BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome71.0.3539???
Chrome70.0.3538ownnumber0
Chrome70.0.3534ownnumber0
Chrome70.0.3531ownnumber0
Chrome70.0.3522ownnumber0
Chrome70.0.3520ownnumber0
Chrome69.0.3497ownnumber0
Chrome69.0.3494ownnumber0
Chrome69.0.3481???
Chrome69.0.3472ownnumber0
Chrome69.0.3466ownnumber0
Chrome69.0.3457ownnumber0
Chrome69.0.3449???
Chrome68.0.3440ownnumber0
Chrome68.0.3434???
Chrome68.0.3431???
Chrome68.0.3428???
Chrome68.0.3423???
Chrome68.0.3409???
Chrome68.0.3400ownnumber0
Chrome68.0.3398ownnumber0
Chrome67.0.3500???
Chrome67.0.3396ownnumber0
Chrome67.0.3394???
Chrome67.0.3386???
Chrome67.0.3384???
Chrome66.0.3450ownnumber0
Chrome66.0.3359ownnumber0
Chrome66.0.3336???
Chrome65.0.3325ownnumber0
Chrome65.0.3298???
Chrome65.0.3294ownnumber0
Chrome64.0.3350ownnumber0
Chrome64.0.3282ownnumber0
Chrome64.0.3253ownnumber0
Chrome63.0.3239ownnumber0
Chrome63.0.3231ownnumber0
Chrome63.0.3214???
Chrome63.0.3205???
Chrome62.0.3202ownnumber0
Chrome62.0.3176ownnumber0
Chrome62.0.3175???
Chrome62.0.3172ownnumber0
Chrome62.0.3166???
Chrome61.0.3163ownnumber0
Chrome61.0.3159???
Chrome61.0.3156ownnumber0
Chrome61.0.3150???
Chrome61.0.3149ownnumber0
Chrome61.0.3147ownnumber0
Chrome61.0.3126???
Chrome60.0.9994???
Chrome60.0.9966???
Chrome60.0.9702???
Chrome60.0.9672???
Chrome60.0.8998???
Chrome60.0.8610???
Chrome60.0.8466???
Chrome60.0.8261???
Chrome60.0.8223???
Chrome60.0.8106???
Chrome60.0.7536???
Chrome60.0.7488???
Chrome60.0.7300???
Chrome60.0.7177???
Chrome60.0.6509???
Chrome60.0.6065???
Chrome60.0.5933???
Chrome60.0.5728???
Chrome60.0.4760???
Chrome60.0.4574???
Chrome60.0.4444???
Chrome60.0.4284???
Chrome60.0.4003???
Chrome60.0.3115???
Chrome60.0.3112ownnumber0
Chrome60.0.2617???
Chrome60.0.1584???
Chrome60.0.1065???
Chrome59.0.9705???
Chrome59.0.9409???
Chrome59.0.8923???
Chrome59.0.7826???
Chrome59.0.7210???
Chrome59.0.7203???
Chrome59.0.6844???
Chrome59.0.6067???
Chrome59.0.5933???
Chrome59.0.5872???
Chrome59.0.5681???
Chrome59.0.5259???
Chrome59.0.5088???
Chrome59.0.5066???
Chrome59.0.4828???
Chrome59.0.4624???
Chrome59.0.4395???
Chrome59.0.4190???
Chrome59.0.3794???
Chrome59.0.3446???
Chrome59.0.3352???
Chrome59.0.3307???
Chrome59.0.3146???
Chrome59.0.3071ownnumber0
Chrome59.0.2788???
Chrome59.0.2652???
Chrome59.0.2522???
Chrome59.0.2478???
Chrome58.0.9959???
Chrome58.0.9618???
Chrome58.0.9391???
Chrome58.0.9146???
Chrome58.0.8544???
Chrome58.0.8543???
Chrome58.0.8270???
Chrome58.0.8252???
Chrome58.0.7898???
Chrome58.0.7674???
Chrome58.0.7467???
Chrome58.0.6372???
Chrome58.0.6268???
Chrome58.0.5248???
Chrome58.0.5219???
Chrome58.0.4844???
Chrome58.0.4719???
Chrome58.0.3866???
Chrome58.0.3557???
Chrome58.0.3300ownnumber0
Chrome58.0.3246???
Chrome58.0.3050ownnumber0
Chrome58.0.3029ownnumber0
Chrome58.0.2978???
Chrome58.0.2862???
Chrome58.0.2668???
Chrome58.0.2650???
Chrome58.0.2377???
Chrome58.0.1889???
Chrome58.0.1826???
Chrome57.0.9581???
Chrome57.0.8769???
Chrome57.0.8757???
Chrome57.0.8693???
Chrome57.0.8404???
Chrome57.0.8001???
Chrome57.0.7814???
Chrome57.0.7554???
Chrome57.0.7089???
Chrome57.0.6357???
Chrome57.0.6156???
Chrome57.0.5813???
Chrome57.0.5278???
Chrome57.0.4745???
Chrome57.0.4205???
Chrome57.0.4141???
Chrome57.0.3880???
Chrome57.0.3706???
Chrome57.0.3286???
Chrome57.0.2987???
Chrome57.0.1492???
Chrome56.0.9143???
Chrome56.0.8663???
Chrome56.0.8093???
Chrome56.0.8035???
Chrome56.0.7797???
Chrome56.0.7746???
Chrome56.0.7724???
Chrome56.0.7112???
Chrome56.0.7048???
Chrome56.0.6973???
Chrome56.0.6205???
Chrome56.0.6086???
Chrome56.0.5428???
Chrome56.0.5333???
Chrome56.0.5185???
Chrome56.0.5076???
Chrome56.0.4725???
Chrome56.0.4326???
Chrome56.0.3815???
Chrome56.0.3391???
Chrome56.0.3221???
Chrome56.0.3215???
Chrome56.0.2948???
Chrome56.0.2924ownnumber0
Chrome56.0.2274???
Chrome56.0.2213???
Chrome56.0.1974???
Chrome56.0.1385???
Chrome56.0.1351???
Chrome55.0.9763???
Chrome55.0.9614???
Chrome55.0.9435???
Chrome55.0.9403???
Chrome55.0.8933???
Chrome55.0.8782???
Chrome55.0.8614???
Chrome55.0.7737???
Chrome55.0.7676???
Chrome55.0.7562???
Chrome55.0.7464???
Chrome55.0.6472???
Chrome55.0.6296???
Chrome55.0.6154???
Chrome55.0.5664???
Chrome55.0.5347???
Chrome55.0.5136???
Chrome55.0.3164???
Chrome55.0.2883???
Chrome55.0.2759???
Chrome55.0.2214???
Chrome55.0.2049???
Chrome55.0.1880???
Chrome55.0.1867???
Chrome55.0.1649???
Chrome55.0.1473???
Chrome55.0.1350???
Chrome54.0.9703???
Chrome54.0.9271???
Chrome54.0.9227???
Chrome54.0.8863???
Chrome54.0.8514???
Chrome54.0.7938???
Chrome54.0.7766???
Chrome54.0.7306???
Chrome54.0.7157???
Chrome54.0.6543???
Chrome54.0.6456???
Chrome54.0.4063???
Chrome54.0.3979???
Chrome54.0.3758???
Chrome54.0.2840ownnumber0
Chrome54.0.1913???
Chrome53.0.9282???
Chrome53.0.9142???
Chrome53.0.9136???
Chrome53.0.8882???
Chrome53.0.8359???
Chrome53.0.7951???
Chrome53.0.7590???
Chrome53.0.7378???
Chrome53.0.6976???
Chrome53.0.6850???
Chrome53.0.6617???
Chrome53.0.6243???
Chrome53.0.5729???
Chrome53.0.5637???
Chrome53.0.5627???
Chrome53.0.5176???
Chrome53.0.5124???
Chrome53.0.4586???
Chrome53.0.3968???
Chrome53.0.3386???
Chrome53.0.3378???
Chrome53.0.3165???
Chrome53.0.2785???
Chrome53.0.2630???
Chrome53.0.2254???
Chrome53.0.1569???
Chrome53.0.1523???
Chrome52.0.9463???
Chrome52.0.8642???
Chrome52.0.8437???
Chrome52.0.8378???
Chrome52.0.8317???
Chrome52.0.7528???
Chrome52.0.6999???
Chrome52.0.6733???
Chrome52.0.6656???
Chrome52.0.6413???
Chrome52.0.6327???
Chrome52.0.6012???
Chrome52.0.5195???
Chrome52.0.4865???
Chrome52.0.4850???
Chrome52.0.4233???
Chrome52.0.4026???
Chrome52.0.3846???
Chrome52.0.3759???
Chrome52.0.3673???
Chrome52.0.3274???
Chrome52.0.3234???
Chrome52.0.3004???
Chrome52.0.2935???
Chrome52.0.2835???
Chrome52.0.2743ownnumber0
Chrome52.0.2300???
Chrome52.0.2135???
Chrome52.0.2051???
Chrome52.0.2032???
Chrome52.0.1878???
Chrome52.0.1480???
Chrome52.0.1349???
Chrome51.0.9800???
Chrome51.0.9603???
Chrome51.0.9548???
Chrome51.0.8655???
Chrome51.0.8634???
Chrome51.0.8555???
Chrome51.0.8462???
Chrome51.0.8371???
Chrome51.0.7650???
Chrome51.0.7376???
Chrome51.0.7091???
Chrome51.0.6655???
Chrome51.0.5681???
Chrome51.0.5217???
Chrome51.0.4438???
Chrome51.0.4397???
Chrome51.0.3898???
Chrome51.0.3365???
Chrome51.0.2975???
Chrome51.0.2704ownnumber0
Chrome51.0.2427???
Chrome51.0.1704???
Chrome51.0.1697???
Chrome51.0.1527???
Chrome51.0.1513???
Chrome51.0.1410???
Chrome51.0.1097???
Chrome50.0.9683???
Chrome50.0.8818???
Chrome50.0.8641???
Chrome50.0.8495???
Chrome50.0.8484???
Chrome50.0.8446???
Chrome50.0.8121???
Chrome50.0.7659???
Chrome50.0.7606???
Chrome50.0.6749???
Chrome50.0.5950???
Chrome50.0.5021???
Chrome50.0.4784???
Chrome50.0.4605???
Chrome50.0.4166???
Chrome50.0.3924???
Chrome50.0.3001???
Chrome50.0.2706???
Chrome50.0.2661ownnumber0
Chrome50.0.2050???
Chrome50.0.2044???
Chrome50.0.1992???
Chrome50.0.1753???
Chrome50.0.1618???
Chrome50.0.1443???
Chrome50.0.1369???
Chrome49.0.9952???
Chrome49.0.9640???
Chrome49.0.9491???
Chrome49.0.9418???
Chrome49.0.9214???
Chrome49.0.9091???
Chrome49.0.8594???
Chrome49.0.7749???
Chrome49.0.7374???
Chrome49.0.6430???
Chrome49.0.6411???
Chrome49.0.6234???
Chrome49.0.6068???
Chrome49.0.5862???
Chrome49.0.5328???
Chrome49.0.5244???
Chrome49.0.4135???
Chrome49.0.3495???
Chrome49.0.2724???
Chrome49.0.2660???
Chrome49.0.2623ownnumber0
Chrome49.0.2546???
Chrome49.0.2356???
Chrome49.0.2226???
Chrome49.0.2014???
Chrome49.0.1075???
Chrome48.0.9790???
Chrome48.0.9121???
Chrome48.0.8770???
Chrome48.0.8517???
Chrome48.0.8266???
Chrome48.0.8097???
Chrome48.0.7735???
Chrome48.0.7602???
Chrome48.0.7584???
Chrome48.0.6448???
Chrome48.0.6249???
Chrome48.0.6244???
Chrome48.0.6220???
Chrome48.0.5837???
Chrome48.0.5327???
Chrome48.0.4924???
Chrome48.0.4110???
Chrome48.0.3907???
Chrome48.0.3739???
Chrome48.0.3683???
Chrome48.0.3512???
Chrome48.0.3013???
Chrome48.0.2564ownnumber0
Chrome48.0.2484???
Chrome48.0.2286???
Chrome48.0.1978???
Chrome48.0.1472???
Chrome48.0.1089???
Chrome47.0.9616???
Chrome47.0.9426???
Chrome47.0.8591???
Chrome47.0.8579???
Chrome47.0.8094???
Chrome47.0.7626???
Chrome47.0.7161???
Chrome47.0.6533???
Chrome47.0.6390???
Chrome47.0.6245???
Chrome47.0.6088???
Chrome47.0.5311???
Chrome47.0.5250???
Chrome47.0.5001???
Chrome47.0.4422???
Chrome47.0.4358???
Chrome47.0.4161???
Chrome47.0.3501???
Chrome47.0.3124???
Chrome47.0.3016???
Chrome47.0.3011???
Chrome47.0.2843???
Chrome47.0.2526???
Chrome47.0.2298???
Chrome47.0.1485???
Chrome47.0.1398???
Chrome47.0.1267???
Chrome47.0.1037???
Chrome46.0.9793???
Chrome46.0.9323???
Chrome46.0.8716???
Chrome46.0.8253???
Chrome46.0.8110???
Chrome46.0.7914???
Chrome46.0.5874???
Chrome46.0.5370???
Chrome46.0.4868???
Chrome46.0.4418???
Chrome46.0.3889???
Chrome46.0.3499???
Chrome46.0.3440???
Chrome46.0.3395???
Chrome46.0.3158???
Chrome46.0.3064???
Chrome46.0.2839???
Chrome46.0.2490???
Chrome46.0.1928???
Chrome46.0.1853???
Chrome46.0.1554???
Chrome46.0.1101???
Chrome46.0.1042???
Chrome45.0.9571???
Chrome45.0.9332???
Chrome45.0.9200???
Chrome45.0.9136???
Chrome45.0.9028???
Chrome45.0.9008???
Chrome45.0.8876???
Chrome45.0.8765???
Chrome45.0.8487???
Chrome45.0.7380???
Chrome45.0.7073???
Chrome45.0.7061???
Chrome45.0.6892???
Chrome45.0.6756???
Chrome45.0.6670???
Chrome45.0.6563???
Chrome45.0.6501???
Chrome45.0.6224???
Chrome45.0.5582???
Chrome45.0.4955???
Chrome45.0.4859???
Chrome45.0.4649???
Chrome45.0.4176???
Chrome45.0.4169???
Chrome45.0.3337???
Chrome45.0.3331???
Chrome45.0.3272???
Chrome45.0.2977???
Chrome45.0.2603???
Chrome45.0.2454???
Chrome45.0.2327???
Chrome45.0.1618???
Chrome45.0.1314???
Chrome44.0.9308???
Chrome44.0.9291???
Chrome44.0.8030???
Chrome44.0.6703???
Chrome44.0.6451???
Chrome44.0.6411???
Chrome44.0.6268???
Chrome44.0.5632???
Chrome44.0.5277???
Chrome44.0.4888???
Chrome44.0.4160???
Chrome44.0.3843???
Chrome44.0.3379???
Chrome44.0.2569???
Chrome44.0.2403ownnumber0
Chrome44.0.2294???
Chrome44.0.1528???
Chrome43.0.9998???
Chrome43.0.9953???
Chrome43.0.9690???
Chrome43.0.8844???
Chrome43.0.8637???
Chrome43.0.8160???
Chrome43.0.8015???
Chrome43.0.8003???
Chrome43.0.7992???
Chrome43.0.7798???
Chrome43.0.7757???
Chrome43.0.7619???
Chrome43.0.7392???
Chrome43.0.6902???
Chrome43.0.6760???
Chrome43.0.6723???
Chrome43.0.6146???
Chrome43.0.6111???
Chrome43.0.5925???
Chrome43.0.5477???
Chrome43.0.5422???
Chrome43.0.5010???
Chrome43.0.4731???
Chrome43.0.4450???
Chrome43.0.3831???
Chrome43.0.2357???
Chrome43.0.2308???
Chrome43.0.2141???
Chrome43.0.1629???
Chrome43.0.1183???
Chrome43.0.1111???
Chrome42.0.9769???
Chrome42.0.9768???
Chrome42.0.9395???
Chrome42.0.9270???
Chrome42.0.9209???
Chrome42.0.8927???
Chrome42.0.8860???
Chrome42.0.8301???
Chrome42.0.8197???
Chrome42.0.8124???
Chrome42.0.8103???
Chrome42.0.8034???
Chrome42.0.7912???
Chrome42.0.7831???
Chrome42.0.7001???
Chrome42.0.6331???
Chrome42.0.6163???
Chrome42.0.6093???
Chrome42.0.5940???
Chrome42.0.4742???
Chrome42.0.4641???
Chrome42.0.4610???
Chrome42.0.4031???
Chrome42.0.3718???
Chrome42.0.3059???
Chrome42.0.2793???
Chrome42.0.2311???
Chrome42.0.2098???
Chrome42.0.1323???
Chrome42.0.1002???
Chrome41.0.8960???
Chrome41.0.8952???
Chrome41.0.8714???
Chrome41.0.8675???
Chrome41.0.8526???
Chrome41.0.8332???
Chrome41.0.8163???
Chrome41.0.7962???
Chrome41.0.6922???
Chrome41.0.6826???
Chrome41.0.6600???
Chrome41.0.6402???
Chrome41.0.5244???
Chrome41.0.4719???
Chrome41.0.3983???
Chrome41.0.3917???
Chrome41.0.3909???
Chrome41.0.3796???
Chrome41.0.3432???
Chrome41.0.3378???
Chrome41.0.3285???
Chrome41.0.3110???
Chrome41.0.2852???
Chrome41.0.2800???
Chrome41.0.2490???
Chrome41.0.2272ownnumber0
Chrome41.0.2249???
Chrome41.0.1364???
Chrome40.0.9120???
Chrome40.0.8529???
Chrome40.0.8338???
Chrome40.0.8025???
Chrome40.0.7941???
Chrome40.0.7471???
Chrome40.0.6770???
Chrome40.0.6646???
Chrome40.0.6474???
Chrome40.0.6044???
Chrome40.0.6019???
Chrome40.0.5782???
Chrome40.0.5499???
Chrome40.0.5256???
Chrome40.0.4060???
Chrome40.0.3655???
Chrome40.0.3548???
Chrome40.0.3135???
Chrome40.0.2853???
Chrome40.0.2214???
Chrome40.0.2067???
Chrome40.0.1966???
Chrome40.0.1589???
Chrome40.0.1000???
Chrome39.0.9500???
Chrome39.0.9134???
Chrome39.0.8850???
Chrome39.0.8054???
Chrome39.0.7753???
Chrome39.0.7258???
Chrome39.0.6982???
Chrome39.0.6968???
Chrome39.0.6843???
Chrome39.0.6510???
Chrome39.0.6156???
Chrome39.0.6049???
Chrome39.0.5996???
Chrome39.0.5504???
Chrome39.0.4761???
Chrome39.0.4476???
Chrome39.0.4270???
Chrome39.0.4116???
Chrome39.0.4109???
Chrome39.0.4008???
Chrome39.0.3842???
Chrome39.0.3636???
Chrome39.0.3625???
Chrome39.0.3363???
Chrome39.0.3074???
Chrome39.0.3065???
Chrome39.0.2817???
Chrome39.0.2538???
Chrome39.0.2391???
Chrome39.0.2171???
Chrome39.0.1882???
Chrome38.0.2125ownnumber0
Chrome38.0.1025???
Chrome37.0.2062ownnumber0
Chrome36.0.1985ownnumber0
Chrome35.0.1916???
Chrome34.0.1847???
Chrome33.0.1750ownnumber0
Chrome29.0.1547???
Chrome27.0.1453???
Chrome25.0.1364ownnumber0
Chrome24.0.1312ownnumber0
Chrome19.0.1084ownnumber0
Chrome15.0.874ownnumber0
Chromium70.0.3538???
Chromium69.0.3497???
Chromium68.0.3440ownnumber0
Chromium66.0.3359ownnumber0
Chromium65.0.3325ownnumber0
Chromium64.0.3282???
Chromium63.0.3239???
Chromium62.0.3202???
Chromium61.0.3163???
Chromium60.0.3112???
Chromium48.0.2564???
Chromium37.0.2062???
CriOS66.0.3359???
CriOS65.0.3325ownnumber0
CriOS64.0.3282ownnumber0
CriOS62.0.3202ownnumber0
CriOS59.0.3071???
Edge17.17134.0ownnumber0
Edge16.16299.0ownnumber0
Edge15.15063.0???
Edge14.14393.0???
Edge13.10586.0???
Edge12.10136.0ownnumber0
Firefox65.0.0???
Firefox64.0.0ownnumber0
Firefox63.0.0ownnumber0
Firefox62.0.0ownnumber0
Firefox61.0.0ownnumber0
Firefox60.0.0ownnumber0
Firefox59.0.0ownnumber0
Firefox58.0.0ownnumber0
Firefox57.0.0ownnumber0
Firefox56.2.3ownnumber0
Firefox56.0.0ownnumber0
Firefox55.0.0ownnumber0
Firefox54.0.0ownnumber0
Firefox53.0.0ownnumber0
Firefox52.0.0ownnumber0
Firefox51.0.0ownnumber0
Firefox50.0.0ownnumber0
Firefox49.0.0???
Firefox47.0.0???
Firefox45.0.0???
Firefox44.0.0???
Firefox43.0.0???
Firefox38.0.0ownnumber0
Firefox35.0.0???
Firefox33.0.0ownnumber0
Firefox30.0.0ownnumber0
Firefox29.0.0???
Firefox28.0.0???
Firefox27.0.0???
Firefox24.0.0???
Firefox18.0.0???
Firefox6.0.0???
Firefox5.0.1???
Googlebot2.1.0ownnumber0
IE11.0.0???
IE10.0.0???
IE9.0.0???
Opera9.80.0???
Safari538.1.0ownnumber0
Safari12.0.1ownnumber0
Safari12.0.0???
Safari11.1.2ownnumber0
Safari11.1.1???
Safari11.1.0ownnumber0
Safari11.0.3ownnumber0
Safari11.0.2ownnumber0
Safari11.0.1ownnumber0
Safari11.0.0ownnumber0
Safari10.1.2ownnumber0
Safari10.1.1ownnumber0
Safari10.1.0???
Safari10.0.3ownnumber0
Safari10.0.0ownnumber0
Safari9.1.3ownnumber0
Safari9.1.2ownnumber0
Safari8.0.8ownnumber0
Safari8.0.0???
Safari7.1.8ownnumber0
Safari7.0.3???
Safari6.0.5???
Safari5.1.7???
Safari5.0.5???
Safari4.0.0ownnumber0
SamsungBrowser7.2.0ownnumber0
SamsungBrowser6.2.0ownnumber0
SamsungBrowser4.0.0???

PropertiesChromeChromiumCriOSEdgeFirefoxGooglebotIEOperaSafariSamsungBrowser