BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome64.0.3253ownbooltrue
Chrome63.0.3239ownbooltrue
Chrome63.0.3231ownbooltrue
Chrome63.0.3214???
Chrome62.0.3202ownboolfalse
Chrome62.0.3176ownbooltrue
Chrome62.0.3172ownboolfalse
Chrome62.0.3166???
Chrome61.0.3163ownboolfalse
Chrome61.0.3159???
Chrome61.0.3156ownbooltrue
Chrome61.0.3150???
Chrome61.0.3149ownbooltrue
Chrome61.0.3147ownbooltrue
Chrome61.0.3126???
Chrome60.0.3112ownbooltrue
Chrome59.0.3071ownbooltrue
Chrome58.0.3050ownboolfalse
Chrome58.0.3029ownbooltrue
Chrome57.0.2987???
Chrome56.0.2924ownboolfalse
Chrome55.0.2883???
Chrome53.0.2785???
Chrome52.0.2743ownbooltrue
Chrome51.0.2704ownboolfalse
Chrome50.0.2661ownboolfalse
Chrome49.0.2623ownboolfalse
Chrome48.0.2564ownboolfalse
Chrome47.0.2526???
Chrome46.0.2490???
Chrome45.0.2454???
Chrome44.0.2403???
Chrome43.0.2357???
Chrome42.0.2311???
Chrome41.0.2272???
Chrome40.0.2214???
Chrome39.0.2171???
Chrome38.0.2125???
Chrome38.0.1025???
Chrome37.0.2062???
Chrome36.0.1985???
Chrome35.0.1916???
Chrome34.0.1847???
Chrome29.0.1547???
Chrome25.0.1364???
Chrome24.0.1312???
Chrome19.0.1084???
Chrome15.0.874???
Chromium61.0.3163???
Chromium60.0.3112???
CriOS59.0.3071???
Edge15.15063.0ownbooltrue
Edge14.14393.0???
Firefox58.0.0???
Firefox57.0.0ownboolfalse
Firefox56.0.0ownboolfalse
Firefox55.0.0ownbooltrue
Firefox54.0.0ownbooltrue
Firefox53.0.0ownboolfalse
Firefox52.0.0ownboolfalse
Firefox51.0.0ownbooltrue
Firefox50.0.0ownbooltrue
Firefox49.0.0???
Firefox45.0.0???
Firefox44.0.0???
Firefox35.0.0???
Firefox30.0.0???
Firefox29.0.0???
Firefox28.0.0???
Firefox27.0.0???
Firefox24.0.0???
Firefox18.0.0???
Firefox6.0.0???
Firefox5.0.1???
Googlebot2.1.0???
IE11.0.0???
IE10.0.0???
IE9.0.0???
Maxthon5.0.4???
Safari11.0.1???
Safari11.0.0ownbooltrue
Safari10.1.2???
Safari10.1.1???
Safari10.1.0???
Safari10.0.3???
Safari10.0.0???
Safari9.1.3???
Safari8.0.8???
Safari7.1.8???
Safari6.0.5???
Safari5.1.7???
Safari5.0.5???
Safari4.0.0???
SamsungBrowser6.2.0???
SamsungBrowser4.0.0???

PropertiesChromeChromiumCriOSEdgeFirefoxGooglebotIEMaxthonSafariSamsungBrowser