BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome79.0.3915ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome79.0.3914???
Chrome79.0.3913???
Chrome78.0.3902ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome78.0.3901ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome78.0.3895ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome78.0.3887ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome78.0.3876ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome77.0.3865ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome77.0.3858ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome77.0.3855ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome77.0.3849ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome77.0.3835ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome77.0.3833ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome76.0.3809ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome76.0.3804ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome76.0.3802ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome76.0.3800ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome76.0.3788ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome75.0.3770ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome75.0.3755ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome74.0.3729ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome73.0.3683ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome72.0.3626ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome72.0.3617ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome72.0.3598ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome71.0.3578ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome71.0.3539ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome70.0.3538ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome70.0.3534ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome70.0.3531ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome70.0.3522ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome70.0.3520ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome69.0.3497ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome69.0.3494ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome69.0.3481ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome69.0.3472ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome69.0.3466ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome69.0.3457ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome69.0.3449ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome68.0.3440ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome68.0.3434ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome68.0.3431ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome68.0.3428ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome68.0.3423ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome68.0.3409ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome68.0.3400ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome68.0.3398???
Chrome67.0.3500ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome67.0.3396ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome67.0.3394ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome67.0.3386ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome67.0.3384ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome66.0.3450ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome66.0.3359ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome66.0.3336ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome65.0.3325ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome65.0.3298ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome65.0.3294ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome64.0.3350ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome64.0.3282ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome64.0.3253ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome63.0.3239ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome63.0.3231ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome63.0.3214ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome63.0.3205ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome62.0.3202ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome62.0.3176ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome62.0.3175ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome62.0.3172ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome62.0.3166ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome61.0.3163ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome61.0.3159ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome61.0.3156ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome61.0.3150ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome61.0.3149ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome61.0.3147ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome61.0.3126ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome60.0.3112ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome60.0.2488ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome59.0.3071ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome58.0.3300ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome58.0.3050ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome58.0.3029ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome57.0.6516???
Chrome57.0.2987ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome56.0.9075???
Chrome56.0.2924ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome55.0.2903???
Chrome55.0.2883ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome54.0.2840ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome53.0.2785ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome52.0.8288???
Chrome52.0.2743ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome51.0.2704ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome50.0.6843???
Chrome50.0.2661ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome49.0.2623ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome48.0.6483ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome48.0.2564ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome47.0.2526ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome46.0.2490ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome45.0.6845???
Chrome45.0.2454ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome44.0.2403ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome43.0.2357ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome42.0.2311ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome41.0.2272ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome40.0.2214ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome39.0.2596ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome39.0.2171ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome38.0.2125ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome38.0.1025ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome37.0.2062???
Chrome36.0.1985???
Chrome35.0.1916???
Chrome34.0.1847???
Chrome33.0.1750???
Chrome31.0.1650???
Chrome29.0.1547???
Chrome27.0.1453ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Chrome25.0.1364???
Chrome24.0.1312???
Chrome19.0.1084???
Chrome15.0.874???
CriOS66.0.3359???
CriOS65.0.3325???
CriOS64.0.3282???
CriOS62.0.3202???
CriOS59.0.3071???
Edge78.0.268ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Edge77.0.235ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Edge77.0.232ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Edge77.0.222ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Edge77.0.221ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Edge77.0.217ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Edge77.0.186ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Edge76.0.174ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Edge76.0.169ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Edge76.0.167ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Edge76.0.147ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Edge76.0.141ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Edge75.0.130ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Edge75.0.126ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Edge75.0.121ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Edge75.0.111ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Edge74.1.96ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Edge18.18362.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Edge18.17763.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Edge17.17134.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Edge16.16299.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Edge15.15063.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Edge14.14393.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Edge13.10586.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Edge12.10136.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Firefox71.0.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Firefox70.0.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Firefox69.0.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Firefox68.0.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Firefox67.0.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Firefox66.0.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Firefox65.0.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Firefox64.0.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Firefox63.0.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Firefox62.0.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Firefox61.0.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Firefox60.0.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Firefox59.0.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Firefox58.0.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Firefox57.0.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Firefox56.2.5ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Firefox56.2.3ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Firefox56.0.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Firefox55.0.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Firefox54.0.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Firefox53.0.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Firefox52.0.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Firefox51.0.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Firefox50.0.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Firefox49.0.0???
Firefox48.0.0???
Firefox47.0.0???
Firefox45.0.0???
Firefox44.0.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Firefox43.0.0???
Firefox39.0.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Firefox38.0.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Firefox35.0.0???
Firefox33.0.0???
Firefox30.0.0???
Firefox29.0.0???
Firefox28.0.0???
Firefox27.0.0???
Firefox24.0.0???
Firefox18.0.0???
Firefox6.0.0???
Firefox5.0.1???
Googlebot2.1.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
IE11.0.0???
IE10.0.0???
IE9.0.0???
Opera9.80.0???
Safari538.1.0???
Safari13.0.0???
Safari12.1.2ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Safari12.1.1???
Safari12.1.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Safari12.0.3ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Safari12.0.2???
Safari12.0.1ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Safari12.0.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Safari11.1.2ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Safari11.1.1???
Safari11.1.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Safari11.0.3???
Safari11.0.2???
Safari11.0.1???
Safari11.0.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Safari10.1.2ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Safari10.1.1ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Safari10.1.0???
Safari10.0.3???
Safari10.0.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Safari9.1.3ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Safari9.1.2???
Safari8.0.8???
Safari8.0.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Safari7.1.8???
Safari7.0.3ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Safari7.0.0???
Safari6.0.5???
Safari5.1.7???
Safari5.0.5???
Safari4.0.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
Safari3.1.1ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
SamsungBrowser9.2.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
SamsungBrowser9.0.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
SamsungBrowser7.2.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
SamsungBrowser6.2.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }
SamsungBrowser4.0.0ownfunctionfunction Symbol() { [native code] }

PropertiesChromeCriOSEdgeFirefoxGooglebotIEOperaSafariSamsungBrowser
asyncIterator 27.0.1453? 74.0.96 50.0.0??? 3.0.0 9.0.0
for 27.0.1025? 12.0.0 38.0.0 2.1.0?? 3.0.0 4.0.0
hasInstance 27.0.1453? 12.0.0 50.0.0??? 3.0.0 5.0.0
isConcatSpreadable 27.0.1453? 12.0.0 50.0.0??? 3.0.0 5.0.0
iterator 27.0.1025? 12.0.0 38.0.0 2.1.0?? 3.0.0 4.0.0
keyFor 27.0.1025? 12.0.0 38.0.0 2.1.0?? 3.0.0 4.0.0
length 27.0.1025? 12.0.0 38.0.0 2.1.0?? 3.0.0 4.0.0
match 27.0.1453? 12.0.0 44.0.0??? 3.0.0 5.0.0
matchAll 41.0.2272? 74.0.96 66.0.0??? 3.0.0?
prototype 27.0.1025? 12.0.0 38.0.0 2.1.0?? 3.0.0 4.0.0
replace 27.0.1453? 12.0.0 50.0.0??? 3.0.0 5.0.0
search 27.0.1453? 12.0.0 50.0.0??? 3.0.0 5.0.0
species 27.0.1453? 12.0.0 44.0.0??? 3.0.0 5.0.0
split 27.0.1453? 12.0.0 50.0.0??? 3.0.0 5.0.0
toPrimitive 27.0.1453? 12.0.0 44.0.0??? 3.0.0 5.0.0
toStringTag 27.0.1453? 12.0.0 50.0.0??? 3.0.0 5.0.0
unscopables 27.0.1025? 12.0.0 50.0.0 2.1.0?? 3.0.0 4.0.0