BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome61.0.3159???
Chrome61.0.3156ownbooltrue
Chrome61.0.3150???
Chrome61.0.3149ownbooltrue
Chrome61.0.3147ownbooltrue
Chrome61.0.3126???
Chrome60.0.3112ownbooltrue
Chrome59.0.3071ownboolfalse
Chrome58.0.3029ownbooltrue
Chrome57.0.2987???
Chrome56.0.2924ownboolfalse
Chrome51.0.2704ownboolfalse
Chrome50.0.2661ownboolfalse
Chrome49.0.2623ownboolfalse
Chrome48.0.2564ownboolfalse
Chrome47.0.2526???
Chrome46.0.2490???
Chrome45.0.2454???
Chrome44.0.2403???
Chrome43.0.2357???
Chrome42.0.2311???
Chrome41.0.2272???
Chrome40.0.2214???
Chrome39.0.2171???
Chrome38.0.2125???
Chrome37.0.2062???
Chrome36.0.1985???
Chrome35.0.1916???
Chrome34.0.1847???
Chrome32.0.1700???
Chrome29.0.1547???
Chrome25.0.1364???
Chrome24.0.1312???
Chrome19.0.1084???
Chrome15.0.874???
Dragon36.1.1???
Edge15.15063.0ownbooltrue
Edge14.14393.0???
Firefox56.0.0ownbooltrue
Firefox54.0.0ownbooltrue
Firefox53.0.0ownbooltrue
Firefox52.0.0ownboolfalse
Firefox51.0.0ownbooltrue
Firefox40.1.0???
Firefox32.0.0???
Firefox30.0.0???
Firefox29.0.0???
Firefox28.0.0???
Firefox27.0.0???
Firefox24.0.0???
Firefox21.0.0???
Firefox18.0.0???
Firefox6.0.0???
Firefox5.0.1???
Googlebot2.1.0???
IE11.0.0???
IE10.0.0???
Safari10.1.2???
Safari10.1.1???
Safari10.1.0???
Safari10.0.0???
Safari9.1.3???
Safari9.0.0???
Safari8.0.8???
Safari7.1.8???
Safari6.0.5???
Safari5.1.7???
Safari5.0.5???
Safari4.0.0???
SamsungBrowser4.0.0???

PropertiesChromeDragonEdgeFirefoxGooglebotIESafariSamsungBrowser