1.8.0???

PropertiesChromeCriOSEdgeFirefoxFxiOSGooglebotIEOperaSafariSamsungBrowserScrapy
ALLOW_KEYBOARD_INPUT 31.0.1650??????? 4.0.0??
ATTRIBUTE_NODE 31.0.1025? 12.0.0 24.0.0? 2.1.0?? 3.0.0 6.1.0?
CDATA_SECTION_NODE 31.0.1025? 12.0.0 24.0.0? 2.1.0?? 3.0.0 6.1.0?
COMMENT_NODE 31.0.1025? 12.0.0 24.0.0? 2.1.0?? 3.0.0 6.1.0?
DOCUMENT_FRAGMENT_NODE 31.0.1025? 12.0.0 24.0.0? 2.1.0?? 3.0.0 6.1.0?
DOCUMENT_NODE 31.0.1025? 12.0.0 24.0.0? 2.1.0?? 3.0.0 6.1.0?
DOCUMENT_POSITION_CONTAINED_BY 31.0.1025? 12.0.0 24.0.0? 2.1.0?? 3.0.0 6.1.0?
DOCUMENT_POSITION_CONTAINS 31.0.1025? 12.0.0 24.0.0? 2.1.0?? 3.0.0 6.1.0?
DOCUMENT_POSITION_DISCONNECTED 31.0.1025? 12.0.0 24.0.0? 2.1.0?? 3.0.0 6.1.0?
DOCUMENT_POSITION_FOLLOWING 31.0.1025? 12.0.0 24.0.0? 2.1.0?? 3.0.0 6.1.0?
DOCUMENT_POSITION_IMPLEMENTATION_SPECIFIC 31.0.1025? 12.0.0 24.0.0? 2.1.0?? 3.0.0 6.1.0?
DOCUMENT_POSITION_PRECEDING 31.0.1025? 12.0.0 24.0.0? 2.1.0?? 3.0.0 6.1.0?
DOCUMENT_TYPE_NODE 31.0.1025? 12.0.0 24.0.0? 2.1.0?? 3.0.0 6.1.0?
ELEMENT_NODE 31.0.1025? 12.0.0 24.0.0? 2.1.0?? 3.0.0 6.1.0?
ENTITY_NODE 31.0.1025? 12.0.0 24.0.0? 2.1.0?? 3.0.0 6.1.0?
ENTITY_REFERENCE_NODE 31.0.1025? 12.0.0 24.0.0? 2.1.0?? 3.0.0 6.1.0?
length 15.0.874? 12.0.0 24.0.0? 2.1.0?? 3.0.0 6.1.0?
NOTATION_NODE 31.0.1025? 12.0.0 24.0.0? 2.1.0?? 3.0.0 6.1.0?
PROCESSING_INSTRUCTION_NODE 31.0.1025? 12.0.0 24.0.0? 2.1.0?? 3.0.0 6.1.0?
prototype 15.0.874? 12.0.0 24.0.0? 2.1.0 10.0.0? 3.0.0 6.1.0?
SVG_FECOMPONENTTRANSFER_TYPE_DISCRETE 31.0.1025? 12.0.0 24.0.0? 2.1.0?? 3.0.0 6.1.0?
SVG_FECOMPONENTTRANSFER_TYPE_GAMMA 31.0.1025? 12.0.0 24.0.0? 2.1.0?? 3.0.0 6.1.0?
SVG_FECOMPONENTTRANSFER_TYPE_IDENTITY 31.0.1025? 12.0.0 24.0.0? 2.1.0?? 3.0.0 6.1.0?
SVG_FECOMPONENTTRANSFER_TYPE_LINEAR 31.0.1025? 12.0.0 24.0.0? 2.1.0?? 3.0.0 6.1.0?
SVG_FECOMPONENTTRANSFER_TYPE_TABLE 31.0.1025? 12.0.0 24.0.0? 2.1.0?? 3.0.0 6.1.0?
SVG_FECOMPONENTTRANSFER_TYPE_UNKNOWN 31.0.1025? 12.0.0 24.0.0? 2.1.0?? 3.0.0 6.1.0?
TEXT_NODE 31.0.1025? 12.0.0 24.0.0? 2.1.0?? 3.0.0 6.1.0?
toString 15.0.874?? 24.0.0? 2.1.0?? 4.0.0??