BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome71.0.3539ownnumberInfinity
Chrome70.0.3538ownnumberInfinity
Chrome70.0.3534ownnumberInfinity
Chrome70.0.3531ownnumberInfinity
Chrome70.0.3522ownnumberInfinity
Chrome70.0.3520ownnumberInfinity
Chrome69.0.3497ownnumberInfinity
Chrome69.0.3494ownnumberInfinity
Chrome69.0.3472ownnumberInfinity
Chrome69.0.3466ownnumberInfinity
Chrome69.0.3457ownnumberInfinity
Chrome69.0.3449ownnumberInfinity
Chrome68.0.3440ownnumberInfinity
Chrome68.0.3434ownnumberInfinity
Chrome68.0.3428ownnumberInfinity
Chrome68.0.3423ownnumberInfinity
Chrome68.0.3409ownnumberInfinity
Chrome68.0.3400ownnumberInfinity
Chrome68.0.3398???
Chrome67.0.3500ownnumberInfinity
Chrome67.0.3396ownnumberInfinity
Chrome67.0.3394ownnumberInfinity
Chrome67.0.3386ownnumberInfinity
Chrome66.0.3450ownnumberInfinity
Chrome66.0.3359ownnumberInfinity
Chrome66.0.3336ownnumberInfinity
Chrome65.0.3325ownnumberInfinity
Chrome65.0.3294ownnumberInfinity
Chrome64.0.3350ownnumberInfinity
Chrome64.0.3282ownnumberInfinity
Chrome64.0.3253ownnumberInfinity
Chrome63.0.3239ownnumberInfinity
Chrome63.0.3231ownnumberInfinity
Chrome63.0.3205ownnumberInfinity
Chrome62.0.3202ownnumberInfinity
Chrome62.0.3176ownnumberInfinity
Chrome62.0.3175ownnumberInfinity
Chrome62.0.3172ownnumberInfinity
Chrome62.0.3166ownnumberInfinity
Chrome61.0.3163ownnumberInfinity
Chrome61.0.3156ownnumberInfinity
Chrome61.0.3150ownnumberInfinity
Chrome61.0.3149ownnumberInfinity
Chrome61.0.3147ownnumberInfinity
Chrome61.0.3126ownnumberInfinity
Chrome60.0.3112ownnumberInfinity
Chrome59.0.3071ownnumberInfinity
Chrome58.0.3300ownnumberInfinity
Chrome58.0.3050ownnumberInfinity
Chrome58.0.3029ownnumberInfinity
Chrome57.0.2987ownnumberInfinity
Chrome56.0.2924ownnumberInfinity
Chrome55.0.2883ownnumberInfinity
Chrome54.0.2840ownnumberInfinity
Chrome52.0.2743ownnumberInfinity
Chrome51.0.2704ownnumberInfinity
Chrome50.0.2661ownnumberInfinity
Chrome49.0.2623ownnumberInfinity
Chrome48.0.2564ownnumberInfinity
Chrome44.0.2403ownnumberInfinity
Chrome43.0.2357ownnumberInfinity
Chrome42.0.2311ownnumberInfinity
Chrome41.0.2272ownnumberInfinity
Chrome40.0.2214ownnumberInfinity
Chrome38.0.2125ownnumberInfinity
Chrome37.0.2062ownnumberInfinity
Chrome36.0.1985ownnumberInfinity
Chrome33.0.1750ownnumberInfinity
Chrome27.0.1453ownnumberInfinity
Chrome25.0.1364ownnumberInfinity
Chrome24.0.1312ownnumberInfinity
Chrome19.0.1084ownnumberInfinity
Chrome15.0.874ownnumberInfinity
Chromium69.0.3497ownnumberInfinity
Chromium68.0.3440ownnumberInfinity
Chromium65.0.3325ownnumberInfinity
Chromium63.0.3239ownnumberInfinity
Chromium62.0.3202ownnumberInfinity
Chromium61.0.3163ownnumberInfinity
Chromium60.0.3112ownnumberInfinity
Chromium48.0.2564???
Chromium37.0.2062ownnumberInfinity
CriOS65.0.3325ownnumberInfinity
CriOS64.0.3282ownnumberInfinity
CriOS62.0.3202ownnumberInfinity
Edge17.17134.0ownnumberInfinity
Edge16.16299.0ownnumberInfinity
Edge15.15063.0ownnumberInfinity
Edge14.14393.0ownnumberInfinity
Edge13.10586.0ownnumberInfinity
Edge12.10136.0ownnumberInfinity
Exabot3.0.0???
Firefox63.0.0ownnumberInfinity
Firefox62.0.0ownnumberInfinity
Firefox61.0.0ownnumberInfinity
Firefox60.0.0ownnumberInfinity
Firefox59.0.0ownnumberInfinity
Firefox58.0.0ownnumberInfinity
Firefox57.0.0ownnumberInfinity
Firefox56.0.0ownnumberInfinity
Firefox55.0.0ownnumberInfinity
Firefox54.0.0ownnumberInfinity
Firefox53.0.0ownnumberInfinity
Firefox52.0.0ownnumberInfinity
Firefox51.0.0ownnumberInfinity
Firefox50.0.0ownnumberInfinity
Firefox47.0.0???
Firefox44.0.0ownnumberInfinity
Firefox38.0.0ownnumberInfinity
Firefox35.0.0inheritednumberInfinity
Firefox33.0.0inheritednumberInfinity
Firefox30.0.0inheritednumberInfinity
Firefox29.0.0inheritednumberInfinity
Firefox28.0.0inheritednumberInfinity
Firefox18.0.0inheritednumberInfinity
Firefox6.0.0ownnumberInfinity
Firefox5.0.1ownnumberInfinity
Googlebot2.1.0ownnumberInfinity
IE11.0.0ownnumberInfinity
IE10.0.0ownnumberInfinity
IE9.0.0ownnumberInfinity
Safari11.1.2ownnumberInfinity
Safari11.1.0ownnumberInfinity
Safari11.0.3ownnumberInfinity
Safari11.0.2ownnumberInfinity
Safari11.0.1ownnumberInfinity
Safari11.0.0ownnumberInfinity
Safari10.1.2ownnumberInfinity
Safari10.1.1ownnumberInfinity
Safari10.0.3ownnumberInfinity
Safari10.0.0ownnumberInfinity
Safari9.1.3ownnumberInfinity
Safari9.1.2ownnumberInfinity
Safari8.0.8ownnumberInfinity
Safari7.1.8ownnumberInfinity
Safari6.0.5ownnumberInfinity
Safari5.1.7ownnumberInfinity
Safari5.0.5ownnumberInfinity
Safari4.0.0ownnumberInfinity
SamsungBrowser7.2.0ownnumberInfinity
SamsungBrowser6.2.0ownnumberInfinity
SamsungBrowser4.0.0ownnumberInfinity

PropertiesChromeChromiumCriOSEdgeExabotFirefoxGooglebotIESafariSamsungBrowser