BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome66.0.3336ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome65.0.3325ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome65.0.3298ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome65.0.3294ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome64.0.3282ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome64.0.3253ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome63.0.3239ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome63.0.3231ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome63.0.3214ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome62.0.3202ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome62.0.3176ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome62.0.3175ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome62.0.3172ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome62.0.3166ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome61.0.3163ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome61.0.3159ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome61.0.3156ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome61.0.3150ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome61.0.3149ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome61.0.3147ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome61.0.3126ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome60.0.3112ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome59.0.3071ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome58.0.3300ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome58.0.3050ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome58.0.3029ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome57.0.2987ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome56.0.2924ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome55.0.2883ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome54.0.2840ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome53.0.2785ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome52.0.2743ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome51.0.2704ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome50.0.2661ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome49.0.2623ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome48.0.2564ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome47.0.2526ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome46.0.2490ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome45.0.2454ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome44.0.2403ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome43.0.2357ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome42.0.2311ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome41.0.2272ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome40.0.2214ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome39.0.2171ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome38.0.2125ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome38.0.1025ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chrome37.0.2062???
Chrome36.0.1985???
Chrome35.0.1916???
Chrome34.0.1847???
Chrome29.0.1547???
Chrome25.0.1364???
Chrome24.0.1312???
Chrome19.0.1084???
Chrome15.0.874???
Chromium63.0.3239ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chromium62.0.3202ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chromium61.0.3163ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chromium60.0.3112ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Chromium48.0.2564???
CriOS64.0.3282???
CriOS62.0.3202???
CriOS59.0.3071???
Edge16.16299.0ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Edge15.15063.0ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Edge14.14393.0ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Firefox59.0.0ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Firefox58.0.0ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Firefox57.0.0ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Firefox56.0.0ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Firefox55.0.0ownfunction function Map() { [native code] }
Firefox54.0.0ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Firefox53.0.0ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Firefox52.0.0ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Firefox51.0.0ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Firefox50.0.0ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Firefox49.0.0???
Firefox45.0.0???
Firefox44.0.0ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Firefox43.1.0???
Firefox37.0.0???
Firefox35.0.0inheritedfunctionfunction Map() { [native code] }
Firefox30.0.0inheritedfunctionfunction Map() { [native code] }
Firefox29.0.0inheritedfunctionfunction Map() { [native code] }
Firefox28.0.0inheritedfunctionfunction Map() { [native code] }
Firefox27.0.0inheritedfunctionfunction Map() { [native code] }
Firefox24.0.0inheritedfunctionfunction Map() { [native code] }
Firefox18.0.0inheritedfunctionfunction Map() { [native code] }
Firefox15.0.1???
Firefox6.0.0???
Firefox5.0.1???
Googlebot2.1.0ownfunctionfunction Map() { [native code] }
IE11.0.0ownfunction function Map() { [native code] }
IE10.0.0???
IE9.0.0???
Maxthon5.0.4ownfunction function Map() { [native code] }
PhantomJS2.1.1???
Safari11.1.0???
Safari11.0.3???
Safari11.0.2???
Safari11.0.1???
Safari11.0.0ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Safari10.1.2???
Safari10.1.1ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Safari10.1.0???
Safari10.0.0ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Safari9.1.3ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Safari8.0.8ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Safari7.1.8ownfunctionfunction Map() { [native code] }
Safari6.0.5???
Safari6.0.0???
Safari5.1.7???
Safari5.0.5???
Safari4.0.0???
SamsungBrowser6.2.0ownfunctionfunction Map() { [native code] }
SamsungBrowser4.0.0ownfunctionfunction Map() { [native code] }

PropertiesChromeChromiumCriOSEdgeFirefoxGooglebotIEMaxthonPhantomJSSafariSamsungBrowser
length 38.0.1025 60.0.3112? 14.14393.0 18.0.0 2.1.0 11.0.0 5.0.4? 7.0.0 4.0.0
prototype 38.0.1025 60.0.3112? 14.14393.0 18.0.0 2.1.0 11.0.0 5.0.4? 7.0.0 4.0.0