BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome80.0.3971???
Chrome80.0.3969???
Chrome80.0.3967???
Chrome80.0.3963???
Chrome80.0.3957ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome80.0.3955ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome79.0.3945ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome79.0.3928ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome79.0.3915ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome78.0.3904ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome78.0.3902ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome78.0.3901ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome78.0.3895ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome78.0.3887ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome78.0.3876ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome77.0.3865ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome77.0.3858ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome77.0.3855ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome77.0.3849ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome77.0.3835ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome77.0.3833ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome76.0.3809ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome76.0.3804???
Chrome76.0.3802ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome76.0.3800ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome76.0.3788ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome75.0.3900ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome75.0.3770ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome75.0.3755ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome74.0.3729ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome73.0.3683ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome72.0.3626ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome72.0.3617ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome72.0.3598ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome71.0.3578ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome71.0.3539ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome70.0.3538ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome70.0.3534ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome70.0.3531ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome70.0.3522ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome70.0.3520ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome69.0.3497ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome69.0.3494ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome69.0.3481ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome69.0.3472ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome69.0.3466ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome69.0.3457ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome69.0.3449ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome68.0.3440ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome68.0.3434ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome68.0.3431ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome68.0.3428???
Chrome68.0.3423ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome68.0.3409ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome68.0.3400ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome68.0.3398ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome67.0.3500ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome67.0.3396ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome67.0.3394ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome67.0.3386ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome67.0.3384???
Chrome66.0.3450ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome66.0.3359ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome66.0.3336ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome65.0.3325ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome65.0.3298???
Chrome65.0.3294ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome65.0.3136???
Chrome64.0.3350ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome64.0.3282ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome64.0.3253ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome63.0.3239ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome63.0.3231ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome63.0.3214???
Chrome63.0.3205ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome62.0.3202ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome62.0.3176ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome62.0.3175ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome62.0.3172ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome62.0.3166???
Chrome61.0.3163ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome61.0.3159???
Chrome61.0.3156ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome61.0.3150ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome61.0.3149ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome61.0.3147ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome61.0.3126ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome60.0.3112ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome60.0.2488ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome59.0.3071ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome58.0.3300ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome58.0.3050ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome58.0.3029ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome57.0.2987ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome56.0.2924ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome55.0.2883ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome54.0.5485???
Chrome54.0.2840ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome53.0.2785ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome52.0.2743ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome51.0.2704ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome50.0.2661ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome49.0.2623ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome48.0.6483???
Chrome48.0.2564ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome47.0.2526???
Chrome46.0.2490???
Chrome45.0.2454???
Chrome44.0.2403ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome43.0.2357ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome42.0.2311ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome41.0.2272ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome40.0.2214ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome39.0.2596???
Chrome39.0.2171ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome38.0.2125ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome38.0.1025???
Chrome37.0.2062ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome36.0.1985ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome35.0.1916???
Chrome34.0.1847???
Chrome33.0.1750ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome31.0.1650ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome29.0.1547???
Chrome27.0.1453ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome25.0.1364ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome24.0.1312ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Chrome19.0.1084???
Chrome15.0.874???
CriOS66.0.3359???
CriOS65.0.3325ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
CriOS64.0.3282???
CriOS62.0.3202ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
CriOS59.0.3071???
Edge80.0.320ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Edge79.0.287ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Edge78.0.276ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Edge78.0.268ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Edge77.0.235ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Edge77.0.232ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Edge77.0.222ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Edge77.0.221ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Edge77.0.217ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Edge77.0.186ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Edge76.0.174ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Edge76.0.169ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Edge76.0.167ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Edge76.0.147ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Edge76.0.141ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Edge75.0.130ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Edge75.0.126ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Edge75.0.121ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Edge75.0.111ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Edge74.1.96ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Edge18.18363.0???
Edge18.18362.0???
Edge18.17763.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Edge17.17134.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Edge16.16299.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Edge15.15063.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Edge14.14393.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Edge13.10586.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Edge12.10136.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Firefox71.0.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Firefox70.0.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Firefox69.0.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Firefox68.0.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Firefox67.0.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Firefox66.0.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Firefox65.0.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Firefox64.0.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Firefox63.0.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Firefox62.0.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Firefox61.0.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Firefox60.0.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Firefox59.0.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Firefox58.0.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Firefox57.0.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Firefox56.2.5???
Firefox56.2.3ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Firefox56.0.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Firefox55.0.0ownobject[object IDBObjectStore]
Firefox54.0.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Firefox53.0.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Firefox52.0.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Firefox51.0.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Firefox50.0.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Firefox49.0.0???
Firefox48.0.0ownobject[object IDBObjectStoreConstructor]
Firefox47.0.0???
Firefox45.0.0???
Firefox44.0.0???
Firefox43.0.0???
Firefox39.0.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Firefox38.0.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Firefox35.0.0???
Firefox33.0.0inheritedfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Firefox30.0.0inheritedfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Firefox29.0.0inheritedfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Firefox28.0.0inheritedfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Firefox27.0.0inheritedfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Firefox24.0.0inheritedobject[object IDBObjectStore]
Firefox18.0.0???
Firefox6.0.0???
Firefox5.0.1???
FxiOS19.1.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Googlebot2.1.0???
IE11.0.0ownobject[object IDBObjectStore]
IE10.0.0ownobject[object IDBObjectStore]
IE9.0.0???
Opera9.80.0???
Safari538.1.0ownobject[object IDBObjectStoreConstructor]
Safari13.1.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Safari13.0.3ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Safari13.0.2ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Safari13.0.1ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Safari13.0.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Safari12.1.2ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Safari12.1.1ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Safari12.1.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Safari12.0.3ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Safari12.0.2ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Safari12.0.1ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Safari12.0.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Safari11.1.2ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Safari11.1.1ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Safari11.1.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Safari11.0.3ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Safari11.0.2ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Safari11.0.1ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Safari11.0.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Safari10.1.2ownobject[object IDBObjectStoreConstructor]
Safari10.1.1ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Safari10.1.0???
Safari10.0.3???
Safari10.0.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Safari9.1.3ownobject[object IDBObjectStoreConstructor]
Safari9.1.2ownobject[object IDBObjectStoreConstructor]
Safari8.0.8ownobject[object IDBObjectStoreConstructor]
Safari8.0.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Safari7.1.8ownobject[object IDBObjectStoreConstructor]
Safari7.0.3ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Safari7.0.0???
Safari6.0.5???
Safari5.1.7???
Safari5.0.5???
Safari4.0.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Safari3.1.1ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
SamsungBrowser9.2.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
SamsungBrowser9.0.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
SamsungBrowser7.2.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
SamsungBrowser6.2.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
SamsungBrowser4.0.0ownfunctionfunction IDBObjectStore() { [native code] }
Scrapy1.8.0???

PropertiesChromeCriOSEdgeFirefoxFxiOSGooglebotIEOperaSafariSamsungBrowserScrapy
length 24.0.1312 62.0.3202 12.0.0 27.0.0 19.1.0??? 3.0.0 4.0.0?
prototype 24.0.1312 62.0.3202 12.0.0 24.0.0 19.1.0? 10.0.0? 3.0.0 4.0.0?
toString 24.0.1312?? 27.0.0???? 4.0.0 4.0.0?