BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome72.0.3626ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome71.0.3578ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome71.0.3539ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome70.0.3538ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome70.0.3534ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome70.0.3531ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome70.0.3522ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome70.0.3520ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome69.0.3497ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome69.0.3494ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome69.0.3481ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome69.0.3472ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome69.0.3466ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome69.0.3457ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome69.0.3449ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome68.0.3440ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome68.0.3434ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome68.0.3431ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome68.0.3428???
Chrome68.0.3423ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome68.0.3409ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome68.0.3400ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome68.0.3398ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome67.0.3500ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome67.0.3396ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome67.0.3394ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome67.0.3386ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome67.0.3384ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome66.0.3450ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome66.0.3359ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome66.0.3336ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome65.0.3325ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome65.0.3298ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome65.0.3294ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome64.0.3350ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome64.0.3282ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome64.0.3253ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome63.0.3239ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome63.0.3231ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome63.0.3214ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome63.0.3205ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome62.0.3202ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome62.0.3176ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome62.0.3175ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome62.0.3172ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome62.0.3166ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome61.0.3163ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome61.0.3159ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome61.0.3156ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome61.0.3150ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome61.0.3149ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome61.0.3147ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome61.0.3126ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome60.0.3112ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome60.0.3020???
Chrome59.0.8579???
Chrome59.0.6740???
Chrome59.0.6578???
Chrome59.0.3071ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome58.0.3300ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome58.0.3050ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome58.0.3029ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome57.0.9361???
Chrome57.0.5690???
Chrome57.0.2987ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome56.0.2924ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome55.0.3849???
Chrome55.0.2883ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome54.0.2840ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome53.0.3221???
Chrome53.0.2785ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome52.0.2743ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome52.0.1894???
Chrome51.0.8411???
Chrome51.0.2704ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome50.0.9575???
Chrome50.0.7865???
Chrome50.0.2661ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome49.0.3933???
Chrome49.0.3393???
Chrome49.0.2623ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome48.0.2564ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome47.0.2526ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome46.0.2490ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome45.0.4392???
Chrome45.0.2620???
Chrome45.0.2566???
Chrome45.0.2454ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome44.0.5389???
Chrome44.0.2403ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome43.0.8570???
Chrome43.0.6502???
Chrome43.0.4717???
Chrome43.0.2357ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome42.0.3812???
Chrome42.0.3721???
Chrome42.0.2311ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome41.0.3258???
Chrome41.0.2272ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome40.0.2214ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome39.0.8358???
Chrome39.0.2578???
Chrome39.0.2171ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome38.0.2125ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome38.0.1025ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome37.0.2062ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome36.0.1985ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome35.0.1916ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome34.0.1847ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome33.0.1750ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome31.0.1650ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome29.0.1547ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome27.0.1453ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome25.0.1364ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome24.0.1312ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome19.0.1084ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chrome15.0.874ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chromium70.0.3538ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chromium69.0.3497ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chromium68.0.3440ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chromium66.0.3359ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chromium65.0.3325ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chromium64.0.3282ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chromium63.0.3239ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chromium62.0.3202ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chromium61.0.3163ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chromium60.0.3112ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chromium48.0.2564ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Chromium37.0.2062ownfunctionfunction Object() { [native code] }
CriOS66.0.3359???
CriOS65.0.3325???
CriOS64.0.3282???
CriOS62.0.3202???
CriOS59.0.3071???
Edge18.17763.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Edge17.17134.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Edge16.16299.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Edge15.15063.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Edge14.14393.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Edge13.10586.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Edge12.10136.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Firefox66.0.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Firefox65.0.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Firefox64.0.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Firefox63.0.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Firefox62.0.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Firefox61.0.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Firefox60.0.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Firefox59.0.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Firefox58.0.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Firefox57.0.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Firefox56.2.3ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Firefox56.0.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Firefox55.0.0ownfunction function Object() { [native code] }
Firefox54.0.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Firefox53.0.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Firefox52.0.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Firefox51.0.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Firefox50.0.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Firefox49.0.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Firefox47.0.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Firefox45.0.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Firefox44.0.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Firefox43.0.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Firefox39.0.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Firefox38.0.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Firefox35.0.0inheritedfunctionfunction Object() { [native code] }
Firefox33.0.0inheritedfunctionfunction Object() { [native code] }
Firefox30.0.0inheritedfunctionfunction Object() { [native code] }
Firefox29.0.0inheritedfunctionfunction Object() { [native code] }
Firefox28.0.0inheritedfunctionfunction Object() { [native code] }
Firefox27.0.0inheritedfunctionfunction Object() { [native code] }
Firefox24.0.0inheritedfunctionfunction Object() { [native code] }
Firefox18.0.0inheritedfunctionfunction Object() { [native code] }
Firefox6.0.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Firefox5.0.1ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Googlebot2.1.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
IE11.0.0ownfunction function Object() { [native code] }
IE10.0.0ownfunction function Object() { [native code] }
IE9.0.0ownfunction function Object() { [native code] }
Opera9.80.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Safari538.1.0???
Safari12.0.3ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Safari12.0.2???
Safari12.0.1???
Safari12.0.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Safari11.1.2ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Safari11.1.1???
Safari11.1.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Safari11.0.3???
Safari11.0.2???
Safari11.0.1???
Safari11.0.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Safari10.1.2ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Safari10.1.1ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Safari10.1.0???
Safari10.0.3???
Safari10.0.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Safari9.1.3ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Safari9.1.2???
Safari8.0.8ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Safari8.0.0???
Safari7.1.8ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Safari7.0.3ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Safari6.0.5ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Safari5.1.7ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Safari5.0.5ownfunctionfunction Object() { [native code] }
Safari4.0.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
SamsungBrowser9.0.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
SamsungBrowser7.2.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
SamsungBrowser6.2.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }
SamsungBrowser4.0.0ownfunctionfunction Object() { [native code] }

PropertiesChromeChromiumCriOSEdgeFirefoxGooglebotIEOperaSafariSamsungBrowser
arity???? 5.0.0?????
assign 27.0.1453 48.0.2564? 12.10136.0 35.0.0??? 7.0.0 5.0.0
create 15.0.874 37.0.2062? 12.10136.0 5.0.0 2.1.0 9.0.0 9.80.0 2.0.0 4.0.0
defineProperties 15.0.874 37.0.2062? 12.10136.0 5.0.0 2.1.0 9.0.0 9.80.0 2.0.0 4.0.0
defineProperty 15.0.874 37.0.2062? 12.10136.0 5.0.0 2.1.0 9.0.0 9.80.0 2.0.0 4.0.0
deliverChangeRecords 36.0.1025 37.0.2062??? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0
entries 27.0.1453 60.0.3112? 12.10136.0 47.0.0??? 7.0.0 6.0.0
freeze 15.0.874 37.0.2062? 12.10136.0 5.0.0 2.1.0 9.0.0 9.80.0 2.0.0 4.0.0
fromEntries 41.0.2272??? 63.0.0?????
getNotifier 36.0.1025 37.0.2062??? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0
getOwnPropertyDescriptor 15.0.874 37.0.2062? 12.10136.0 5.0.0 2.1.0 9.0.0 9.80.0 2.0.0 4.0.0
getOwnPropertyDescriptors 27.0.1453 60.0.3112? 12.10136.0 50.0.0??? 7.0.0 6.0.0
getOwnPropertyNames 15.0.874 37.0.2062? 12.10136.0 5.0.0 2.1.0 9.0.0 9.80.0 2.0.0 4.0.0
getOwnPropertySymbols 27.0.1025 48.0.2564? 12.10136.0 33.0.0 2.1.0?? 7.0.0 4.0.0
getPrototypeOf 15.0.874 37.0.2062? 12.10136.0 5.0.0 2.1.0 9.0.0 9.80.0 2.0.0 4.0.0
is 19.0.1025 37.0.2062? 12.10136.0 24.0.0 2.1.0?? 2.0.0 4.0.0
isExtensible 15.0.874 37.0.2062? 12.10136.0 5.0.0 2.1.0 9.0.0 9.80.0 2.0.0 4.0.0
isFrozen 15.0.874 37.0.2062? 12.10136.0 5.0.0 2.1.0 9.0.0 9.80.0 2.0.0 4.0.0
isSealed 15.0.874 37.0.2062? 12.10136.0 5.0.0 2.1.0 9.0.0 9.80.0 2.0.0 4.0.0
keys 15.0.874 37.0.2062? 12.10136.0 5.0.0 2.1.0 9.0.0 9.80.0 2.0.0 4.0.0
length 15.0.874 37.0.2062? 12.10136.0 5.0.0 2.1.0 9.0.0 9.80.0 2.0.0 4.0.0
observe 36.0.1025 37.0.2062??? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0
preventExtensions 15.0.874 37.0.2062? 12.10136.0 5.0.0 2.1.0 9.0.0 9.80.0 2.0.0 4.0.0
prototype 15.0.874 37.0.2062? 12.10136.0 5.0.0 2.1.0 9.0.0 9.80.0 2.0.0 4.0.0
seal 15.0.874 37.0.2062? 12.10136.0 5.0.0 2.1.0 9.0.0 9.80.0 2.0.0 4.0.0
setPrototypeOf 27.0.1025 37.0.2062? 12.10136.0 33.0.0 2.1.0 11.0.0? 2.0.0 4.0.0
unobserve 36.0.1025 37.0.2062??? 2.1.0?? 4.0.0 4.0.0
values 27.0.1453 60.0.3112? 12.10136.0 47.0.0??? 7.0.0 6.0.0