BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome80.0.3963???
Chrome80.0.3957???
Chrome80.0.3955???
Chrome79.0.3945ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome79.0.3928ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome79.0.3915ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome78.0.3904ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome78.0.3902ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome78.0.3901???
Chrome78.0.3895???
Chrome78.0.3887???
Chrome78.0.3876???
Chrome77.0.3865ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome77.0.3858ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome77.0.3855???
Chrome77.0.3849ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome77.0.3835ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome77.0.3833ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome76.0.3809ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome76.0.3804???
Chrome76.0.3802ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome76.0.3800???
Chrome76.0.3788ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome75.0.3900ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome75.0.3770ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome75.0.3755ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome74.0.3729ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome73.0.3683ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome72.0.3626ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome72.0.3617???
Chrome72.0.3598ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome71.0.3578ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome71.0.3539???
Chrome70.0.3538ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome70.0.3534ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome70.0.3531ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome70.0.3522ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome70.0.3520ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome69.0.3497ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome69.0.3494ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome69.0.3481???
Chrome69.0.3472ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome69.0.3466ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome69.0.3457ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome69.0.3449???
Chrome68.0.3440ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome68.0.3434???
Chrome68.0.3431???
Chrome68.0.3428???
Chrome68.0.3423???
Chrome68.0.3409???
Chrome68.0.3400ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome68.0.3398ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome67.0.3500???
Chrome67.0.3396ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome67.0.3394ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome67.0.3386ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome67.0.3384???
Chrome66.0.3450ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome66.0.3359ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome66.0.3336???
Chrome65.0.3325ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome65.0.3298???
Chrome65.0.3294ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome65.0.3136???
Chrome64.0.3350ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome64.0.3282ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome64.0.3253ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome63.0.3239ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome63.0.3231ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome63.0.3214ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome63.0.3205???
Chrome62.0.3202ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome62.0.3176ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome62.0.3175ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome62.0.3172ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome62.0.3166ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome61.0.3163ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome61.0.3159ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome61.0.3156ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome61.0.3150ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome61.0.3149ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome61.0.3147ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome61.0.3126ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome60.0.3112ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome60.0.2488ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome59.0.3071ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome58.0.3300ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome58.0.3050ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome58.0.3029ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome57.0.2987ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome56.0.2924ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome55.0.2883ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome54.0.5485???
Chrome54.0.2840ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome53.0.2785ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome52.0.2743ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome51.0.2704ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome50.0.2661ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome49.0.2623ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome48.0.6483???
Chrome48.0.2564ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome47.0.2526ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome46.0.2490ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome45.0.2454ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome44.0.2403ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome43.0.2357ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome42.0.2311ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome41.0.2272ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome40.0.2214ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome39.0.2596???
Chrome39.0.2171ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome38.0.2125ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome38.0.1025ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome37.0.2062ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome36.0.1985ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome35.0.1916ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome34.0.1847ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome33.0.1750ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome31.0.1650ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome29.0.1547???
Chrome27.0.1453???
Chrome25.0.1364ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome24.0.1312ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Chrome19.0.1084???
Chrome15.0.874???
CriOS66.0.3359???
CriOS65.0.3325???
CriOS64.0.3282???
CriOS62.0.3202???
CriOS59.0.3071???
Edge79.0.287ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Edge78.0.276ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Edge78.0.268ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Edge77.0.235ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Edge77.0.232???
Edge77.0.222ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Edge77.0.221ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Edge77.0.217ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Edge77.0.186ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Edge76.0.174ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Edge76.0.169ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Edge76.0.167ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Edge76.0.147ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Edge76.0.141ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Edge75.0.130ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Edge75.0.126ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Edge75.0.121ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Edge75.0.111ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Edge74.1.96???
Edge18.18363.0???
Edge18.18362.0???
Edge18.17763.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Edge17.17134.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Edge16.16299.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Edge15.15063.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Edge14.14393.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Edge13.10586.0???
Edge12.10136.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Firefox71.0.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Firefox70.0.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Firefox69.0.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Firefox68.0.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Firefox67.0.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Firefox66.0.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Firefox65.0.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Firefox64.0.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Firefox63.0.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Firefox62.0.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Firefox61.0.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Firefox60.0.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Firefox59.0.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Firefox58.0.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Firefox57.0.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Firefox56.2.5???
Firefox56.2.3???
Firefox56.0.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Firefox55.0.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Firefox54.0.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Firefox53.0.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Firefox52.0.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Firefox51.0.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Firefox50.0.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Firefox49.0.0???
Firefox48.0.0ownobject[object NotificationConstructor]
Firefox47.0.0???
Firefox45.0.0???
Firefox44.0.0???
Firefox43.0.0???
Firefox39.0.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Firefox38.0.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Firefox35.0.0???
Firefox33.0.0inheritedfunctionfunction Notification() { [native code] }
Firefox30.0.0inheritedfunctionfunction Notification() { [native code] }
Firefox29.0.0inheritedfunctionfunction Notification() { [native code] }
Firefox28.0.0inheritedfunctionfunction Notification() { [native code] }
Firefox27.0.0inheritedfunctionfunction Notification() { [native code] }
Firefox24.0.0inheritedfunctionfunction Notification() { [native code] }
Firefox18.0.0???
Firefox6.0.0???
Firefox5.0.1???
FxiOS19.1.0???
Googlebot2.1.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
IE11.0.0???
IE10.0.0???
IE9.0.0???
Opera9.80.0???
Safari538.1.0ownobject[object NotificationConstructor]
Safari13.0.3???
Safari13.0.2ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Safari13.0.1???
Safari13.0.0???
Safari12.1.2ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Safari12.1.1ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Safari12.1.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Safari12.0.3ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Safari12.0.2ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Safari12.0.1ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Safari12.0.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Safari11.1.2ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Safari11.1.1ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Safari11.1.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Safari11.0.3ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Safari11.0.2ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Safari11.0.1ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Safari11.0.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Safari10.1.2ownobject[object NotificationConstructor]
Safari10.1.1ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Safari10.1.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Safari10.0.3ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Safari10.0.0???
Safari9.1.3ownobject[object NotificationConstructor]
Safari9.1.2ownobject[object NotificationConstructor]
Safari8.0.8ownobject[object NotificationConstructor]
Safari8.0.0ownobject[object NotificationConstructor]
Safari7.1.8ownobject[object NotificationConstructor]
Safari7.0.3???
Safari7.0.0???
Safari6.0.5???
Safari5.1.7???
Safari5.0.5???
Safari4.0.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
Safari3.1.1ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
SamsungBrowser9.2.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
SamsungBrowser9.0.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
SamsungBrowser7.2.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
SamsungBrowser6.2.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }
SamsungBrowser4.0.0ownfunctionfunction Notification() { [native code] }

PropertiesChromeCriOSEdgeFirefoxFxiOSGooglebotIEOperaSafariSamsungBrowser
get 68.0.3398?? 27.0.0??????
length 24.0.1025? 12.0.0 24.0.0? 2.1.0?? 3.0.0 4.0.0
maxActions 36.0.1985? 12.0.0????? 3.0.0 4.0.0
permission 33.0.1025? 12.0.0 24.0.0? 2.1.0?? 3.0.0 4.0.0
permissionLevel 36.0.1985??????? 4.0.0?
prototype 24.0.1025? 12.0.0 24.0.0? 2.1.0?? 3.0.0 4.0.0
requestPermission 24.0.1025? 12.0.0 24.0.0? 2.1.0?? 3.0.0 4.0.0
toString 24.0.1025?? 24.0.0? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0