BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome80.0.3969???
Chrome80.0.3967???
Chrome80.0.3963???
Chrome80.0.3957???
Chrome80.0.3955???
Chrome79.0.3945???
Chrome79.0.3928ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome79.0.3915ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome78.0.3904ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome78.0.3902ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome78.0.3901???
Chrome78.0.3895???
Chrome78.0.3887???
Chrome78.0.3876???
Chrome77.0.3865ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome77.0.3858ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome77.0.3855???
Chrome77.0.3849???
Chrome77.0.3835ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome77.0.3833ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome76.0.3809ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome76.0.3804???
Chrome76.0.3802ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome76.0.3800???
Chrome76.0.3788ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome75.0.3900ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome75.0.3770ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome75.0.3755ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome74.0.3729ownfunction function FileReader() { [native code] }
Chrome73.0.3683ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome72.0.3626ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome72.0.3617???
Chrome72.0.3598ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome71.0.3578ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome71.0.3539???
Chrome70.0.3538ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome70.0.3534ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome70.0.3531ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome70.0.3522ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome70.0.3520ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome69.0.3497ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome69.0.3494ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome69.0.3481???
Chrome69.0.3472ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome69.0.3466ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome69.0.3457ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome69.0.3449???
Chrome68.0.3440ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome68.0.3434???
Chrome68.0.3431???
Chrome68.0.3428???
Chrome68.0.3423???
Chrome68.0.3409???
Chrome68.0.3400ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome68.0.3398???
Chrome67.0.3500???
Chrome67.0.3396ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome67.0.3394???
Chrome67.0.3386???
Chrome67.0.3384???
Chrome66.0.3450ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome66.0.3359ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome66.0.3336???
Chrome65.0.3325ownfunction function FileReader() { [native code] }
Chrome65.0.3298???
Chrome65.0.3294ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome65.0.3136???
Chrome64.0.3350ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome64.0.3282ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome64.0.3253ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome63.0.3239ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome63.0.3231ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome63.0.3214???
Chrome63.0.3205???
Chrome62.0.3202ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome62.0.3176ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome62.0.3175???
Chrome62.0.3172ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome62.0.3166???
Chrome61.0.3163ownfunctionfunction FileReader() { iface.setup(this); }
Chrome61.0.3159???
Chrome61.0.3156ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome61.0.3150???
Chrome61.0.3149ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome61.0.3147ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome61.0.3126???
Chrome60.0.3112ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome60.0.2488ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome59.0.3071ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome58.0.3300ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome58.0.3050ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome58.0.3029ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome57.0.2987???
Chrome56.0.2924ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome55.0.2883???
Chrome54.0.5485???
Chrome54.0.2840ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome53.0.2785???
Chrome52.0.2743ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome51.0.2704ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome50.0.2661ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome49.0.2623ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome48.0.6483???
Chrome48.0.2564ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome47.0.2526???
Chrome46.0.2490???
Chrome45.0.2454???
Chrome44.0.2403ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome43.0.2357???
Chrome42.0.2311???
Chrome41.0.2272ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome40.0.2214???
Chrome39.0.2596???
Chrome39.0.2171???
Chrome38.0.2125ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome38.0.1025???
Chrome37.0.2062ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome36.0.1985ownobject[object FileReaderConstructor]
Chrome35.0.1916???
Chrome34.0.1847???
Chrome33.0.1750ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome31.0.1650ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome29.0.1547???
Chrome27.0.1453???
Chrome25.0.1364ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome24.0.1312ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome19.0.1084ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Chrome15.0.874ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
CriOS66.0.3359???
CriOS65.0.3325ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
CriOS64.0.3282ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
CriOS62.0.3202???
CriOS59.0.3071???
Edge80.0.320ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Edge79.0.287ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Edge78.0.276ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Edge78.0.268ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Edge77.0.235ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Edge77.0.232???
Edge77.0.222ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Edge77.0.221ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Edge77.0.217ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Edge77.0.186ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Edge76.0.174ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Edge76.0.169ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Edge76.0.167ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Edge76.0.147ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Edge76.0.141ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Edge75.0.130ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Edge75.0.126ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Edge75.0.121ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Edge75.0.111ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Edge74.1.96???
Edge18.18363.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Edge18.18362.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Edge18.17763.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Edge17.17134.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Edge16.16299.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Edge15.15063.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Edge14.14393.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Edge13.10586.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Edge12.10136.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Firefox71.0.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Firefox70.0.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Firefox69.0.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Firefox68.0.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Firefox67.0.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Firefox66.0.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Firefox65.0.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Firefox64.0.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Firefox63.0.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Firefox62.0.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Firefox61.0.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Firefox60.0.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Firefox59.0.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Firefox58.0.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Firefox57.0.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Firefox56.2.5ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Firefox56.2.3ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Firefox56.0.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Firefox55.0.0ownfunction function FileReader() { [native code] }
Firefox54.0.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Firefox53.0.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Firefox52.0.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Firefox51.0.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Firefox50.0.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Firefox49.0.0???
Firefox48.0.0ownobject[object FileReaderConstructor]
Firefox47.0.0???
Firefox45.0.0???
Firefox44.0.0???
Firefox43.0.0???
Firefox39.0.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Firefox38.0.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Firefox35.0.0???
Firefox33.0.0inheritedfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Firefox30.0.0inheritedfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Firefox29.0.0inheritedfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Firefox28.0.0inheritedfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Firefox27.0.0inheritedfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Firefox24.0.0inheritedfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Firefox18.0.0???
Firefox6.0.0???
Firefox5.0.1???
FxiOS19.1.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Googlebot2.1.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
IE11.0.0ownfunction function FileReader() { [native code] }
IE10.0.0ownfunction function FileReader() { [native code] }
IE9.0.0???
Opera9.80.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Safari538.1.0ownobject[object FileReaderConstructor]
Safari13.0.3ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Safari13.0.2ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Safari13.0.1ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Safari13.0.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Safari12.1.2ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Safari12.1.1???
Safari12.1.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Safari12.0.3ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Safari12.0.2ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Safari12.0.1ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Safari12.0.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Safari11.1.2ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Safari11.1.1???
Safari11.1.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Safari11.0.3ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Safari11.0.2???
Safari11.0.1ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Safari11.0.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Safari10.1.2ownobject[object FileReaderConstructor]
Safari10.1.1ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Safari10.1.0???
Safari10.0.3ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Safari10.0.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Safari9.1.3ownobject[object FileReaderConstructor]
Safari9.1.2ownobject[object FileReaderConstructor]
Safari8.0.8ownobject[object FileReaderConstructor]
Safari8.0.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Safari7.1.8ownobject[object FileReaderConstructor]
Safari7.0.3???
Safari7.0.0???
Safari6.0.5ownobject[object FileReaderConstructor]
Safari5.1.7???
Safari5.0.5???
Safari4.0.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
Safari3.1.1ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
SamsungBrowser9.2.0???
SamsungBrowser9.0.0???
SamsungBrowser7.2.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
SamsungBrowser6.2.0ownfunctionfunction FileReader() { [native code] }
SamsungBrowser4.0.0???
Scrapy1.8.0???

PropertiesChromeCriOSEdgeFirefoxFxiOSGooglebotIEOperaSafariSamsungBrowserScrapy
DONE 15.0.874 64.0.3282 12.0.0 24.0.0 19.1.0 2.1.0 10.0.0 9.80.0 3.0.0 6.2.0?
EMPTY 15.0.874 64.0.3282 12.0.0 24.0.0 19.1.0 2.1.0 10.0.0 9.80.0 3.0.0 6.2.0?
length 15.0.874 64.0.3282 12.0.0 24.0.0 19.1.0 2.1.0?? 3.0.0 6.2.0?
LOADING 15.0.874 64.0.3282 12.0.0 24.0.0 19.1.0 2.1.0 10.0.0 9.80.0 3.0.0 6.2.0?
prototype 15.0.874 64.0.3282 12.0.0 24.0.0 19.1.0 2.1.0 10.0.0? 3.0.0 6.2.0?
toString 15.0.874?? 24.0.0? 2.1.0?? 4.0.0??