BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome80.0.3969???
Chrome80.0.3967???
Chrome80.0.3963???
Chrome80.0.3957???
Chrome80.0.3955???
Chrome79.0.3945???
Chrome79.0.3928ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome79.0.3915ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome78.0.3904ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome78.0.3902ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome78.0.3901???
Chrome78.0.3895???
Chrome78.0.3887???
Chrome78.0.3876???
Chrome77.0.3865ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome77.0.3858ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome77.0.3855???
Chrome77.0.3849???
Chrome77.0.3835ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome77.0.3833ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome76.0.3809ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome76.0.3804???
Chrome76.0.3802ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome76.0.3800ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome76.0.3788ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome75.0.3900ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome75.0.3770ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome75.0.3755ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome74.0.3729ownobject[object SVGAnimatedString]
Chrome73.0.3683ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome72.0.3626ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome72.0.3617???
Chrome72.0.3598ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome71.0.3578ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome71.0.3539ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome70.0.3538ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome70.0.3534ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome70.0.3531ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome70.0.3522ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome70.0.3520ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome69.0.3497ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome69.0.3494ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome69.0.3481???
Chrome69.0.3472ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome69.0.3466ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome69.0.3457ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome69.0.3449???
Chrome68.0.3440ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome68.0.3434???
Chrome68.0.3431???
Chrome68.0.3428???
Chrome68.0.3423???
Chrome68.0.3409ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome68.0.3400ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome68.0.3398ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome67.0.3500???
Chrome67.0.3396ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome67.0.3394???
Chrome67.0.3386???
Chrome67.0.3384???
Chrome66.0.3450ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome66.0.3359ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome66.0.3336???
Chrome65.0.3325ownobject[object SVGAnimatedString]
Chrome65.0.3298???
Chrome65.0.3294ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome65.0.3136???
Chrome64.0.3350ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome64.0.3282ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome64.0.3253ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome63.0.3239ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome63.0.3231ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome63.0.3214???
Chrome63.0.3205???
Chrome62.0.3202ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome62.0.3176ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome62.0.3175???
Chrome62.0.3172ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome62.0.3166???
Chrome61.0.3163ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome61.0.3159???
Chrome61.0.3156ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome61.0.3150???
Chrome61.0.3149ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome61.0.3147ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome61.0.3126???
Chrome60.0.3112ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome60.0.2488ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome59.0.3071ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome58.0.3300ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome58.0.3050ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome58.0.3029ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome57.0.2987???
Chrome56.0.2924ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome55.0.2883???
Chrome54.0.5485???
Chrome54.0.2840ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome53.0.2785???
Chrome52.0.2743ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome51.0.2704ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome50.0.2661ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome49.0.2623ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome48.0.6483???
Chrome48.0.2564ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome47.0.2526???
Chrome46.0.2490???
Chrome45.0.2454???
Chrome44.0.2403ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome43.0.2357ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome42.0.2311ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome41.0.2272ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome40.0.2214ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome39.0.2596???
Chrome39.0.2171???
Chrome38.0.2125ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome38.0.1025ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome37.0.2062ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome36.0.1985ownobject[object SVGAnimatedStringConstructor]
Chrome35.0.1916???
Chrome34.0.1847???
Chrome33.0.1750ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome31.0.1650ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome29.0.1547???
Chrome27.0.1453???
Chrome25.0.1364ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome24.0.1312ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome19.0.1084ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Chrome15.0.874ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
CriOS66.0.3359???
CriOS65.0.3325???
CriOS64.0.3282???
CriOS62.0.3202???
CriOS59.0.3071???
Edge80.0.320ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Edge79.0.287ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Edge78.0.276ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Edge78.0.268ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Edge77.0.235ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Edge77.0.232???
Edge77.0.222ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Edge77.0.221ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Edge77.0.217ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Edge77.0.186ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Edge76.0.174ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Edge76.0.169ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Edge76.0.167ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Edge76.0.147ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Edge76.0.141ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Edge75.0.130ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Edge75.0.126ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Edge75.0.121ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Edge75.0.111ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Edge74.1.96ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Edge18.18363.0???
Edge18.18362.0???
Edge18.17763.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Edge17.17134.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Edge16.16299.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Edge15.15063.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Edge14.14393.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Edge13.10586.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Edge12.10136.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Firefox71.0.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Firefox70.0.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Firefox69.0.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Firefox68.0.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Firefox67.0.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Firefox66.0.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Firefox65.0.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Firefox64.0.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Firefox63.0.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Firefox62.0.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Firefox61.0.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Firefox60.0.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Firefox59.0.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Firefox58.0.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Firefox57.0.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Firefox56.2.5???
Firefox56.2.3ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Firefox56.0.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Firefox55.0.0ownobject[object SVGAnimatedString]
Firefox54.0.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Firefox53.0.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Firefox52.0.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Firefox51.0.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Firefox50.0.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Firefox49.0.0???
Firefox48.0.0ownobject[object SVGAnimatedStringConstructor]
Firefox47.0.0???
Firefox45.0.0???
Firefox44.0.0???
Firefox43.0.0???
Firefox39.0.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Firefox38.0.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Firefox35.0.0???
Firefox33.0.0inheritedfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Firefox30.0.0inheritedfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Firefox29.0.0inheritedfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Firefox28.0.0inheritedfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Firefox27.0.0inheritedfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Firefox24.0.0inheritedfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Firefox18.0.0???
Firefox6.0.0???
Firefox5.0.1???
FxiOS19.1.0???
Googlebot2.1.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
IE11.0.0ownobject[object SVGAnimatedString]
IE10.0.0ownobject[object SVGAnimatedString]
IE9.0.0ownobject[object SVGAnimatedString]
Opera9.80.0???
Safari538.1.0ownobject[object SVGAnimatedStringConstructor]
Safari13.1.0???
Safari13.0.3???
Safari13.0.2???
Safari13.0.1ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Safari13.0.0???
Safari12.1.2ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Safari12.1.1???
Safari12.1.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Safari12.0.3ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Safari12.0.2???
Safari12.0.1ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Safari12.0.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Safari11.1.2ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Safari11.1.1???
Safari11.1.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Safari11.0.3???
Safari11.0.2???
Safari11.0.1???
Safari11.0.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Safari10.1.2ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Safari10.1.1ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Safari10.1.0???
Safari10.0.3ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Safari10.0.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Safari9.1.3ownobject[object SVGAnimatedStringConstructor]
Safari9.1.2???
Safari8.0.8ownobject[object SVGAnimatedStringConstructor]
Safari8.0.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Safari7.1.8ownobject[object SVGAnimatedStringConstructor]
Safari7.0.3???
Safari7.0.0ownobject[object SVGAnimatedStringConstructor]
Safari6.0.5ownobject[object SVGAnimatedStringConstructor]
Safari5.1.7ownobject[object SVGAnimatedStringConstructor]
Safari5.0.5???
Safari4.0.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Safari3.1.1ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
SamsungBrowser9.2.0???
SamsungBrowser9.0.0???
SamsungBrowser7.2.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
SamsungBrowser6.2.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
SamsungBrowser4.0.0ownfunctionfunction SVGAnimatedString() { [native code] }
Scrapy1.8.0???

PropertiesChromeCriOSEdgeFirefoxFxiOSGooglebotIEOperaSafariSamsungBrowserScrapy
length 15.0.874? 12.0.0 24.0.0? 2.1.0?? 3.0.0 4.0.0?
prototype 15.0.874? 12.0.0 24.0.0? 2.1.0 9.0.0? 3.0.0 4.0.0?
toString 15.0.874?? 24.0.0? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0?