BrowserVersionOwn?TypeAs String
ALAFISH89.0.4389???
Chrome35.0.2309???
Chrome49.0.2623ownobject[object Object]
Chrome68.0.3440ownobject[object PerformanceEntry]
Chrome69.0.3497???
Chrome70.0.3538ownobject[object PerformanceEntry]
Chrome79.0.3945???
Chrome80.0.3987ownobject[object PerformanceEntry]
Chrome89.0.4354???
Chrome89.0.4386ownobject[object PerformanceEntry]
Chrome90.0.0???
Chrome90.0.4430ownobject[object PerformanceEntry]
Chrome92.0.4501???
Edge17.17134.0???
Edge86.0.622ownobject[object PerformanceEntry]
Edge87.0.651???
Edge87.0.658ownobject[object PerformanceEntry]
Edge87.0.664???
Edge88.0.670ownobject[object PerformanceEntry]
Edge88.0.705???
Edge89.0.723ownobject[object PerformanceEntry]
Edge89.0.731???
Edge90.0.818ownobject[object PerformanceEntry]
Edge91.0.852???
Firefox51.0.0???
Firefox56.0.0ownobject[object PerformanceEntryPrototype]
Firefox64.0.0???
Firefox78.0.0ownobject[object PerformanceEntry]
FxiOS33.0.0???
IE10.0.0ownobject[object PerformanceEntryPrototype]
Safari4.0.0ownobject[object PerformanceEntry]
Safari7.0.0???
Safari11.0.0ownobject[object PerformanceEntryPrototype]
Safari14.0.0ownobject[object PerformanceEntry]
Safari537.36.0???

PropertiesALAFISHChromeEdgeFirefoxFxiOSIESafari
constructor? 49.0.0 86.0.622 56.0.0?? 11.0.0
duration? 49.0.0 86.0.622 56.0.0?? 11.0.0
entryType? 49.0.0 86.0.622 56.0.0?? 11.0.0
name? 49.0.0 86.0.622 56.0.0?? 11.0.0
startTime? 49.0.0 86.0.622 56.0.0?? 11.0.0
toJSON? 49.0.0 86.0.622 56.0.0?? 11.0.0