BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome77.0.3855ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome77.0.3849ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome77.0.3835ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome77.0.3833ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome76.0.3809ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome76.0.3804???
Chrome76.0.3802ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome76.0.3800ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome76.0.3788ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome75.0.3770ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome75.0.3755ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome74.0.3729ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome73.0.3683ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome72.0.3626ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome72.0.3617ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome72.0.3598ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome71.0.3578ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome71.0.3539ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome70.0.3538ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome70.0.3534ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome70.0.3531ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome70.0.3522ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome70.0.3520ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome69.0.3497ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome69.0.3494ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome69.0.3481ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome69.0.3472ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome69.0.3466ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome69.0.3457ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome69.0.3449ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome68.0.3440ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome68.0.3434ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome68.0.3431ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome68.0.3428???
Chrome68.0.3423ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome68.0.3409ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome68.0.3400ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome68.0.3398ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome67.0.3500ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome67.0.3396ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome67.0.3394ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome67.0.3386ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome67.0.3384???
Chrome66.0.3450ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome66.0.3359ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome66.0.3336ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome65.0.3325ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome65.0.3298???
Chrome65.0.3294ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome64.0.3350ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome64.0.3282ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome64.0.3253ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome63.0.3239ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome63.0.3231ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome63.0.3214???
Chrome63.0.3205ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome62.0.3202ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome62.0.3176ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome62.0.3175ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome62.0.3172ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome62.0.3166???
Chrome61.0.3163ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome61.0.3159???
Chrome61.0.3156ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome61.0.3150ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome61.0.3149ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome61.0.3147ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome61.0.3126ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome60.0.3112ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome59.0.3071ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome58.0.3300ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome58.0.3050ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome58.0.3029ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome57.0.2987ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome56.0.2924ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome55.0.2883ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome54.0.2840ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome53.0.2785ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome52.0.2743ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome51.0.2704ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome50.0.2661ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome49.0.2623ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome48.0.2564ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome47.0.2526???
Chrome46.0.2490???
Chrome45.0.2454???
Chrome44.0.2403ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome43.0.2357ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome42.0.2311ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome41.0.2272ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome40.0.2214ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome39.0.2171ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome38.0.2125ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome38.0.1025ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome37.0.2062ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome36.0.1985ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome35.0.1916???
Chrome34.0.1847???
Chrome33.0.1750???
Chrome31.0.1650???
Chrome29.0.1547???
Chrome27.0.1453ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Chrome25.0.1364???
Chrome24.0.1312???
Chrome19.0.1084???
Chrome15.0.874???
CriOS66.0.3359???
CriOS65.0.3325???
CriOS64.0.3282???
CriOS62.0.3202???
CriOS59.0.3071???
Edge77.0.222ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Edge77.0.221ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Edge77.0.217ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Edge77.0.186ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Edge76.0.174ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Edge76.0.169ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Edge76.0.167ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Edge76.0.147ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Edge76.0.141ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Edge75.0.130ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Edge75.0.126ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Edge75.0.121ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Edge75.0.111ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Edge74.1.96ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Edge18.18362.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Edge18.17763.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Edge17.17134.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Edge16.16299.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Edge15.15063.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Edge14.14393.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Edge13.10586.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Edge12.10136.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Firefox70.0.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Firefox68.0.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Firefox67.0.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Firefox66.0.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Firefox65.0.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Firefox64.0.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Firefox63.0.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Firefox62.0.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Firefox61.0.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Firefox60.0.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Firefox59.0.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Firefox58.0.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Firefox57.0.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Firefox56.2.5???
Firefox56.2.3ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Firefox56.0.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Firefox55.0.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Firefox54.0.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Firefox53.0.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Firefox52.0.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Firefox51.0.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Firefox50.0.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Firefox49.0.0???
Firefox48.0.0???
Firefox47.0.0???
Firefox45.0.0???
Firefox44.0.0???
Firefox43.0.0???
Firefox39.0.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Firefox38.0.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Firefox35.0.0???
Firefox33.0.0inheritedfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Firefox30.0.0inheritedfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Firefox29.0.0inheritedfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Firefox28.0.0???
Firefox27.0.0???
Firefox24.0.0???
Firefox18.0.0???
Firefox6.0.0???
Firefox5.0.1???
Googlebot2.1.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
IE11.0.0???
IE10.0.0???
IE9.0.0???
Mobile15.0.0???
Opera9.80.0???
Safari538.1.0???
Safari12.1.1???
Safari12.1.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Safari12.0.3ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Safari12.0.2???
Safari12.0.1ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Safari12.0.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Safari11.1.2ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Safari11.1.1???
Safari11.1.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Safari11.0.3???
Safari11.0.2???
Safari11.0.1???
Safari11.0.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Safari10.1.2ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Safari10.1.1ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Safari10.1.0???
Safari10.0.3???
Safari10.0.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Safari9.1.3???
Safari9.1.2???
Safari8.0.8???
Safari8.0.0???
Safari7.1.8???
Safari7.0.3ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Safari7.0.0???
Safari6.0.5???
Safari5.1.7???
Safari5.0.5???
Safari4.0.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
Safari3.1.1ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
SamsungBrowser9.2.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
SamsungBrowser9.0.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
SamsungBrowser7.2.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
SamsungBrowser6.2.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }
SamsungBrowser4.0.0ownfunctionfunction Gamepad() { [native code] }

PropertiesChromeCriOSEdgeFirefoxGooglebotIEMobileOperaSafariSamsungBrowser
length 27.0.1025? 12.0.0 29.0.0 2.1.0??? 3.0.0 4.0.0
prototype 27.0.1025? 12.0.0 29.0.0 2.1.0??? 3.0.0 4.0.0
toString 36.0.1025?? 29.0.0 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0