BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome81.0.4044???
Chrome86.0.4240ownstring
Chrome88.0.4301???
Edge86.0.622ownstring
Edge87.0.651???
Edge87.0.658ownstring
Firefox68.0.0???
Firefox79.0.0ownstring
HeadlessChrome81.0.4044???
IE10.0.0inheritedstring
Safari10.1.2ownstring

PropertiesChromeEdgeFirefoxHeadlessChromeIESafari