BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome80.0.3969???
Chrome80.0.3967???
Chrome80.0.3963???
Chrome80.0.3957???
Chrome80.0.3955???
Chrome79.0.3945???
Chrome79.0.3928ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome79.0.3915ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome78.0.3904ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome78.0.3902ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome78.0.3901???
Chrome78.0.3895???
Chrome78.0.3887???
Chrome78.0.3876???
Chrome77.0.3865ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome77.0.3858ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome77.0.3855???
Chrome77.0.3849???
Chrome77.0.3835ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome77.0.3833ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome76.0.3809ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome76.0.3804ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome76.0.3802ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome76.0.3800ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome76.0.3788ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome75.0.3900ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome75.0.3770ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome75.0.3755ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome74.0.3729ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome73.0.3683ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome72.0.3626ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome72.0.3617ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome72.0.3598ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome71.0.3578ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome71.0.3539ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome70.0.3538ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome70.0.3534ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome70.0.3531ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome70.0.3522ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome70.0.3520ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome69.0.3497ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome69.0.3494ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome69.0.3481ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome69.0.3472ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome69.0.3466ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome69.0.3457ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome69.0.3449ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome68.0.3440ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome68.0.3434ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome68.0.3431ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome68.0.3428???
Chrome68.0.3423ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome68.0.3409ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome68.0.3400ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome68.0.3398???
Chrome67.0.3500ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome67.0.3396ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome67.0.3394ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome67.0.3386ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome67.0.3384???
Chrome66.0.3450ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome66.0.3359ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome66.0.3336ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome65.0.3325ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome65.0.3298???
Chrome65.0.3294ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome65.0.3136???
Chrome64.0.3350ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome64.0.3282ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome64.0.3253ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome63.0.3239ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome63.0.3231ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome63.0.3214???
Chrome63.0.3205ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome62.0.3202ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome62.0.3176ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome62.0.3175ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome62.0.3172ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome62.0.3166???
Chrome61.0.3163ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome61.0.3159???
Chrome61.0.3156ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome61.0.3150ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome61.0.3149ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome61.0.3147ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome61.0.3126ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome60.0.3112ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome60.0.2488ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome59.0.3071ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome58.0.3300ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome58.0.3050ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome58.0.3029ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome57.0.2987ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome56.0.2924ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome55.0.2883ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome54.0.5485???
Chrome54.0.2840ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome53.0.2785ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome52.0.2743ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome51.0.2704ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome50.0.2661ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome49.0.2623ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome48.0.6483???
Chrome48.0.2564ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome47.0.2526???
Chrome46.0.2490???
Chrome45.0.2454???
Chrome44.0.2403ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome43.0.2357ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome42.0.2311???
Chrome41.0.2272ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome40.0.2214???
Chrome39.0.2596???
Chrome39.0.2171???
Chrome38.0.2125???
Chrome38.0.1025???
Chrome37.0.2062???
Chrome36.0.1985???
Chrome35.0.1916???
Chrome34.0.1847???
Chrome33.0.1750???
Chrome31.0.1650???
Chrome29.0.1547???
Chrome27.0.1453ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Chrome25.0.1364???
Chrome24.0.1312???
Chrome19.0.1084???
Chrome15.0.874???
CriOS66.0.3359???
CriOS65.0.3325???
CriOS64.0.3282???
CriOS62.0.3202???
CriOS59.0.3071???
Edge80.0.320ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Edge79.0.287ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Edge78.0.276ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Edge78.0.268ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Edge77.0.235ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Edge77.0.232???
Edge77.0.222ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Edge77.0.221ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Edge77.0.217ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Edge77.0.186ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Edge76.0.174ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Edge76.0.169ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Edge76.0.167ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Edge76.0.147ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Edge76.0.141ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Edge75.0.130ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Edge75.0.126ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Edge75.0.121ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Edge75.0.111ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Edge74.1.96ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Edge18.18363.0???
Edge18.18362.0???
Edge18.17763.0???
Edge17.17134.0???
Edge16.16299.0???
Edge15.15063.0???
Edge14.14393.0???
Edge13.10586.0???
Edge12.10136.0ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Firefox71.0.0???
Firefox70.0.0???
Firefox69.0.0???
Firefox68.0.0???
Firefox67.0.0???
Firefox66.0.0???
Firefox65.0.0???
Firefox64.0.0???
Firefox63.0.0???
Firefox62.0.0???
Firefox61.0.0???
Firefox60.0.0???
Firefox59.0.0???
Firefox58.0.0???
Firefox57.0.0???
Firefox56.2.5???
Firefox56.2.3???
Firefox56.0.0???
Firefox55.0.0???
Firefox54.0.0???
Firefox53.0.0???
Firefox52.0.0???
Firefox51.0.0???
Firefox50.0.0???
Firefox49.0.0???
Firefox48.0.0???
Firefox47.0.0???
Firefox45.0.0???
Firefox44.0.0???
Firefox43.0.0???
Firefox39.0.0???
Firefox38.0.0???
Firefox35.0.0???
Firefox33.0.0???
Firefox30.0.0???
Firefox29.0.0???
Firefox28.0.0???
Firefox27.0.0???
Firefox24.0.0???
Firefox18.0.0???
Firefox6.0.0???
Firefox5.0.1???
FxiOS19.1.0???
Googlebot2.1.0???
IE11.0.0???
IE10.0.0???
IE9.0.0???
Opera9.80.0???
Safari538.1.0???
Safari13.1.0???
Safari13.0.3???
Safari13.0.2???
Safari13.0.1???
Safari13.0.0???
Safari12.1.2???
Safari12.1.1???
Safari12.1.0???
Safari12.0.3???
Safari12.0.2???
Safari12.0.1???
Safari12.0.0???
Safari11.1.2???
Safari11.1.1???
Safari11.1.0???
Safari11.0.3???
Safari11.0.2???
Safari11.0.1???
Safari11.0.0???
Safari10.1.2???
Safari10.1.1???
Safari10.1.0???
Safari10.0.3???
Safari10.0.0???
Safari9.1.3???
Safari9.1.2???
Safari8.0.8???
Safari8.0.0ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Safari7.1.8???
Safari7.0.3ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Safari7.0.0???
Safari6.0.5???
Safari5.1.7???
Safari5.0.5???
Safari4.0.0ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Safari3.1.1ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
SamsungBrowser9.2.0ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
SamsungBrowser9.0.0ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
SamsungBrowser7.2.0ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
SamsungBrowser6.2.0ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
SamsungBrowser4.0.0ownfunctionfunction MIDIPort() { [native code] }
Scrapy1.8.0???

PropertiesChromeCriOSEdgeFirefoxFxiOSGooglebotIEOperaSafariSamsungBrowserScrapy
length 27.0.1453? 12.0.0????? 3.0.0 4.0.0?
prototype 27.0.1453? 12.0.0????? 3.0.0 4.0.0?
toString 43.0.2357???????? 4.0.0?