BrowserVersionOwn?TypeAs String
ALAFISH89.0.4389???
Chrome38.0.2125???
Edge17.17134.0???
Firefox51.0.0???
FxiOS33.0.0???
IE10.0.0???
Safari4.0.0???
Safari10.1.2ownnumber0
Safari13.0.4???
Safari14.0.3ownnumber0
Safari14.1.0???

PropertiesALAFISHChromeEdgeFirefoxFxiOSIESafari