BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome65.0.3322ownnumberInfinity
Chrome65.0.3298ownnumberInfinity
Chrome65.0.3294ownnumberInfinity
Chrome64.0.3282ownnumberInfinity
Chrome64.0.3253ownnumberInfinity
Chrome63.0.3239ownnumberInfinity
Chrome63.0.3231ownnumberInfinity
Chrome63.0.3214ownnumberInfinity
Chrome62.0.3202ownnumberInfinity
Chrome62.0.3176ownnumberInfinity
Chrome62.0.3175ownnumberInfinity
Chrome62.0.3172ownnumberInfinity
Chrome62.0.3166ownnumberInfinity
Chrome61.0.3163ownnumberInfinity
Chrome61.0.3159ownnumberInfinity
Chrome61.0.3156ownnumberInfinity
Chrome61.0.3150ownnumberInfinity
Chrome61.0.3149ownnumberInfinity
Chrome61.0.3147ownnumberInfinity
Chrome61.0.3126ownnumberInfinity
Chrome60.0.3112ownnumberInfinity
Chrome59.0.3071ownnumberInfinity
Chrome58.0.3300ownnumberInfinity
Chrome58.0.3050ownnumberInfinity
Chrome58.0.3029ownnumberInfinity
Chrome57.0.2987ownnumberInfinity
Chrome56.0.2924ownnumberInfinity
Chrome55.0.2883ownnumberInfinity
Chrome54.0.2840ownnumberInfinity
Chrome53.0.2785ownnumberInfinity
Chrome52.0.2743ownnumberInfinity
Chrome51.0.2704ownnumberInfinity
Chrome50.0.2661ownnumberInfinity
Chrome49.0.2623ownnumberInfinity
Chrome48.0.2564ownnumberInfinity
Chrome47.0.2526ownnumberInfinity
Chrome46.0.2490ownnumberInfinity
Chrome45.0.2454ownnumberInfinity
Chrome44.0.2403ownnumberInfinity
Chrome43.0.2357ownnumberInfinity
Chrome42.0.2311ownnumberInfinity
Chrome41.0.2272ownnumberInfinity
Chrome40.0.2214ownnumberInfinity
Chrome39.0.2171ownnumberInfinity
Chrome38.0.2125ownnumberInfinity
Chrome38.0.1025ownnumberInfinity
Chrome37.0.2062ownnumberInfinity
Chrome36.0.1985ownnumberInfinity
Chrome35.0.1916ownnumberInfinity
Chrome34.0.1847ownnumberInfinity
Chrome29.0.1547ownnumberInfinity
Chrome25.0.1364ownnumberInfinity
Chrome24.0.1312ownnumberInfinity
Chrome19.0.1084ownnumberInfinity
Chrome15.0.874ownnumberInfinity
Chromium63.0.3239ownnumberInfinity
Chromium62.0.3202ownnumberInfinity
Chromium61.0.3163ownnumberInfinity
Chromium60.0.3112ownnumberInfinity
Chromium48.0.2564???
CriOS62.0.3202ownnumberInfinity
CriOS59.0.3071ownnumberInfinity
Edge16.16299.0ownnumberInfinity
Edge15.15063.0ownnumberInfinity
Edge14.14393.0ownnumberInfinity
Firefox59.0.0ownnumberInfinity
Firefox58.0.0ownnumberInfinity
Firefox57.0.0ownnumberInfinity
Firefox56.0.0ownnumberInfinity
Firefox55.0.0ownnumberInfinity
Firefox54.0.0ownnumberInfinity
Firefox53.0.0ownnumberInfinity
Firefox52.0.0ownnumberInfinity
Firefox51.0.0ownnumberInfinity
Firefox50.0.0ownnumberInfinity
Firefox49.0.0???
Firefox45.0.0???
Firefox44.0.0ownnumberInfinity
Firefox35.0.0inheritednumberInfinity
Firefox30.0.0inheritednumberInfinity
Firefox29.0.0inheritednumberInfinity
Firefox28.0.0inheritednumberInfinity
Firefox27.0.0inheritednumberInfinity
Firefox24.0.0inheritednumberInfinity
Firefox18.0.0inheritednumberInfinity
Firefox6.0.0ownnumberInfinity
Firefox5.0.1ownnumberInfinity
Firefox3.6.28???
Googlebot2.1.0ownnumberInfinity
IE11.0.0ownnumberInfinity
IE10.0.0ownnumberInfinity
IE9.0.0ownnumberInfinity
Java1.8.0???
Maxthon5.0.4ownnumberInfinity
Safari11.0.2ownnumberInfinity
Safari11.0.1ownnumberInfinity
Safari11.0.0ownnumberInfinity
Safari10.1.2ownnumberInfinity
Safari10.1.1ownnumberInfinity
Safari10.1.0ownnumberInfinity
Safari10.0.0ownnumberInfinity
Safari9.1.3ownnumberInfinity
Safari8.0.8ownnumberInfinity
Safari7.1.8ownnumberInfinity
Safari6.0.5ownnumberInfinity
Safari5.1.7ownnumberInfinity
Safari5.0.5ownnumberInfinity
Safari4.0.0ownnumberInfinity
SamsungBrowser6.2.0ownnumberInfinity
SamsungBrowser4.0.0ownnumberInfinity
urllib2.6.0???

PropertiesChromeChromiumCriOSEdgeFirefoxGooglebotIEJavaMaxthonSafariSamsungBrowserurllib