BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome81.0.4044???
Chrome85.0.4183inheritednumber1
Chrome88.0.4301???
Edge86.0.622inheritednumber1
Edge87.0.651???
Edge87.0.658inheritednumber1
Firefox68.0.0???
HeadlessChrome81.0.4044???
IE10.0.0???
Safari10.1.2???

PropertiesChromeEdgeFirefoxHeadlessChromeIESafari