BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome62.0.3166ownnumberInfinity
Chrome61.0.3159ownnumberInfinity
Chrome61.0.3156ownnumberInfinity
Chrome61.0.3150ownnumberInfinity
Chrome61.0.3149ownnumberInfinity
Chrome61.0.3147ownnumberInfinity
Chrome61.0.3126ownnumberInfinity
Chrome60.0.3112ownnumberInfinity
Chrome59.0.3071ownnumberInfinity
Chrome58.0.3029ownnumberInfinity
Chrome57.0.2987ownnumberInfinity
Chrome56.0.2924ownnumberInfinity
Chrome51.0.2704ownnumberInfinity
Chrome50.0.2661ownnumberInfinity
Chrome49.0.2623ownnumberInfinity
Chrome48.0.2564ownnumberInfinity
Chrome47.0.2526ownnumberInfinity
Chrome46.0.2490ownnumberInfinity
Chrome45.0.2454ownnumberInfinity
Chrome44.0.2403ownnumberInfinity
Chrome43.0.2357ownnumberInfinity
Chrome42.0.2311ownnumberInfinity
Chrome41.0.2272ownnumberInfinity
Chrome40.0.2214ownnumberInfinity
Chrome39.0.2171ownnumberInfinity
Chrome38.0.2125ownnumberInfinity
Chrome37.0.2062ownnumberInfinity
Chrome36.0.1985ownnumberInfinity
Chrome35.0.1916ownnumberInfinity
Chrome34.0.1847ownnumberInfinity
Chrome29.0.1547ownnumberInfinity
Chrome25.0.1364ownnumberInfinity
Chrome24.0.1312ownnumberInfinity
Chrome19.0.1084ownnumberInfinity
Chrome15.0.874ownnumberInfinity
CriOS59.0.3071ownnumberInfinity
Edge15.15063.0ownnumberInfinity
Edge14.14393.0ownnumberInfinity
Findxbot1.0.0???
Firefox56.0.0ownnumberInfinity
Firefox54.0.0ownnumberInfinity
Firefox53.0.0ownnumberInfinity
Firefox52.0.0ownnumberInfinity
Firefox51.0.0ownnumberInfinity
Firefox30.0.0inheritednumberInfinity
Firefox29.0.0inheritednumberInfinity
Firefox28.0.0inheritednumberInfinity
Firefox27.0.0inheritednumberInfinity
Firefox24.0.0inheritednumberInfinity
Firefox18.0.0inheritednumberInfinity
Firefox6.0.0ownnumberInfinity
Firefox5.0.1ownnumberInfinity
Googlebot2.1.0ownnumberInfinity
IE11.0.0ownnumberInfinity
IE10.0.0ownnumberInfinity
Safari10.1.2ownnumberInfinity
Safari10.1.1ownnumberInfinity
Safari10.1.0ownnumberInfinity
Safari10.0.0ownnumberInfinity
Safari9.1.3ownnumberInfinity
Safari8.0.8ownnumberInfinity
Safari7.1.8ownnumberInfinity
Safari6.0.5ownnumberInfinity
Safari5.1.7ownnumberInfinity
Safari5.0.5ownnumberInfinity
Safari4.0.0ownnumberInfinity
SamsungBrowser4.0.0ownnumberInfinity

PropertiesChromeCriOSEdgeFindxbotFirefoxGooglebotIESafariSamsungBrowser