BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome80.0.3963???
Chrome80.0.3957???
Chrome80.0.3955???
Chrome79.0.3945???
Chrome79.0.3928ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome79.0.3915ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome78.0.3904ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome78.0.3902ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome78.0.3901???
Chrome78.0.3895???
Chrome78.0.3887???
Chrome78.0.3876???
Chrome77.0.3865ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome77.0.3858ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome77.0.3855???
Chrome77.0.3849???
Chrome77.0.3835ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome77.0.3833ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome76.0.3809ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome76.0.3804???
Chrome76.0.3802ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome76.0.3800???
Chrome76.0.3788ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome75.0.3900ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome75.0.3770ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome75.0.3755ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome74.0.3729ownobject[object MutationEvent]
Chrome73.0.3683ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome72.0.3626ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome72.0.3617???
Chrome72.0.3598ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome71.0.3578ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome71.0.3539ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome70.0.3538ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome70.0.3534ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome70.0.3531ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome70.0.3522ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome70.0.3520ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3497ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3494ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3481???
Chrome69.0.3472ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3466ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3457ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3449???
Chrome68.0.3440ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome68.0.3434???
Chrome68.0.3431???
Chrome68.0.3428ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome68.0.3423???
Chrome68.0.3409ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome68.0.3400ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome68.0.3398???
Chrome67.0.3500???
Chrome67.0.3396ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome67.0.3394???
Chrome67.0.3386???
Chrome67.0.3384???
Chrome66.0.3450ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome66.0.3359ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome66.0.3336???
Chrome65.0.3325ownobject[object MutationEvent]
Chrome65.0.3298???
Chrome65.0.3294ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome65.0.3136???
Chrome64.0.3350ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome64.0.3282ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome64.0.3253ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome63.0.3239ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome63.0.3231ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome63.0.3214???
Chrome63.0.3205???
Chrome62.0.3202ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome62.0.3176ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome62.0.3175???
Chrome62.0.3172ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome62.0.3166???
Chrome61.0.3163ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome61.0.3159???
Chrome61.0.3156ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome61.0.3150???
Chrome61.0.3149ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome61.0.3147ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome61.0.3126???
Chrome60.0.3112ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome60.0.2488ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome59.0.3071ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome58.0.3300ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome58.0.3050ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome58.0.3029ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome57.0.2987???
Chrome56.0.2924ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome55.0.2883???
Chrome54.0.5485???
Chrome54.0.2840ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome53.0.2785???
Chrome52.0.2743ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome51.0.2704ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome50.0.2661ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome49.0.2623ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome48.0.6483???
Chrome48.0.2564ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome47.0.2526???
Chrome46.0.2490???
Chrome45.0.2454???
Chrome44.0.2403ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome43.0.2357???
Chrome42.0.2311???
Chrome41.0.2272ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome40.0.2214???
Chrome39.0.2596???
Chrome39.0.2171???
Chrome38.0.2125ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome38.0.1025???
Chrome37.0.2062ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome36.0.1985ownobject[object MutationEventConstructor]
Chrome35.0.1916???
Chrome34.0.1847???
Chrome33.0.1750ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome31.0.1650ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome29.0.1547???
Chrome27.0.1453???
Chrome25.0.1364ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome24.0.1312ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome19.0.1084ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Chrome15.0.874ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
CriOS66.0.3359???
CriOS65.0.3325ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
CriOS64.0.3282ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
CriOS62.0.3202ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
CriOS59.0.3071???
Edge79.0.287ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Edge78.0.276ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Edge78.0.268ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Edge77.0.235ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Edge77.0.232???
Edge77.0.222ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Edge77.0.221ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Edge77.0.217ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Edge77.0.186ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Edge76.0.174ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Edge76.0.169ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Edge76.0.167ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Edge76.0.147ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Edge76.0.141ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Edge75.0.130ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Edge75.0.126ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Edge75.0.121ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Edge75.0.111ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Edge74.1.96ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Edge18.18363.0???
Edge18.18362.0???
Edge18.17763.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Edge17.17134.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Edge16.16299.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Edge15.15063.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Edge14.14393.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Edge13.10586.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Edge12.10136.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Firefox71.0.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Firefox70.0.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Firefox69.0.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Firefox68.0.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Firefox67.0.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Firefox66.0.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Firefox65.0.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Firefox64.0.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Firefox63.0.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Firefox62.0.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Firefox61.0.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Firefox60.0.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Firefox59.0.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Firefox58.0.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Firefox57.0.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Firefox56.2.5ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Firefox56.2.3ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Firefox56.0.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Firefox55.0.0ownobject[object MutationEvent]
Firefox54.0.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Firefox53.0.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Firefox52.0.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Firefox51.0.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Firefox50.0.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Firefox49.0.0???
Firefox48.0.0ownobject[object MutationEventConstructor]
Firefox47.0.0???
Firefox45.0.0???
Firefox44.0.0???
Firefox43.0.0???
Firefox39.0.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Firefox38.0.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Firefox35.0.0???
Firefox33.0.0inheritedfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Firefox30.0.0inheritedfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Firefox29.0.0inheritedfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Firefox28.0.0inheritedfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Firefox27.0.0inheritedfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Firefox24.0.0???
Firefox18.0.0???
Firefox6.0.0???
Firefox5.0.1???
FxiOS19.1.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Googlebot2.1.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
IE11.0.0ownobject[object MutationEvent]
IE10.0.0ownobject[object MutationEvent]
IE9.0.0ownobject[object MutationEvent]
Opera9.80.0???
Safari538.1.0ownobject[object MutationEventConstructor]
Safari13.0.3ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Safari13.0.2ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Safari13.0.1ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Safari13.0.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Safari12.1.2ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Safari12.1.1ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Safari12.1.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Safari12.0.3ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Safari12.0.2ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Safari12.0.1ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Safari12.0.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Safari11.1.2ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Safari11.1.1???
Safari11.1.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Safari11.0.3ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Safari11.0.2ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Safari11.0.1ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Safari11.0.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Safari10.1.2ownobject[object MutationEventConstructor]
Safari10.1.1ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Safari10.1.0???
Safari10.0.3ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Safari10.0.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Safari9.1.3ownobject[object MutationEventConstructor]
Safari9.1.2ownobject[object MutationEventConstructor]
Safari8.0.8ownobject[object MutationEventConstructor]
Safari8.0.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Safari7.1.8ownobject[object MutationEventConstructor]
Safari7.0.3???
Safari7.0.0ownobject[object MutationEventConstructor]
Safari6.0.5ownobject[object MutationEventConstructor]
Safari5.1.7ownobject[object MutationEventConstructor]
Safari5.0.5???
Safari4.0.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
Safari3.1.1ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
SamsungBrowser9.2.0???
SamsungBrowser9.0.0???
SamsungBrowser7.2.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
SamsungBrowser6.2.0ownfunctionfunction MutationEvent() { [native code] }
SamsungBrowser4.0.0???

PropertiesChromeCriOSEdgeFirefoxFxiOSGooglebotIEOperaSafariSamsungBrowser
ADDITION 15.0.874 62.0.3202 12.0.0 27.0.0 19.1.0 2.1.0 9.0.0? 3.0.0 6.2.0
ALT_MASK 68.0.3428?? 27.0.0??????
AT_TARGET 31.0.1650 62.0.3202 12.0.0 27.0.0 19.1.0 2.1.0?? 3.0.0 6.2.0
BLUR 31.0.1650 64.0.3282??? 2.1.0?? 4.0.0 6.2.0
BUBBLING_PHASE 31.0.1650 62.0.3202 12.0.0 27.0.0 19.1.0 2.1.0?? 3.0.0 6.2.0
CAPTURING_PHASE 31.0.1650 62.0.3202 12.0.0 27.0.0 19.1.0 2.1.0?? 3.0.0 6.2.0
CHANGE 31.0.1650 64.0.3282??? 2.1.0?? 4.0.0 6.2.0
CLICK 31.0.1650 64.0.3282??? 2.1.0?? 4.0.0 6.2.0
CONTROL_MASK 68.0.3428?? 27.0.0??????
DBLCLICK 31.0.1650 64.0.3282??? 2.1.0?? 4.0.0 6.2.0
DRAGDROP 31.0.1650 64.0.3282??? 2.1.0?? 4.0.0 6.2.0
FOCUS 31.0.1650 64.0.3282??? 2.1.0?? 4.0.0 6.2.0
KEYDOWN 31.0.1650 64.0.3282??? 2.1.0?? 4.0.0 6.2.0
KEYPRESS 31.0.1650 64.0.3282??? 2.1.0?? 4.0.0 6.2.0
KEYUP 31.0.1650 64.0.3282??? 2.1.0?? 4.0.0 6.2.0
length 15.0.874 62.0.3202 12.0.0 27.0.0 19.1.0 2.1.0?? 3.0.0 6.2.0
META_MASK 68.0.3428?? 27.0.0??????
MODIFICATION 15.0.874 62.0.3202 12.0.0 27.0.0 19.1.0 2.1.0 9.0.0? 3.0.0 6.2.0
MOUSEDOWN 31.0.1650 64.0.3282??? 2.1.0?? 4.0.0 6.2.0
MOUSEDRAG 31.0.1650 64.0.3282??? 2.1.0?? 4.0.0 6.2.0
MOUSEMOVE 31.0.1650 64.0.3282??? 2.1.0?? 4.0.0 6.2.0
MOUSEOUT 31.0.1650 64.0.3282??? 2.1.0?? 4.0.0 6.2.0
MOUSEOVER 31.0.1650 64.0.3282??? 2.1.0?? 4.0.0 6.2.0
MOUSEUP 31.0.1650 64.0.3282??? 2.1.0?? 4.0.0 6.2.0
NONE 31.0.1650 62.0.3202 12.0.0 27.0.0 19.1.0 2.1.0?? 3.0.0 6.2.0
prototype 15.0.874 62.0.3202 12.0.0 27.0.0 19.1.0 2.1.0 9.0.0? 3.0.0 6.2.0
REMOVAL 15.0.874 62.0.3202 12.0.0 27.0.0 19.1.0 2.1.0 9.0.0? 3.0.0 6.2.0
SELECT 31.0.1650 64.0.3282??? 2.1.0?? 4.0.0 6.2.0
SHIFT_MASK 68.0.3428?? 27.0.0??????
toString 15.0.874?? 27.0.0? 2.1.0?? 4.0.0?