BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome80.0.3969???
Chrome80.0.3967???
Chrome80.0.3963???
Chrome80.0.3957ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome80.0.3955ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome79.0.3945ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome79.0.3928ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome79.0.3915ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome78.0.3904ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome78.0.3902ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome78.0.3901ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome78.0.3895ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome78.0.3887ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome78.0.3876ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome77.0.3865ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome77.0.3858ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome77.0.3855ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome77.0.3849ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome77.0.3835ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome77.0.3833ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome76.0.3809ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome76.0.3804ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome76.0.3802ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome76.0.3800ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome76.0.3788ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome75.0.3900ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome75.0.3770ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome75.0.3755ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome74.0.3729ownfunction function Number() { [native code] }
Chrome73.0.3683ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome72.0.3626ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome72.0.3617ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome72.0.3598ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome71.0.3578ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome71.0.3539ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome70.0.3538ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome70.0.3534ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome70.0.3531ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome70.0.3522ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome70.0.3520ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome69.0.3497ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome69.0.3494ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome69.0.3481ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome69.0.3472ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome69.0.3466ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome69.0.3457ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome69.0.3449ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome68.0.3440ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome68.0.3434ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome68.0.3431ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome68.0.3428ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome68.0.3423ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome68.0.3409ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome68.0.3400ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome68.0.3398???
Chrome67.0.3500ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome67.0.3396ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome67.0.3394ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome67.0.3386ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome67.0.3384ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome66.0.3450ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome66.0.3359ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome66.0.3336ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome65.0.3325ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome65.0.3298ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome65.0.3294ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome65.0.3136???
Chrome64.0.3350ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome64.0.3282ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome64.0.3253ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome63.0.3239ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome63.0.3231ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome63.0.3214ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome63.0.3205ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome62.0.3202ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome62.0.3176ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome62.0.3175ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome62.0.3172ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome62.0.3166ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome61.0.3163ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome61.0.3159ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome61.0.3156ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome61.0.3150ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome61.0.3149ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome61.0.3147ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome61.0.3126ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome60.0.3112ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome60.0.2488ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome59.0.3071ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome58.0.3300ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome58.0.3050ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome58.0.3029ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome57.0.2987ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome56.0.2924ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome55.0.2883ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome54.0.5485ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome54.0.2840ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome53.0.2785ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome52.0.2743ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome51.0.2704ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome50.0.2661ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome49.0.2623ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome48.0.6483ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome48.0.2564ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome47.0.2526ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome46.0.2490ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome45.0.2454ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome44.0.2403ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome43.0.2357ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome42.0.2311ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome41.0.2272ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome40.0.2214ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome39.0.2596ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome39.0.2171ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome38.0.2125ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome38.0.1025ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome37.0.2062ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome36.0.1985ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome35.0.1916ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome34.0.1847ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome33.0.1750ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome31.0.1650ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome29.0.1547ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome27.0.1453ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome25.0.1364ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome24.0.1312ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome19.0.1084ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Chrome15.0.874ownfunctionfunction Number() { [native code] }
CriOS66.0.3359???
CriOS65.0.3325???
CriOS64.0.3282???
CriOS62.0.3202???
CriOS59.0.3071???
Edge80.0.320ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Edge79.0.287ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Edge78.0.276ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Edge78.0.268ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Edge77.0.235ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Edge77.0.232ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Edge77.0.222ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Edge77.0.221ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Edge77.0.217ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Edge77.0.186ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Edge76.0.174ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Edge76.0.169ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Edge76.0.167ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Edge76.0.147ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Edge76.0.141ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Edge75.0.130ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Edge75.0.126ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Edge75.0.121ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Edge75.0.111ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Edge74.1.96ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Edge18.18363.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Edge18.18362.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Edge18.17763.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Edge17.17134.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Edge16.16299.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Edge15.15063.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Edge14.14393.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Edge13.10586.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Edge12.10136.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Firefox71.0.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Firefox70.0.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Firefox69.0.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Firefox68.0.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Firefox67.0.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Firefox66.0.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Firefox65.0.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Firefox64.0.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Firefox63.0.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Firefox62.0.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Firefox61.0.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Firefox60.0.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Firefox59.0.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Firefox58.0.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Firefox57.0.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Firefox56.2.5ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Firefox56.2.3ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Firefox56.0.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Firefox55.0.0ownfunction function Number() { [native code] }
Firefox54.0.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Firefox53.0.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Firefox52.0.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Firefox51.0.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Firefox50.0.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Firefox49.0.0???
Firefox48.0.0???
Firefox47.0.0???
Firefox45.0.0???
Firefox44.0.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Firefox43.0.0???
Firefox39.0.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Firefox38.0.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Firefox35.0.0inheritedfunctionfunction Number() { [native code] }
Firefox33.0.0inheritedfunctionfunction Number() { [native code] }
Firefox30.0.0inheritedfunctionfunction Number() { [native code] }
Firefox29.0.0inheritedfunctionfunction Number() { [native code] }
Firefox28.0.0inheritedfunctionfunction Number() { [native code] }
Firefox27.0.0inheritedfunctionfunction Number() { [native code] }
Firefox24.0.0inheritedfunctionfunction Number() { [native code] }
Firefox18.0.0inheritedfunctionfunction Number() { [native code] }
Firefox6.0.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Firefox5.0.1ownfunctionfunction Number() { [native code] }
FxiOS19.1.0???
Googlebot2.1.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
IE11.0.0ownfunction function Number() { [native code] }
IE10.0.0ownfunction function Number() { [native code] }
IE9.0.0ownfunction function Number() { [native code] }
Opera9.80.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Safari538.1.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Safari13.1.0???
Safari13.0.3???
Safari13.0.2???
Safari13.0.1ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Safari13.0.0???
Safari12.1.2ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Safari12.1.1???
Safari12.1.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Safari12.0.3ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Safari12.0.2???
Safari12.0.1ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Safari12.0.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Safari11.1.2ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Safari11.1.1???
Safari11.1.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Safari11.0.3???
Safari11.0.2???
Safari11.0.1???
Safari11.0.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Safari10.1.2ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Safari10.1.1ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Safari10.1.0???
Safari10.0.3???
Safari10.0.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Safari9.1.3ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Safari9.1.2???
Safari8.0.8ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Safari8.0.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Safari7.1.8ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Safari7.0.3ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Safari7.0.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Safari6.0.5ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Safari5.1.7ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Safari5.0.5???
Safari4.0.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Safari3.1.1ownfunctionfunction Number() { [native code] }
SamsungBrowser9.2.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
SamsungBrowser9.0.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
SamsungBrowser7.2.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
SamsungBrowser6.2.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
SamsungBrowser4.0.0ownfunctionfunction Number() { [native code] }
Scrapy1.8.0???

PropertiesChromeCriOSEdgeFirefoxFxiOSGooglebotIEOperaSafariSamsungBrowserScrapy
arity??? 5.0.0???????
EPSILON 27.0.1025? 12.0.0 27.0.0? 2.1.0?? 3.0.0 4.0.0?
isFinite 19.0.1025? 12.0.0 18.0.0? 2.1.0?? 3.0.0 4.0.0?
isInteger 27.0.1025? 12.0.0 18.0.0? 2.1.0?? 3.0.0 4.0.0?
isNaN 19.0.1025? 12.0.0 18.0.0? 2.1.0?? 3.0.0 4.0.0?
isSafeInteger 27.0.1025? 12.0.0 33.0.0? 2.1.0?? 3.0.0 4.0.0?
length 15.0.874? 12.0.0 5.0.0? 2.1.0 9.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0?
MAX_SAFE_INTEGER 27.0.1025? 12.0.0 33.0.0? 2.1.0?? 3.0.0 4.0.0?
MAX_VALUE 15.0.874? 12.0.0 5.0.0? 2.1.0 9.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0?
MIN_SAFE_INTEGER 27.0.1025? 12.0.0 33.0.0? 2.1.0?? 3.0.0 4.0.0?
MIN_VALUE 15.0.874? 12.0.0 5.0.0? 2.1.0 9.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0?
NaN 15.0.874? 12.0.0 5.0.0? 2.1.0 9.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0?
NEGATIVE_INFINITY 15.0.874? 12.0.0 5.0.0? 2.1.0 9.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0?
parseFloat 27.0.1025? 12.0.0 27.0.0? 2.1.0?? 3.0.0 4.0.0?
parseInt 27.0.1025? 12.0.0 27.0.0? 2.1.0?? 3.0.0 4.0.0?
POSITIVE_INFINITY 15.0.874? 12.0.0 5.0.0? 2.1.0 9.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0?
prototype 15.0.874? 12.0.0 5.0.0? 2.1.0 9.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0?
toInteger??? 18.0.0???????