BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome71.0.3539???
Chrome70.0.3538ownobject[object DOMStringList]
Chrome70.0.3534ownobject[object DOMStringList]
Chrome70.0.3531ownobject[object DOMStringList]
Chrome70.0.3522ownobject[object DOMStringList]
Chrome70.0.3520ownobject[object DOMStringList]
Chrome69.0.3497ownobject[object DOMStringList]
Chrome69.0.3494ownobject[object DOMStringList]
Chrome69.0.3481???
Chrome69.0.3472ownobject[object DOMStringList]
Chrome69.0.3466ownobject[object DOMStringList]
Chrome69.0.3457ownobject[object DOMStringList]
Chrome69.0.3449???
Chrome68.0.3440ownobject[object DOMStringList]
Chrome68.0.3434???
Chrome68.0.3431???
Chrome68.0.3428???
Chrome68.0.3423???
Chrome68.0.3409???
Chrome68.0.3400ownobject[object DOMStringList]
Chrome68.0.3398ownobject[object DOMStringListPrototype]
Chrome67.0.3500???
Chrome67.0.3396ownobject[object DOMStringList]
Chrome67.0.3394???
Chrome67.0.3386???
Chrome67.0.3384???
Chrome66.0.3450ownobject[object DOMStringList]
Chrome66.0.3359ownobject[object DOMStringList]
Chrome66.0.3336???
Chrome65.0.3325ownobject[object DOMStringListPrototype]
Chrome65.0.3298???
Chrome65.0.3294ownobject[object DOMStringList]
Chrome64.0.3350ownobject[object DOMStringList]
Chrome64.0.3282ownobject[object DOMStringList]
Chrome64.0.3253ownobject[object DOMStringList]
Chrome63.0.3239ownobject[object DOMStringList]
Chrome63.0.3231ownobject[object DOMStringList]
Chrome63.0.3214???
Chrome63.0.3205???
Chrome62.0.3202ownobject[object DOMStringList]
Chrome62.0.3176ownobject[object DOMStringList]
Chrome62.0.3175???
Chrome62.0.3172ownobject[object DOMStringList]
Chrome62.0.3166???
Chrome61.0.3163ownobject[object DOMStringList]
Chrome61.0.3159???
Chrome61.0.3156ownobject[object DOMStringList]
Chrome61.0.3150???
Chrome61.0.3149ownobject[object DOMStringList]
Chrome61.0.3147ownobject[object DOMStringList]
Chrome61.0.3126???
Chrome60.0.9994???
Chrome60.0.9966???
Chrome60.0.9702???
Chrome60.0.9672???
Chrome60.0.8998???
Chrome60.0.8610???
Chrome60.0.8466???
Chrome60.0.8261???
Chrome60.0.8223???
Chrome60.0.8106???
Chrome60.0.7536???
Chrome60.0.7488???
Chrome60.0.7300???
Chrome60.0.7177???
Chrome60.0.6509???
Chrome60.0.6065???
Chrome60.0.5933???
Chrome60.0.5728???
Chrome60.0.4760???
Chrome60.0.4574???
Chrome60.0.4444???
Chrome60.0.4284???
Chrome60.0.4003???
Chrome60.0.3115???
Chrome60.0.3112ownobject[object DOMStringList]
Chrome60.0.2617???
Chrome60.0.1584???
Chrome60.0.1065???
Chrome59.0.9705???
Chrome59.0.9409???
Chrome59.0.8923???
Chrome59.0.7826???
Chrome59.0.7210???
Chrome59.0.7203???
Chrome59.0.6844???
Chrome59.0.6067???
Chrome59.0.5933???
Chrome59.0.5872???
Chrome59.0.5681???
Chrome59.0.5259???
Chrome59.0.5088???
Chrome59.0.5066???
Chrome59.0.4828???
Chrome59.0.4624???
Chrome59.0.4395???
Chrome59.0.4190???
Chrome59.0.3794???
Chrome59.0.3446???
Chrome59.0.3352???
Chrome59.0.3307???
Chrome59.0.3146???
Chrome59.0.3071ownobject[object DOMStringList]
Chrome59.0.2788???
Chrome59.0.2652???
Chrome59.0.2522???
Chrome59.0.2478???
Chrome58.0.9959???
Chrome58.0.9618???
Chrome58.0.9391???
Chrome58.0.9146???
Chrome58.0.8544???
Chrome58.0.8543???
Chrome58.0.8270???
Chrome58.0.8252???
Chrome58.0.7898???
Chrome58.0.7674???
Chrome58.0.7467???
Chrome58.0.6372???
Chrome58.0.6268???
Chrome58.0.5248???
Chrome58.0.5219???
Chrome58.0.4844???
Chrome58.0.4719???
Chrome58.0.3866???
Chrome58.0.3557???
Chrome58.0.3300ownobject[object Object]
Chrome58.0.3246???
Chrome58.0.3050ownobject[object DOMStringList]
Chrome58.0.3029ownobject[object DOMStringList]
Chrome58.0.2978???
Chrome58.0.2862???
Chrome58.0.2668???
Chrome58.0.2650???
Chrome58.0.2377???
Chrome58.0.1889???
Chrome58.0.1826???
Chrome57.0.9581???
Chrome57.0.8769???
Chrome57.0.8757???
Chrome57.0.8693???
Chrome57.0.8404???
Chrome57.0.8001???
Chrome57.0.7814???
Chrome57.0.7554???
Chrome57.0.7089???
Chrome57.0.6357???
Chrome57.0.6156???
Chrome57.0.5813???
Chrome57.0.5278???
Chrome57.0.4745???
Chrome57.0.4205???
Chrome57.0.4141???
Chrome57.0.3880???
Chrome57.0.3706???
Chrome57.0.3286???
Chrome57.0.2987???
Chrome57.0.1492???
Chrome56.0.9143???
Chrome56.0.8663???
Chrome56.0.8093???
Chrome56.0.8035???
Chrome56.0.7797???
Chrome56.0.7746???
Chrome56.0.7724???
Chrome56.0.7112???
Chrome56.0.7048???
Chrome56.0.6973???
Chrome56.0.6205???
Chrome56.0.6086???
Chrome56.0.5428???
Chrome56.0.5333???
Chrome56.0.5185???
Chrome56.0.5076???
Chrome56.0.4725???
Chrome56.0.4326???
Chrome56.0.3815???
Chrome56.0.3391???
Chrome56.0.3221???
Chrome56.0.3215???
Chrome56.0.2948???
Chrome56.0.2924ownobject[object DOMStringList]
Chrome56.0.2274???
Chrome56.0.2213???
Chrome56.0.1974???
Chrome56.0.1385???
Chrome56.0.1351???
Chrome55.0.9763???
Chrome55.0.9614???
Chrome55.0.9435???
Chrome55.0.9403???
Chrome55.0.8933???
Chrome55.0.8782???
Chrome55.0.8614???
Chrome55.0.7737???
Chrome55.0.7676???
Chrome55.0.7562???
Chrome55.0.7464???
Chrome55.0.6472???
Chrome55.0.6296???
Chrome55.0.6154???
Chrome55.0.5664???
Chrome55.0.5347???
Chrome55.0.5136???
Chrome55.0.3164???
Chrome55.0.2883???
Chrome55.0.2759???
Chrome55.0.2214???
Chrome55.0.2049???
Chrome55.0.1880???
Chrome55.0.1867???
Chrome55.0.1649???
Chrome55.0.1473???
Chrome55.0.1350???
Chrome54.0.9703???
Chrome54.0.9271???
Chrome54.0.9227???
Chrome54.0.8863???
Chrome54.0.8514???
Chrome54.0.7938???
Chrome54.0.7766???
Chrome54.0.7306???
Chrome54.0.7157???
Chrome54.0.6543???
Chrome54.0.6456???
Chrome54.0.4063???
Chrome54.0.3979???
Chrome54.0.3758???
Chrome54.0.2840ownobject[object DOMStringList]
Chrome54.0.1913???
Chrome53.0.9282???
Chrome53.0.9142???
Chrome53.0.9136???
Chrome53.0.8882???
Chrome53.0.8359???
Chrome53.0.7951???
Chrome53.0.7590???
Chrome53.0.7378???
Chrome53.0.6976???
Chrome53.0.6850???
Chrome53.0.6617???
Chrome53.0.6243???
Chrome53.0.5729???
Chrome53.0.5637???
Chrome53.0.5627???
Chrome53.0.5176???
Chrome53.0.5124???
Chrome53.0.4586???
Chrome53.0.3968???
Chrome53.0.3386???
Chrome53.0.3378???
Chrome53.0.3165???
Chrome53.0.2785???
Chrome53.0.2630???
Chrome53.0.2254???
Chrome53.0.1569???
Chrome53.0.1523???
Chrome52.0.9463???
Chrome52.0.8642???
Chrome52.0.8437???
Chrome52.0.8378???
Chrome52.0.8317???
Chrome52.0.7528???
Chrome52.0.6999???
Chrome52.0.6733???
Chrome52.0.6656???
Chrome52.0.6413???
Chrome52.0.6327???
Chrome52.0.6012???
Chrome52.0.5195???
Chrome52.0.4865???
Chrome52.0.4850???
Chrome52.0.4233???
Chrome52.0.4026???
Chrome52.0.3846???
Chrome52.0.3759???
Chrome52.0.3673???
Chrome52.0.3274???
Chrome52.0.3234???
Chrome52.0.3004???
Chrome52.0.2935???
Chrome52.0.2835???
Chrome52.0.2743ownobject[object DOMStringList]
Chrome52.0.2300???
Chrome52.0.2135???
Chrome52.0.2051???
Chrome52.0.2032???
Chrome52.0.1878???
Chrome52.0.1480???
Chrome52.0.1349???
Chrome51.0.9800???
Chrome51.0.9603???
Chrome51.0.9548???
Chrome51.0.8655???
Chrome51.0.8634???
Chrome51.0.8555???
Chrome51.0.8462???
Chrome51.0.8371???
Chrome51.0.7650???
Chrome51.0.7376???
Chrome51.0.7091???
Chrome51.0.6655???
Chrome51.0.5681???
Chrome51.0.5217???
Chrome51.0.4438???
Chrome51.0.4397???
Chrome51.0.3898???
Chrome51.0.3365???
Chrome51.0.2975???
Chrome51.0.2704ownobject[object DOMStringList]
Chrome51.0.2427???
Chrome51.0.1704???
Chrome51.0.1697???
Chrome51.0.1527???
Chrome51.0.1513???
Chrome51.0.1410???
Chrome51.0.1097???
Chrome50.0.9683???
Chrome50.0.8818???
Chrome50.0.8641???
Chrome50.0.8495???
Chrome50.0.8484???
Chrome50.0.8446???
Chrome50.0.8121???
Chrome50.0.7659???
Chrome50.0.7606???
Chrome50.0.6749???
Chrome50.0.5950???
Chrome50.0.5021???
Chrome50.0.4784???
Chrome50.0.4605???
Chrome50.0.4166???
Chrome50.0.3924???
Chrome50.0.3001???
Chrome50.0.2706???
Chrome50.0.2661ownobject[object DOMStringList]
Chrome50.0.2050???
Chrome50.0.2044???
Chrome50.0.1992???
Chrome50.0.1753???
Chrome50.0.1618???
Chrome50.0.1443???
Chrome50.0.1369???
Chrome49.0.9952???
Chrome49.0.9640???
Chrome49.0.9491???
Chrome49.0.9418???
Chrome49.0.9214???
Chrome49.0.9091???
Chrome49.0.8594???
Chrome49.0.7749???
Chrome49.0.7374???
Chrome49.0.6430???
Chrome49.0.6411???
Chrome49.0.6234???
Chrome49.0.6068???
Chrome49.0.5862???
Chrome49.0.5328???
Chrome49.0.5244???
Chrome49.0.4135???
Chrome49.0.3495???
Chrome49.0.2724???
Chrome49.0.2660???
Chrome49.0.2623ownobject[object Object]
Chrome49.0.2546???
Chrome49.0.2356???
Chrome49.0.2226???
Chrome49.0.2014???
Chrome49.0.1075???
Chrome48.0.9790???
Chrome48.0.9121???
Chrome48.0.8770???
Chrome48.0.8517???
Chrome48.0.8266???
Chrome48.0.8097???
Chrome48.0.7735???
Chrome48.0.7602???
Chrome48.0.7584???
Chrome48.0.6448???
Chrome48.0.6249???
Chrome48.0.6244???
Chrome48.0.6220???
Chrome48.0.5837???
Chrome48.0.5327???
Chrome48.0.4924???
Chrome48.0.4110???
Chrome48.0.3907???
Chrome48.0.3739???
Chrome48.0.3683???
Chrome48.0.3512???
Chrome48.0.3013???
Chrome48.0.2564ownobject[object Object]
Chrome48.0.2484???
Chrome48.0.2286???
Chrome48.0.1978???
Chrome48.0.1472???
Chrome48.0.1089???
Chrome47.0.9616???
Chrome47.0.9426???
Chrome47.0.8591???
Chrome47.0.8579???
Chrome47.0.8094???
Chrome47.0.7626???
Chrome47.0.7161???
Chrome47.0.6533???
Chrome47.0.6390???
Chrome47.0.6245???
Chrome47.0.6088???
Chrome47.0.5311???
Chrome47.0.5250???
Chrome47.0.5001???
Chrome47.0.4422???
Chrome47.0.4358???
Chrome47.0.4161???
Chrome47.0.3501???
Chrome47.0.3124???
Chrome47.0.3016???
Chrome47.0.3011???
Chrome47.0.2843???
Chrome47.0.2526???
Chrome47.0.2298???
Chrome47.0.1485???
Chrome47.0.1398???
Chrome47.0.1267???
Chrome47.0.1037???
Chrome46.0.9793???
Chrome46.0.9323???
Chrome46.0.8716???
Chrome46.0.8253???
Chrome46.0.8110???
Chrome46.0.7914???
Chrome46.0.5874???
Chrome46.0.5370???
Chrome46.0.4868???
Chrome46.0.4418???
Chrome46.0.3889???
Chrome46.0.3499???
Chrome46.0.3440???
Chrome46.0.3395???
Chrome46.0.3158???
Chrome46.0.3064???
Chrome46.0.2839???
Chrome46.0.2490???
Chrome46.0.1928???
Chrome46.0.1853???
Chrome46.0.1554???
Chrome46.0.1101???
Chrome46.0.1042???
Chrome45.0.9571???
Chrome45.0.9332???
Chrome45.0.9200???
Chrome45.0.9136???
Chrome45.0.9028???
Chrome45.0.9008???
Chrome45.0.8876???
Chrome45.0.8765???
Chrome45.0.8487???
Chrome45.0.7380???
Chrome45.0.7073???
Chrome45.0.7061???
Chrome45.0.6892???
Chrome45.0.6756???
Chrome45.0.6670???
Chrome45.0.6563???
Chrome45.0.6501???
Chrome45.0.6224???
Chrome45.0.5582???
Chrome45.0.4955???
Chrome45.0.4859???
Chrome45.0.4649???
Chrome45.0.4176???
Chrome45.0.4169???
Chrome45.0.3337???
Chrome45.0.3331???
Chrome45.0.3272???
Chrome45.0.2977???
Chrome45.0.2603???
Chrome45.0.2454???
Chrome45.0.2327???
Chrome45.0.1618???
Chrome45.0.1314???
Chrome44.0.9308???
Chrome44.0.9291???
Chrome44.0.8030???
Chrome44.0.6703???
Chrome44.0.6451???
Chrome44.0.6411???
Chrome44.0.6268???
Chrome44.0.5632???
Chrome44.0.5277???
Chrome44.0.4888???
Chrome44.0.4160???
Chrome44.0.3843???
Chrome44.0.3379???
Chrome44.0.2569???
Chrome44.0.2403ownobject[object Object]
Chrome44.0.2294???
Chrome44.0.1528???
Chrome43.0.9998???
Chrome43.0.9953???
Chrome43.0.9690???
Chrome43.0.8844???
Chrome43.0.8637???
Chrome43.0.8160???
Chrome43.0.8015???
Chrome43.0.8003???
Chrome43.0.7992???
Chrome43.0.7798???
Chrome43.0.7757???
Chrome43.0.7619???
Chrome43.0.7392???
Chrome43.0.6902???
Chrome43.0.6760???
Chrome43.0.6723???
Chrome43.0.6146???
Chrome43.0.6111???
Chrome43.0.5925???
Chrome43.0.5477???
Chrome43.0.5422???
Chrome43.0.5010???
Chrome43.0.4731???
Chrome43.0.4450???
Chrome43.0.3831???
Chrome43.0.2357???
Chrome43.0.2308???
Chrome43.0.2141???
Chrome43.0.1629???
Chrome43.0.1183???
Chrome43.0.1111???
Chrome42.0.9769???
Chrome42.0.9768???
Chrome42.0.9395???
Chrome42.0.9270???
Chrome42.0.9209???
Chrome42.0.8927???
Chrome42.0.8860???
Chrome42.0.8301???
Chrome42.0.8197???
Chrome42.0.8124???
Chrome42.0.8103???
Chrome42.0.8034???
Chrome42.0.7912???
Chrome42.0.7831???
Chrome42.0.7001???
Chrome42.0.6331???
Chrome42.0.6163???
Chrome42.0.6093???
Chrome42.0.5940???
Chrome42.0.4742???
Chrome42.0.4641???
Chrome42.0.4610???
Chrome42.0.4031???
Chrome42.0.3718???
Chrome42.0.3059???
Chrome42.0.2793???
Chrome42.0.2311???
Chrome42.0.2098???
Chrome42.0.1323???
Chrome42.0.1002???
Chrome41.0.8960???
Chrome41.0.8952???
Chrome41.0.8714???
Chrome41.0.8675???
Chrome41.0.8526???
Chrome41.0.8332???
Chrome41.0.8163???
Chrome41.0.7962???
Chrome41.0.6922???
Chrome41.0.6826???
Chrome41.0.6600???
Chrome41.0.6402???
Chrome41.0.5244???
Chrome41.0.4719???
Chrome41.0.3983???
Chrome41.0.3917???
Chrome41.0.3909???
Chrome41.0.3796???
Chrome41.0.3432???
Chrome41.0.3378???
Chrome41.0.3285???
Chrome41.0.3110???
Chrome41.0.2852???
Chrome41.0.2800???
Chrome41.0.2490???
Chrome41.0.2272ownobject[object Object]
Chrome41.0.2249???
Chrome41.0.1364???
Chrome40.0.9120???
Chrome40.0.8529???
Chrome40.0.8338???
Chrome40.0.8025???
Chrome40.0.7941???
Chrome40.0.7471???
Chrome40.0.6770???
Chrome40.0.6646???
Chrome40.0.6474???
Chrome40.0.6044???
Chrome40.0.6019???
Chrome40.0.5782???
Chrome40.0.5499???
Chrome40.0.5256???
Chrome40.0.4060???
Chrome40.0.3655???
Chrome40.0.3548???
Chrome40.0.3135???
Chrome40.0.2853???
Chrome40.0.2214???
Chrome40.0.2067???
Chrome40.0.1966???
Chrome40.0.1589???
Chrome40.0.1000???
Chrome39.0.9500???
Chrome39.0.9134???
Chrome39.0.8850???
Chrome39.0.8054???
Chrome39.0.7753???
Chrome39.0.7258???
Chrome39.0.6982???
Chrome39.0.6968???
Chrome39.0.6843???
Chrome39.0.6510???
Chrome39.0.6156???
Chrome39.0.6049???
Chrome39.0.5996???
Chrome39.0.5504???
Chrome39.0.4761???
Chrome39.0.4476???
Chrome39.0.4270???
Chrome39.0.4116???
Chrome39.0.4109???
Chrome39.0.4008???
Chrome39.0.3842???
Chrome39.0.3636???
Chrome39.0.3625???
Chrome39.0.3363???
Chrome39.0.3074???
Chrome39.0.3065???
Chrome39.0.2817???
Chrome39.0.2538???
Chrome39.0.2391???
Chrome39.0.2171???
Chrome39.0.1882???
Chrome38.0.2125ownobject[object Object]
Chrome38.0.1025???
Chrome37.0.2062ownobject[object Object]
Chrome36.0.1985ownobject[object Object]
Chrome35.0.1916???
Chrome34.0.1847???
Chrome33.0.1750ownobject[object Object]
Chrome29.0.1547???
Chrome27.0.1453???
Chrome25.0.1364ownobject[object Object]
Chrome24.0.1312ownobject[object Object]
Chrome19.0.1084ownobject[object Object]
Chrome15.0.874ownobject[object Object]
Chromium70.0.3538???
Chromium69.0.3497???
Chromium68.0.3440ownobject[object DOMStringList]
Chromium66.0.3359ownobject[object DOMStringList]
Chromium65.0.3325ownobject[object DOMStringList]
Chromium64.0.3282???
Chromium63.0.3239???
Chromium62.0.3202???
Chromium61.0.3163???
Chromium60.0.3112???
Chromium48.0.2564???
Chromium37.0.2062???
CriOS66.0.3359???
CriOS65.0.3325ownobject[object DOMStringListPrototype]
CriOS64.0.3282ownobject[object DOMStringListPrototype]
CriOS62.0.3202ownobject[object DOMStringListPrototype]
CriOS59.0.3071???
Edge17.17134.0ownobject[object DOMStringListPrototype]
Edge16.16299.0ownobject[object DOMStringListPrototype]
Edge15.15063.0ownobject[object DOMStringListPrototype]
Edge14.14393.0ownobject[object DOMStringListPrototype]
Edge13.10586.0ownobject[object DOMStringListPrototype]
Edge12.10136.0ownobject[object DOMStringList]
Firefox65.0.0???
Firefox64.0.0ownobject[object DOMStringListPrototype]
Firefox63.0.0ownobject[object DOMStringListPrototype]
Firefox62.0.0ownobject[object DOMStringListPrototype]
Firefox61.0.0ownobject[object DOMStringListPrototype]
Firefox60.0.0ownobject[object DOMStringListPrototype]
Firefox59.0.0ownobject[object DOMStringListPrototype]
Firefox58.0.0ownobject[object DOMStringListPrototype]
Firefox57.0.0ownobject[object DOMStringListPrototype]
Firefox56.2.3ownobject[object DOMStringListPrototype]
Firefox56.0.0ownobject[object DOMStringListPrototype]
Firefox55.0.0ownobject[object DOMStringListPrototype]
Firefox54.0.0ownobject[object DOMStringListPrototype]
Firefox53.0.0ownobject[object DOMStringListPrototype]
Firefox52.0.0ownobject[object DOMStringListPrototype]
Firefox51.0.0ownobject[object DOMStringListPrototype]
Firefox50.0.0ownobject[object DOMStringListPrototype]
Firefox49.0.0???
Firefox47.0.0???
Firefox45.0.0???
Firefox44.0.0???
Firefox43.0.0???
Firefox38.0.0ownobject[object DOMStringListPrototype]
Firefox35.0.0???
Firefox33.0.0ownobject[object DOMStringListPrototype]
Firefox30.0.0ownobject[object DOMStringListPrototype]
Firefox29.0.0ownobject[object XPC_WN_ModsAllowed_NoCall_Proto_JSClass]
Firefox28.0.0ownobject[object XPC_WN_ModsAllowed_NoCall_Proto_JSClass]
Firefox27.0.0ownobject[object XPC_WN_ModsAllowed_NoCall_Proto_JSClass]
Firefox24.0.0ownobject[object XPC_WN_ModsAllowed_NoCall_Proto_JSClass]
Firefox18.0.0ownobject[xpconnect wrapped native prototype]
Firefox6.0.0ownobject[xpconnect wrapped native prototype]
Firefox5.0.1ownobject[xpconnect wrapped native prototype]
Googlebot2.1.0ownobject[object Object]
IE11.0.0ownobject[object DOMStringListPrototype]
IE10.0.0ownobject[object DOMStringListPrototype]
IE9.0.0???
Opera9.80.0???
Safari538.1.0ownobject[object DOMStringListPrototype]
Safari12.0.1ownobject[object DOMStringListPrototype]
Safari12.0.0???
Safari11.1.2ownobject[object DOMStringListPrototype]
Safari11.1.1???
Safari11.1.0ownobject[object DOMStringListPrototype]
Safari11.0.3ownobject[object DOMStringListPrototype]
Safari11.0.2ownobject[object DOMStringListPrototype]
Safari11.0.1ownobject[object DOMStringListPrototype]
Safari11.0.0ownobject[object DOMStringListPrototype]
Safari10.1.2ownobject[object DOMStringListPrototype]
Safari10.1.1ownobject[object DOMStringListPrototype]
Safari10.1.0???
Safari10.0.3ownobject[object DOMStringListPrototype]
Safari10.0.0ownobject[object DOMStringListPrototype]
Safari9.1.3ownobject[object DOMStringListPrototype]
Safari9.1.2ownobject[object DOMStringListPrototype]
Safari8.0.8ownobject[object DOMStringListPrototype]
Safari8.0.0???
Safari7.1.8ownobject[object DOMStringListPrototype]
Safari7.0.3???
Safari6.0.5ownobject[object DOMStringListPrototype]
Safari5.1.7ownobject[object DOMStringListPrototype]
Safari5.0.5???
Safari4.0.0ownobject[object Object]
SamsungBrowser7.2.0ownobject[object DOMStringList]
SamsungBrowser6.2.0ownobject[object DOMStringList]
SamsungBrowser4.0.0???

PropertiesChromeChromiumCriOSEdgeFirefoxGooglebotIEOperaSafariSamsungBrowser
KMEBNiSCEip4Xc4KMEBNiSCEip4Xc4iterator???? 33.0.0?????
constructor 15.0.874 66.0.3359 62.0.3202 12.10136.0 33.0.0 2.1.0 10.0.0? 10.0.0?
contains 15.0.874 66.0.3359 62.0.3202 12.10136.0 5.0.0 2.1.0 10.0.0? 5.0.0?
item 15.0.874 66.0.3359 62.0.3202 12.10136.0 5.0.0 2.1.0 10.0.0? 5.0.0?
length 44.0.2403 66.0.3359 62.0.3202 12.10136.0 5.0.0? 10.0.0? 10.0.0?
QueryInterface???? 5.0.0?????
toString???? 5.0.0?????
__defineGetter__???? 5.0.0?????
__defineSetter__???? 5.0.0?????
__lookupGetter__???? 5.0.0?????
__lookupSetter__???? 5.0.0?????