BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome80.0.3971???
Chrome80.0.3969???
Chrome80.0.3967???
Chrome80.0.3963???
Chrome80.0.3957ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome80.0.3955ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome79.0.3945ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome79.0.3928ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome79.0.3915ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome78.0.3904ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome78.0.3902ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome78.0.3901ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome78.0.3895ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome78.0.3887ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome78.0.3876ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome77.0.3865ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome77.0.3858ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome77.0.3855ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome77.0.3849ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome77.0.3835ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome77.0.3833ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome76.0.3809ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome76.0.3804ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome76.0.3802ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome76.0.3800ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome76.0.3788ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome75.0.3900ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome75.0.3770ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome75.0.3755ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome74.0.3729ownfunction function Int32Array() { [native code] }
Chrome73.0.3683ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome72.0.3626ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome72.0.3617ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome72.0.3598ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome71.0.3578ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome71.0.3539ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome70.0.3538ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome70.0.3534ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome70.0.3531ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome70.0.3522ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome70.0.3520ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome69.0.3497ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome69.0.3494ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome69.0.3481ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome69.0.3472ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome69.0.3466ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome69.0.3457ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome69.0.3449ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome68.0.3440ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome68.0.3434ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome68.0.3431ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome68.0.3428ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome68.0.3423ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome68.0.3409ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome68.0.3400ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome68.0.3398???
Chrome67.0.3500ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome67.0.3396ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome67.0.3394ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome67.0.3386ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome67.0.3384ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome66.0.3450ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome66.0.3359ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome66.0.3336ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome65.0.3325ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome65.0.3298ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome65.0.3294ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome65.0.3136???
Chrome64.0.3350ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome64.0.3282ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome64.0.3253ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome63.0.3239ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome63.0.3231ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome63.0.3214ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome63.0.3205ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome62.0.3202ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome62.0.3176ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome62.0.3175ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome62.0.3172ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome62.0.3166ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome61.0.3163ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome61.0.3159ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome61.0.3156ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome61.0.3150ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome61.0.3149ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome61.0.3147ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome61.0.3126ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome60.0.3112ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome60.0.2488ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome59.0.3071ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome58.0.3300ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome58.0.3050ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome58.0.3029ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome57.0.2987ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome56.0.2924ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome55.0.2883ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome54.0.5485ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome54.0.2840ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome53.0.2785ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome52.0.2743ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome51.0.2704ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome50.0.2661ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome49.0.2623ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome48.0.6483ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome48.0.2564ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome47.0.2526ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome46.0.2490ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome45.0.2454ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome44.0.2403ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome43.0.2357ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome42.0.2311ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome41.0.2272ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome40.0.2214ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome39.0.2596ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome39.0.2171ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome38.0.2125ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome38.0.1025ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome37.0.2062ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome36.0.1985ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome35.0.1916ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome34.0.1847ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome33.0.1750ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome31.0.1650ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome29.0.1547???
Chrome27.0.1453ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome25.0.1364ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome24.0.1312ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome19.0.1084ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Chrome15.0.874ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
CriOS66.0.3359???
CriOS65.0.3325???
CriOS64.0.3282???
CriOS62.0.3202???
CriOS59.0.3071???
Edge80.0.320ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Edge79.0.287ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Edge78.0.276ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Edge78.0.268ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Edge77.0.235ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Edge77.0.232ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Edge77.0.222ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Edge77.0.221ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Edge77.0.217ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Edge77.0.186ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Edge76.0.174ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Edge76.0.169ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Edge76.0.167ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Edge76.0.147ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Edge76.0.141ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Edge75.0.130ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Edge75.0.126ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Edge75.0.121ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Edge75.0.111ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Edge74.1.96ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Edge18.18363.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Edge18.18362.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Edge18.17763.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Edge17.17134.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Edge16.16299.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Edge15.15063.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Edge14.14393.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Edge13.10586.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Edge12.10136.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Firefox71.0.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Firefox70.0.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Firefox69.0.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Firefox68.0.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Firefox67.0.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Firefox66.0.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Firefox65.0.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Firefox64.0.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Firefox63.0.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Firefox62.0.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Firefox61.0.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Firefox60.0.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Firefox59.0.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Firefox58.0.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Firefox57.0.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Firefox56.2.5ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Firefox56.2.3ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Firefox56.0.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Firefox55.0.0ownfunction function Int32Array() { [native code] }
Firefox54.0.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Firefox53.0.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Firefox52.0.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Firefox51.0.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Firefox50.0.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Firefox49.0.0???
Firefox48.0.0ownobject[object Int32ArrayConstructor]
Firefox47.0.0???
Firefox45.0.0???
Firefox44.0.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Firefox43.0.0???
Firefox39.0.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Firefox38.0.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Firefox35.0.0inheritedfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Firefox33.0.0inheritedfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Firefox30.0.0inheritedfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Firefox29.0.0inheritedfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Firefox28.0.0inheritedfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Firefox27.0.0inheritedfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Firefox24.0.0inheritedfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Firefox18.0.0inheritedfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Firefox6.0.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Firefox5.0.1ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
FxiOS19.1.0???
Googlebot2.1.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
IE11.0.0ownfunction function Int32Array() { [native code] }
IE10.0.0ownfunction function Int32Array() { [native code] }
IE9.0.0???
Opera9.80.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Safari538.1.0ownobject[object Int32ArrayConstructor]
Safari13.1.0???
Safari13.0.3???
Safari13.0.2???
Safari13.0.1ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Safari13.0.0???
Safari12.1.2ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Safari12.1.1???
Safari12.1.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Safari12.0.3ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Safari12.0.2???
Safari12.0.1ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Safari12.0.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Safari11.1.2ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Safari11.1.1???
Safari11.1.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Safari11.0.3???
Safari11.0.2???
Safari11.0.1???
Safari11.0.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Safari10.1.2ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Safari10.1.1ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Safari10.1.0???
Safari10.0.3???
Safari10.0.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Safari9.1.3ownobjectfunction Int32Array() { [native code] }
Safari9.1.2???
Safari8.0.8ownobjectfunction Int32Array() { [native code] }
Safari8.0.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Safari7.1.8ownobjectfunction Int32Array() { [native code] }
Safari7.0.3ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Safari7.0.0ownobjectfunction Int32Array() { [native code] }
Safari6.0.5ownobject[object Int32ArrayConstructor]
Safari5.1.7ownobject[object Int32ArrayConstructor]
Safari5.0.5???
Safari4.0.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Safari3.1.1ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
SamsungBrowser9.2.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
SamsungBrowser9.0.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
SamsungBrowser7.2.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
SamsungBrowser6.2.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
SamsungBrowser4.0.0ownfunctionfunction Int32Array() { [native code] }
Scrapy1.8.0???

PropertiesChromeCriOSEdgeFirefoxFxiOSGooglebotIEOperaSafariSamsungBrowserScrapy
arity??? 5.0.0???????
BYTES_PER_ELEMENT 15.0.874? 12.0.0 5.0.0? 2.1.0 10.0.0 9.80.0 2.0.0 4.0.0?
copyWithin 61.0.3163??????????
entries 61.0.3163??????????
every 61.0.3163??????????
fill 61.0.3163??????????
filter 61.0.3163??????????
find 61.0.3163??????????
findIndex 61.0.3163??????????
forEach 61.0.3163??????????
from 45.0.2454??????????
includes 61.0.3163??????????
indexOf 61.0.3163??????????
join 61.0.3163??????????
keys 61.0.3163??????????
lastIndexOf 61.0.3163??????????
length 15.0.874? 12.0.0 5.0.0? 2.1.0 10.0.0 9.80.0 2.0.0 4.0.0?
map 61.0.3163??????????
name???????? 7.0.0??
of 45.0.2454??????????
prototype 15.0.874? 12.0.0 5.0.0? 2.1.0 10.0.0 9.80.0 2.0.0 4.0.0?
reduce 61.0.3163??????????
reduceRight 61.0.3163??????????
reverse 61.0.3163??????????
set 61.0.3163?? 18.0.0???????
slice 61.0.3163??????????
some 61.0.3163??????????
sort 61.0.3163??????????
subarray 61.0.3163?? 18.0.0???????
toLocaleString 61.0.3163??????????
toString 15.0.874??????? 4.0.0??
values 61.0.3163??????????