BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome72.0.3626ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome71.0.3578ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome71.0.3539ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome70.0.3538ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome70.0.3534ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome70.0.3531ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome70.0.3522ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome70.0.3520ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome69.0.3497ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome69.0.3494ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome69.0.3481ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome69.0.3472ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome69.0.3466ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome69.0.3457ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome69.0.3449ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome68.0.3440ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome68.0.3434ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome68.0.3431ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome68.0.3428ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome68.0.3423ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome68.0.3409ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome68.0.3400ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome68.0.3398???
Chrome67.0.3500ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome67.0.3396ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome67.0.3394ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome67.0.3386ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome67.0.3384ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome66.0.3450ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome66.0.3359ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome66.0.3336ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome65.0.3325ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome65.0.3298ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome65.0.3294ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome64.0.3350ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome64.0.3282ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome64.0.3253ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome63.0.3239ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome63.0.3231ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome63.0.3214ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome63.0.3205ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome62.0.3202ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome62.0.3176ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome62.0.3175ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome62.0.3172ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome62.0.3166ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome61.0.3163ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome61.0.3159ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome61.0.3156ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome61.0.3150ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome61.0.3149ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome61.0.3147ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome61.0.3126ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome60.0.3112ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome60.0.3020???
Chrome59.0.8579???
Chrome59.0.6740???
Chrome59.0.6578???
Chrome59.0.3071ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome58.0.3300ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome58.0.3050ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome58.0.3029ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome57.0.9361???
Chrome57.0.5690???
Chrome57.0.2987ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome56.0.2924ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome55.0.3849???
Chrome55.0.2883ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome54.0.2840ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome53.0.3221???
Chrome53.0.2785ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome52.0.2743ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome52.0.1894???
Chrome51.0.8411???
Chrome51.0.2704ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome50.0.9575???
Chrome50.0.7865???
Chrome50.0.2661ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome49.0.3933???
Chrome49.0.3393???
Chrome49.0.2623ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome48.0.2564ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome47.0.2526ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome46.0.2490ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome45.0.4392???
Chrome45.0.2620???
Chrome45.0.2566???
Chrome45.0.2454ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome44.0.5389???
Chrome44.0.2403ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome43.0.8570???
Chrome43.0.6502???
Chrome43.0.4717???
Chrome43.0.2357ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome42.0.3812???
Chrome42.0.3721???
Chrome42.0.2311ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome41.0.3258???
Chrome41.0.2272ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome40.0.2214ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome39.0.8358???
Chrome39.0.2578???
Chrome39.0.2171ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome38.0.2125ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome38.0.1025ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome37.0.2062ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome36.0.1985ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome35.0.1916???
Chrome34.0.1847???
Chrome33.0.1750ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome31.0.1650???
Chrome29.0.1547???
Chrome27.0.1453ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chrome25.0.1364???
Chrome24.0.1312???
Chrome19.0.1084???
Chrome15.0.874???
Chromium70.0.3538ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chromium69.0.3497ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chromium68.0.3440ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chromium66.0.3359ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chromium65.0.3325ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chromium64.0.3282ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chromium63.0.3239ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chromium62.0.3202ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chromium61.0.3163ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chromium60.0.3112ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Chromium48.0.2564???
Chromium37.0.2062ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
CriOS66.0.3359???
CriOS65.0.3325???
CriOS64.0.3282???
CriOS62.0.3202???
CriOS59.0.3071???
Edge18.17763.0ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Edge17.17134.0ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Edge16.16299.0ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Edge15.15063.0ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Edge14.14393.0ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Edge13.10586.0ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Edge12.10136.0ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Firefox66.0.0ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Firefox65.0.0ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Firefox64.0.0ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Firefox63.0.0ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Firefox62.0.0ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Firefox61.0.0ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Firefox60.0.0ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Firefox59.0.0ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Firefox58.0.0ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Firefox57.0.0ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Firefox56.2.3ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Firefox56.0.0ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Firefox55.0.0ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Firefox54.0.0ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Firefox53.0.0ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Firefox52.0.0ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Firefox51.0.0ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Firefox50.0.0ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Firefox49.0.0???
Firefox47.0.0???
Firefox45.0.0???
Firefox44.0.0???
Firefox43.0.0???
Firefox39.0.0ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Firefox38.0.0ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Firefox35.0.0inheritedfunctionfunction Promise() { [native code] }
Firefox33.0.0inheritedfunctionfunction Promise() { [native code] }
Firefox30.0.0inheritedfunctionfunction Promise() { [native code] }
Firefox29.0.0inheritedfunctionfunction Promise() { [native code] }
Firefox28.0.0???
Firefox27.0.0???
Firefox24.0.0???
Firefox18.0.0???
Firefox6.0.0???
Firefox5.0.1???
Googlebot2.1.0ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
IE11.0.0???
IE10.0.0???
IE9.0.0???
Opera9.80.0???
Safari538.1.0???
Safari12.0.3ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Safari12.0.2???
Safari12.0.1???
Safari12.0.0ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Safari11.1.2ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Safari11.1.1???
Safari11.1.0ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Safari11.0.3???
Safari11.0.2???
Safari11.0.1???
Safari11.0.0ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Safari10.1.2ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Safari10.1.1ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Safari10.1.0???
Safari10.0.3???
Safari10.0.0ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Safari9.1.3ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Safari9.1.2???
Safari8.0.8ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Safari8.0.0???
Safari7.1.8ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Safari7.0.3ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
Safari6.0.5???
Safari5.1.7???
Safari5.0.5???
Safari4.0.0ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
SamsungBrowser9.0.0ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
SamsungBrowser7.2.0ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
SamsungBrowser6.2.0ownfunctionfunction Promise() { [native code] }
SamsungBrowser4.0.0ownfunctionfunction Promise() { [native code] }

PropertiesChromeChromiumCriOSEdgeFirefoxGooglebotIEOperaSafariSamsungBrowser
accept 36.0.1025 37.0.2062??? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0
all 27.0.1025 37.0.2062? 12.10136.0 29.0.0 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0
cast 33.0.1750??????? 7.0.8?
defer 36.0.1025 37.0.2062??? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0
length 27.0.1025 37.0.2062? 12.10136.0 29.0.0 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0
prototype 27.0.1025 37.0.2062? 12.10136.0 29.0.0 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0
race 27.0.1025 37.0.2062? 12.10136.0 29.0.0 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0
reject 27.0.1025 37.0.2062? 12.10136.0 29.0.0 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0
resolve 27.0.1025 37.0.2062? 12.10136.0 29.0.0 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0
toString 33.0.1750??? 29.0.0?????