BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome80.0.3969???
Chrome80.0.3967???
Chrome80.0.3963???
Chrome80.0.3957ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome80.0.3955ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome79.0.3945ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome79.0.3928ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome79.0.3915ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome78.0.3904ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome78.0.3902ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome78.0.3901ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome78.0.3895ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome78.0.3887ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome78.0.3876ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome77.0.3865ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome77.0.3858ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome77.0.3855ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome77.0.3849ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome77.0.3835ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome77.0.3833ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome76.0.3809ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome76.0.3804ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome76.0.3802ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome76.0.3800ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome76.0.3788ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome75.0.3900ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome75.0.3770ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome75.0.3755ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome74.0.3729ownfunction function RegExp() { [native code] }
Chrome73.0.3683ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome72.0.3626ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome72.0.3617ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome72.0.3598ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome71.0.3578ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome71.0.3539ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome70.0.3538ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome70.0.3534ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome70.0.3531ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome70.0.3522ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome70.0.3520ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome69.0.3497ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome69.0.3494ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome69.0.3481ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome69.0.3472ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome69.0.3466ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome69.0.3457ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome69.0.3449ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome68.0.3440ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome68.0.3434ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome68.0.3431ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome68.0.3428ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome68.0.3423ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome68.0.3409ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome68.0.3400ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome68.0.3398???
Chrome67.0.3500ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome67.0.3396ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome67.0.3394ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome67.0.3386ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome67.0.3384ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome66.0.3450ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome66.0.3359ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome66.0.3336ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome65.0.3325ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome65.0.3298ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome65.0.3294ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome65.0.3136???
Chrome64.0.3350ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome64.0.3282ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome64.0.3253ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome63.0.3239ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome63.0.3231ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome63.0.3214ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome63.0.3205ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome62.0.3202ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome62.0.3176ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome62.0.3175ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome62.0.3172ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome62.0.3166ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome61.0.3163ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome61.0.3159ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome61.0.3156ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome61.0.3150ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome61.0.3149ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome61.0.3147ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome61.0.3126ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome60.0.3112ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome60.0.2488ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome59.0.3071ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome58.0.3300ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome58.0.3050ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome58.0.3029ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome57.0.2987ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome56.0.2924ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome55.0.2883ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome54.0.5485ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome54.0.2840ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome53.0.2785ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome52.0.2743ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome51.0.2704ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome50.0.2661ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome49.0.2623ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome48.0.6483ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome48.0.2564ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome47.0.2526ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome46.0.2490ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome45.0.2454ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome44.0.2403ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome43.0.2357ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome42.0.2311ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome41.0.2272ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome40.0.2214ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome39.0.2596ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome39.0.2171ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome38.0.2125ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome38.0.1025ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome37.0.2062ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome36.0.1985ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome35.0.1916ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome34.0.1847ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome33.0.1750ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome31.0.1650ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome29.0.1547ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome27.0.1453ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome25.0.1364ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome24.0.1312ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome19.0.1084ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Chrome15.0.874ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
CriOS66.0.3359???
CriOS65.0.3325???
CriOS64.0.3282???
CriOS62.0.3202???
CriOS59.0.3071???
Edge80.0.320ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Edge79.0.287ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Edge78.0.276ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Edge78.0.268ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Edge77.0.235ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Edge77.0.232ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Edge77.0.222ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Edge77.0.221ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Edge77.0.217ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Edge77.0.186ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Edge76.0.174ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Edge76.0.169ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Edge76.0.167ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Edge76.0.147ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Edge76.0.141ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Edge75.0.130ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Edge75.0.126ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Edge75.0.121ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Edge75.0.111ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Edge74.1.96ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Edge18.18363.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Edge18.18362.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Edge18.17763.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Edge17.17134.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Edge16.16299.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Edge15.15063.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Edge14.14393.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Edge13.10586.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Edge12.10136.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Firefox71.0.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Firefox70.0.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Firefox69.0.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Firefox68.0.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Firefox67.0.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Firefox66.0.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Firefox65.0.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Firefox64.0.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Firefox63.0.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Firefox62.0.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Firefox61.0.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Firefox60.0.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Firefox59.0.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Firefox58.0.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Firefox57.0.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Firefox56.2.5ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Firefox56.2.3ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Firefox56.0.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Firefox55.0.0ownfunction function RegExp() { [native code] }
Firefox54.0.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Firefox53.0.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Firefox52.0.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Firefox51.0.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Firefox50.0.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Firefox49.0.0???
Firefox48.0.0???
Firefox47.0.0???
Firefox45.0.0???
Firefox44.0.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Firefox43.0.0???
Firefox39.0.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Firefox38.0.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Firefox35.0.0inheritedfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Firefox33.0.0inheritedfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Firefox30.0.0inheritedfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Firefox29.0.0inheritedfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Firefox28.0.0inheritedfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Firefox27.0.0inheritedfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Firefox24.0.0inheritedfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Firefox18.0.0inheritedfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Firefox6.0.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Firefox5.0.1ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
FxiOS19.1.0???
Googlebot2.1.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
IE11.0.0ownfunction function RegExp() { [native code] }
IE10.0.0ownfunction function RegExp() { [native code] }
IE9.0.0ownfunction function RegExp() { [native code] }
Opera9.80.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Safari538.1.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Safari13.0.3???
Safari13.0.2???
Safari13.0.1ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Safari13.0.0???
Safari12.1.2ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Safari12.1.1???
Safari12.1.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Safari12.0.3ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Safari12.0.2???
Safari12.0.1ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Safari12.0.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Safari11.1.2ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Safari11.1.1???
Safari11.1.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Safari11.0.3???
Safari11.0.2???
Safari11.0.1???
Safari11.0.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Safari10.1.2ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Safari10.1.1ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Safari10.1.0???
Safari10.0.3???
Safari10.0.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Safari9.1.3ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Safari9.1.2???
Safari8.0.8ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Safari8.0.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Safari7.1.8ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Safari7.0.3ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Safari7.0.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Safari6.0.5ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Safari5.1.7ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Safari5.0.5???
Safari4.0.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Safari3.1.1ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
SamsungBrowser9.2.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
SamsungBrowser9.0.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
SamsungBrowser7.2.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
SamsungBrowser6.2.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
SamsungBrowser4.0.0ownfunctionfunction RegExp() { [native code] }
Scrapy1.8.0???

PropertiesChromeCriOSEdgeFirefoxFxiOSGooglebotIEOperaSafariSamsungBrowserScrapy
$& 15.0.874? 12.0.0 18.0.0? 2.1.0 9.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0?
$' 15.0.874? 12.0.0 18.0.0? 2.1.0 9.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0?
$* 15.0.874?? 18.0.0? 2.1.0? 9.80.0 4.0.0 4.0.0?
$+ 15.0.874? 12.0.0 18.0.0? 2.1.0 9.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0?
$1 15.0.874? 12.0.0 5.0.0? 2.1.0 9.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0?
$2 15.0.874? 12.0.0 5.0.0? 2.1.0 9.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0?
$3 15.0.874? 12.0.0 5.0.0? 2.1.0 9.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0?
$4 15.0.874? 12.0.0 5.0.0? 2.1.0 9.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0?
$5 15.0.874? 12.0.0 5.0.0? 2.1.0 9.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0?
$6 15.0.874? 12.0.0 5.0.0? 2.1.0 9.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0?
$7 15.0.874? 12.0.0 5.0.0? 2.1.0 9.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0?
$8 15.0.874? 12.0.0 5.0.0? 2.1.0 9.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0?
$9 15.0.874? 12.0.0 5.0.0? 2.1.0 9.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0?
$input 15.0.874??????? 4.0.0??
$_ 15.0.874? 12.0.0 18.0.0? 2.1.0 9.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0?
$` 15.0.874? 12.0.0 18.0.0? 2.1.0 9.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0?
arity??? 5.0.0???????
index 61.0.3163? 13.10586.0 55.0.0?? 9.0.0????
input 15.0.874? 12.0.0 5.0.0? 2.1.0 9.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0?
lastIndex 61.0.3163?? 55.0.0?? 9.0.0????
lastMatch 15.0.874? 12.0.0 5.0.0? 2.1.0 9.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0?
lastParen 15.0.874? 12.0.0 5.0.0? 2.1.0 9.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0?
leftContext 15.0.874? 12.0.0 5.0.0? 2.1.0 9.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0?
length 15.0.874? 12.0.0 5.0.0? 2.1.0 9.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0?
multiline 15.0.874?? 5.0.0? 2.1.0? 9.80.0 4.0.0 4.0.0?
prototype 15.0.874? 12.0.0 5.0.0? 2.1.0 9.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0?
rightContext 15.0.874? 12.0.0 5.0.0? 2.1.0 9.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0?