BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome80.0.3963???
Chrome80.0.3957???
Chrome80.0.3955???
Chrome79.0.3945???
Chrome79.0.3928ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome79.0.3915ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome78.0.3904ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome78.0.3902ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome78.0.3901ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome78.0.3895ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome78.0.3887ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome78.0.3876ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome77.0.3865ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome77.0.3858ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome77.0.3855ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome77.0.3849ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome77.0.3835ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome77.0.3833ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome76.0.3809ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome76.0.3804ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome76.0.3802ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome76.0.3800ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome76.0.3788ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome75.0.3900ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome75.0.3770ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome75.0.3755ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome74.0.3729ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome73.0.3683ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome72.0.3626ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome72.0.3617ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome72.0.3598ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome71.0.3578ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome71.0.3539ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome70.0.3538ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome70.0.3534ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome70.0.3531ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome70.0.3522ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome70.0.3520ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome69.0.3497ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome69.0.3494ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome69.0.3481ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome69.0.3472ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome69.0.3466ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome69.0.3457ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome69.0.3449ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome68.0.3440ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome68.0.3434ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome68.0.3431ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome68.0.3428???
Chrome68.0.3423ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome68.0.3409ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome68.0.3400ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome68.0.3398???
Chrome67.0.3500ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome67.0.3396ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome67.0.3394ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome67.0.3386ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome67.0.3384ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome66.0.3450ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome66.0.3359ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome66.0.3336ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome65.0.3325ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome65.0.3298ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome65.0.3294ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome65.0.3136???
Chrome64.0.3350ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome64.0.3282ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome64.0.3253ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome63.0.3239ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome63.0.3231ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome63.0.3214ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome63.0.3205ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome62.0.3202ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome62.0.3176ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome62.0.3175ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome62.0.3172ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome62.0.3166ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome61.0.3163ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome61.0.3159ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome61.0.3156ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome61.0.3150ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome61.0.3149ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome61.0.3147ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome61.0.3126ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome60.0.3112ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome60.0.2488ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome59.0.3071ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome58.0.3300???
Chrome58.0.3050ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome58.0.3029ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome57.0.2987ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome56.0.2924ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome55.0.2883ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome54.0.5485ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome54.0.2840ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome53.0.2785ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome52.0.2743ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome51.0.2704???
Chrome50.0.2661???
Chrome49.0.2623???
Chrome48.0.6483ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome48.0.2564???
Chrome47.0.2526???
Chrome46.0.2490???
Chrome45.0.2454???
Chrome44.0.2403???
Chrome43.0.2357???
Chrome42.0.2311???
Chrome41.0.2272ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome40.0.2214???
Chrome39.0.2596ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome39.0.2171???
Chrome38.0.2125???
Chrome38.0.1025???
Chrome37.0.2062???
Chrome36.0.1985???
Chrome35.0.1916???
Chrome34.0.1847???
Chrome33.0.1750???
Chrome31.0.1650???
Chrome29.0.1547???
Chrome27.0.1453ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Chrome25.0.1364???
Chrome24.0.1312???
Chrome19.0.1084???
Chrome15.0.874???
CriOS66.0.3359ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
CriOS65.0.3325ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
CriOS64.0.3282ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
CriOS62.0.3202ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
CriOS59.0.3071ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Edge79.0.287ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Edge78.0.276ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Edge78.0.268ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Edge77.0.235ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Edge77.0.232ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Edge77.0.222ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Edge77.0.221ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Edge77.0.217ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Edge77.0.186ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Edge76.0.174ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Edge76.0.169ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Edge76.0.167ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Edge76.0.147ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Edge76.0.141ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Edge75.0.130ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Edge75.0.126ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Edge75.0.121ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Edge75.0.111ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Edge74.1.96ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Edge18.18363.0ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Edge18.18362.0ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Edge18.17763.0ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Edge17.17134.0ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Edge16.16299.0ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Edge15.15063.0???
Edge14.14393.0???
Edge13.10586.0???
Edge12.10136.0ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Firefox71.0.0ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Firefox70.0.0ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Firefox69.0.0ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Firefox68.0.0ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Firefox67.0.0ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Firefox66.0.0ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Firefox65.0.0ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Firefox64.0.0???
Firefox63.0.0???
Firefox62.0.0???
Firefox61.0.0???
Firefox60.0.0???
Firefox59.0.0ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Firefox58.0.0???
Firefox57.0.0???
Firefox56.2.5???
Firefox56.2.3???
Firefox56.0.0???
Firefox55.0.0???
Firefox54.0.0???
Firefox53.0.0???
Firefox52.0.0???
Firefox51.0.0???
Firefox50.0.0???
Firefox49.0.0???
Firefox48.0.0???
Firefox47.0.0???
Firefox45.0.0???
Firefox44.0.0???
Firefox43.0.0???
Firefox39.0.0???
Firefox38.0.0???
Firefox35.0.0???
Firefox33.0.0???
Firefox30.0.0???
Firefox29.0.0???
Firefox28.0.0???
Firefox27.0.0???
Firefox24.0.0???
Firefox18.0.0???
Firefox6.0.0???
Firefox5.0.1???
FxiOS19.1.0ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Googlebot2.1.0???
IE11.0.0???
IE10.0.0???
IE9.0.0???
Opera9.80.0???
Safari538.1.0???
Safari13.0.3ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Safari13.0.2ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Safari13.0.1ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Safari13.0.0ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Safari12.1.2ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Safari12.1.1ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Safari12.1.0ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Safari12.0.3ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Safari12.0.2ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Safari12.0.1ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Safari12.0.0ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Safari11.1.2ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Safari11.1.1ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Safari11.1.0ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Safari11.0.3ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Safari11.0.2ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Safari11.0.1ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Safari11.0.0ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Safari10.1.2ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Safari10.1.1ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Safari10.1.0ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Safari10.0.3???
Safari10.0.0ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Safari9.1.3???
Safari9.1.2???
Safari8.0.8???
Safari8.0.0???
Safari7.1.8???
Safari7.0.3ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Safari7.0.0???
Safari6.0.5???
Safari5.1.7???
Safari5.0.5???
Safari4.0.0ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
Safari3.1.1ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
SamsungBrowser9.2.0ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
SamsungBrowser9.0.0ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
SamsungBrowser7.2.0ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
SamsungBrowser6.2.0ownfunctionfunction CountQueuingStrategy() { [native code] }
SamsungBrowser4.0.0???

PropertiesChromeCriOSEdgeFirefoxFxiOSGooglebotIEOperaSafariSamsungBrowser
length 27.0.1453 59.0.3071 12.0.0 59.0.0 19.1.0??? 3.0.0 6.0.0
prototype 27.0.1453 59.0.3071 12.0.0 59.0.0 19.1.0??? 3.0.0 6.0.0