BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome61.0.3159ownnumberNaN
Chrome61.0.3156ownnumberNaN
Chrome61.0.3150ownnumberNaN
Chrome61.0.3149ownnumberNaN
Chrome61.0.3147ownnumberNaN
Chrome61.0.3126ownnumberNaN
Chrome60.0.3112ownnumberNaN
Chrome59.0.3071ownnumberNaN
Chrome58.0.3029ownnumberNaN
Chrome57.0.2987ownnumberNaN
Chrome56.0.2924ownnumberNaN
Chrome51.0.2704ownnumberNaN
Chrome50.0.2661ownnumberNaN
Chrome49.0.2623ownnumberNaN
Chrome48.0.2564ownnumberNaN
Chrome47.0.2526ownnumberNaN
Chrome46.0.2490ownnumberNaN
Chrome45.0.2454ownnumberNaN
Chrome44.0.2403ownnumberNaN
Chrome43.0.2357ownnumberNaN
Chrome42.0.2311ownnumberNaN
Chrome41.0.2272ownnumberNaN
Chrome40.0.2214ownnumberNaN
Chrome39.0.2171ownnumberNaN
Chrome38.0.2125ownnumberNaN
Chrome37.0.2062ownnumberNaN
Chrome36.0.1985ownnumberNaN
Chrome35.0.1916ownnumberNaN
Chrome34.0.1847ownnumberNaN
Chrome32.0.1700ownnumberNaN
Chrome29.0.1547ownnumberNaN
Chrome25.0.1364ownnumberNaN
Chrome24.0.1312ownnumberNaN
Chrome19.0.1084ownnumberNaN
Chrome15.0.874ownnumberNaN
Edge15.15063.0ownnumberNaN
Edge14.14393.0ownnumberNaN
Firefox56.0.0ownnumberNaN
Firefox54.0.0ownnumberNaN
Firefox53.0.0ownnumberNaN
Firefox52.0.0ownnumberNaN
Firefox51.0.0ownnumberNaN
Firefox40.1.0???
Firefox30.0.0inheritednumberNaN
Firefox29.0.0inheritednumberNaN
Firefox28.0.0inheritednumberNaN
Firefox27.0.0inheritednumberNaN
Firefox24.0.0inheritednumberNaN
Firefox18.0.0inheritednumberNaN
Firefox6.0.0ownnumberNaN
Firefox5.0.1ownnumberNaN
Googlebot2.1.0ownnumberNaN
IE11.0.0ownnumberNaN
IE10.0.0ownnumberNaN
Safari10.1.2ownnumberNaN
Safari10.1.1ownnumberNaN
Safari10.1.0ownnumberNaN
Safari10.0.0ownnumberNaN
Safari9.1.3ownnumberNaN
Safari9.0.0???
Safari8.0.8ownnumberNaN
Safari7.1.8ownnumberNaN
Safari6.0.5ownnumberNaN
Safari5.1.7ownnumberNaN
Safari5.0.5ownnumberNaN
Safari4.0.0ownnumberNaN
SamsungBrowser4.0.0ownnumberNaN

PropertiesChromeEdgeFirefoxGooglebotIESafariSamsungBrowser